Dataintegrering

Exakt, fullständig och konsekvent kunddata är avgörande för framgång. Managed effektivt, kommer denna information att hjälpa organisationer att öka kundlojaliteten, effektivisera verksamheten och öka värdet av varje kund.

Datakvalitet

Dessa datatjänster bidra till att ge fullständig kundinformation för att hitta nya möjligheter, kontakt med kunder och kommunicera mer effektivt. Genom att länka och konsolidera kundinformation, vilket gör det lättare för olika funktionella områden för att arbeta tillsammans för att förbättra kundrelationer, finansiell rapportering och efterlevnad.

Master Data Management

Upprätta en betrodd, delad, flerdimensionella syn på kunder för att stödja en mängd olika verksamheter och beslutsfattande.