Vi utför miljarder transaktioner åt företag världen över.

Stor eller liten, fysisk eller digital – vi kan hjälpa er att skapa en varaktig relation med era kunder.

Se hur

1,2 miljarder människor använder vår teknik för att logga in på sociala medier.

Location Intelligence

Få bättre insikter genom att kombinera plats- och affärsdata.

Skapa en enhetlig kommunikation vid alla kontaktpunkter.

Customer Engagement

Få ut rätt budskap i rätt kanal vid rätt tid.

Vi trycker, sorterar och skickar miljoner postförsändelser varje dag.

Brev & paket

Skriv ut. Posta. Skicka. Förenkla dina processer för brev- och pakethantering.

45 av de 100 största näthandlarna i världen använder våra lösningar.

Global e-handel

Skapa tillväxt i ditt företag genom att riva hindren för internationell handel.