Digitales Frankiersystem Baureihe DM400-DM1000

DM1000