Världens främsta datorprogram för kartläggning

MapInfo Pro™

MapInfo Pro hjälper företagsanalytiker, planläggare, GIS-experter - även icke-GIS-användare - att få nya insikter om marknaden, dela kartor och diagram fulla med information om marknadsandelar och fatta mer välgrundade beslut.

Visualisera era affärsdata med MapInfo Pro, ett kraftfullt kart- och analysprogram med lösningar för att visa geospatiala data. MapInfo Pro hjälper er att presentera era affärsresultat på ett nytt och mer visuellt sätt. Sambandet mellan data och geografi blir tydligt tack vare detaljerade kartor och grafik.

De avancerade funktionerna hos MapInfo Pro gör det möjligt för kunder, medarbetare och samarbetspartners att:

 • Tillgodogöra sig informationen bättre
 • Få nya insikter om dolda trender
 • Få ett bättre underlag för strategiskt beslutsfattande

Hämta en kostnadsfri 30-dagars utvärderingsversion av MapInfo Pro.

Integrera geospatiala datalösningar i affärsprocessen

MapInfo Pro ger ett nytt perspektiv på er verksamhet. Med denna kraftfulla kartläggningsapp kan man:

 • Hantera kunskap om resurserna och tillgångarna på en plats, som personal och fastigheter
 • Se och optimera områden för ökad effektivitet
 • Se var det behövs infrastruktur och samhällsservice, som el och vatten.
 • Planera för nödsituationer
 • Kartlägga resurser och planera logistiskt stöd

Uppgradera till MapInfo Pro redan i dag

Enkel IT-integrering:

 • MapInfo Pro är ett innovativt sätt att se på och hantera verksamheten. Lösningen är kompatibel med många befintliga operativsystem, databaser och Office-program.
 • Importera era befintliga data från kalkylprogram och databaser och publicera innehållet som informativa kartor av hög kvalitet.
 • Det är enkelt att anpassa MapInfo Pro så att ni får den information som verksamheten behöver.

Hämta en kostnadsfri 30-dagars utvärderingsversion av MapInfo Pro.

MapInfo Pro är ett kraftfullt kartverktyg packat med funktioner som hjälper er att se trender och mönster så att ni kan fatta välgrundade beslut och utveckla verksamheten.

Enkel att använda och integrera
MapInfo Pro är ett extremt flexibelt kartverktyg och det går att integrera direkt med ert nuvarande IT-system. Det är även ytterst användarvänligt och man behöver inte vara IT-expert för att använda det.

Data är lätt åtkomligt
MapInfo Pro stöder många olika dataformat ni kan se data, och dessutom se den mer direkt, från Microsoft Excel, Microsoft Access, Oracle och Microsoft SQL Server. Ni kan även se bilder från i stort sett alla format.

Utmärkta funktioner för att skapa data och redigera den
Välj MapInfo Pro för att få åtkomst till ett utmärkt utbud av verktyg för att skapa och redigera CAD-data och redigera TDS-strömmar (tabular data), som värden och namn.

MapInfo Pro hjälper er att göra ändringar i samtliga kartor och i all data med en och samma applikation. Ni behöver inte gå mellan olika program och det sparar både tid och kraft.
 
Flexibla lösningar för visning av kartor
MapInfo Pro ger ett enastående urval av olika kartvisningssätt. Med detta kraftfulla program för geografiska analyser kan man:

 • Områden (man kan ändra alla symboler, graderade symboler, diagram och figurer)
 • Gränser
 • Motorvägar
 • Fiberlinjer
 • Referenspunkter

Man kan ackumulera värden och olika matematiska funktioner och associera en symbol eller en färg till en punkt eller en region baserat på ett beräknat värde. Ni kan exempelvis använda MapInfo Pro för att skugga/färglägga områden efter hur många kunder ni har där.

Effektiva datadelningsegenskaper
MapInfo Pro gör det enkelt att dela data, tack vare många alternativ för datapublicering. Med MapInfo Pro är allt från export av data i valfritt format till publicering av stora kartor med förklaringar (”legend”) och diagram möjligt. Det är också förberett för webben. Lättförståeliga guider gör det möjligt för er att publicera statiska och interaktiva kartor utan problem så att ni kan dela era resultat med alla som behöver tillgång till dem.

Pröva MapInfo Pro utan kostnad under 30 dagar.

Operativsystem som stöds:

 • Windows® XP Professional SP3 (32 bit)
 • Windows® 2008 Server SP2 (32 bit)
 • Windows® 2008 R2 SP1
 • Windows® 2008 Server SP2 med XenServer 6.0
 • Windows® 7 Ultimate SP1
 • Windows® 7 Ultimate 64-bit SP1 med 32-bitarskompatibilitet

Databaser som stöds:
XY - det vill säga databaser som lagrar referenspunkter som X- och Y-numeriska kolumner:

 • Microsoft Access 2007, 2010
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft SQL Server 2008 XY på en spatial databas
 • Oracle Spatial 10Gr2, 11Gr2
 • PostgreSQL 9.0 med PostGIS 1.5.2

Spatial - det vill säga databaser som lagrar kartdata som objekt, inklusive referenspunkter, linjer och regioner

 • SQL Server 2005 med SpatialWare 4.9
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Oracle Spatial 11Gr2, 10Gr2.
 • PostgreSQL 9.0 med PostGIS 1.5.2

MS Office datatyper:

 • MS Office 2010 - MS Excel (.XLS) och MS Access (.MDB)
 • MS Office 2007 - MS Excel (.XLSX) och MS Access (.MCCDB)

Språk som stöds:

 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Spanska
 • Danska
 • Finska
 • Japanska
 • Kinesiska (förenklad)
 • Svenska
 • Nederländska
 • Tjeckiska
 • Hebreiska
 • Koreanska
 • Polska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Ryska
 • Turkiska

,_self