Pitney Bowes är en ledande leverantör av kundkommunikationsteknik. Med den programvara och utrustning och de tjänster vi erbjuder kan företag kommunicera effektivare i dagens flerkanalsmiljö, så att de kan bygga långvariga kundrelationer och driva lönsam tillväxt.

Vår unika kombination av smartare analysverktyg och expertis inom fysisk, elektronisk och blandad kommunikation hjälper företag att möta dagens många utmaningar när det gäller att få personlig kontakt med kunderna. Vi erbjuder även strategiska entreprenadtjänster som hjälper organisationer att effektivisera sin brev- och utskriftsverksamhet och hantera viktiga dokument.

Koncernen omsätter 5,3 miljarder USD och har över 28 000 anställda, och vi tillhandahåller tjänster för stora koncerner och små och medelstora företag i fler än 100 länder. Vi är välkända för vår innovationstradition och för våra meriter som global företagsmedborgare, något som genomsyrar vår verksamhet och vårt engagemang för samhälle och miljö.

Om oss

Läs mer om våra :