Posthantering

Oavsett om du har en liten postcentral eller är en stor produktiondistributör har Pitney Bowes en portfölj av transportlösningar för att ge dig en bättre överblick och kontroll över dina inkommande och utgående transporter. Du kan effektivt hantera dina kostnader och fatta bättre affärsbeslut.

Location Intelligence Software

Förmågan att visualisera fysisk data och förstå samband mellan specifika platser, hjälper organisationer att göra mer strategiska affärsbeslut. Vi kallar denna plats intelligens och genom att utnyttja platsbaserad data, kan företagen identifiera affärstillväxtmöjligheter och förbättra informationsutbytet.

Customer Information Management Software

Spectrum-teknologin från Pitney Bowes hjälper organisationer att ge pålitlig kunddata och associerad kunskap, i sitt rätta sammanhang, såsom affärsapplikationer för omvärldsbevakning, analys, datalagring och CRM. Detta gör det möjligt för organisationer att anpassa kundens upplevelse över flera kanaler, påskynda initiativet till förbättringar, bättre hantera risker förknippade med kunder och göra verksamheten effektivare.

Customer Engagement Software

Unikt sammansatt, nästa generations, flerkanals kundkommunikation management-lösningar, kvalitet och verktyg för dataintegrering, prognoser för analys och äldre migrationskunskap.