Customer Information Management

AAA reducerede tiden, det tog at udvikle modeller, fra 5 måneder ned til 6 uger.

Auto Club Group’s Advanced Analytics-team analyserer nu effektivt data og får hurtig indsigt ved hjælp af Portrait Self Service og Spectrum Miner™

Klientprofil

En sammenslutning af autoklubber med 50 millioner medlemmer

ACG er AAA’s andenstørste klub

6 millioner kunder i den sydlige region

Forretningsmål

Giv teamet mulighed for at reagere på anmodninger hurtigere

Producer flere modeller på kortere tid

Analyser kundedatamængder for at styrke forretningen

Fordele

Øget nøjagtighed for prognosemodel

Sparede 1,5 timer pr. projekt og 126 timer pr. måned

Satte produktiviteten op til 13 projekter pr. medarbejder pr. måned.

Anvendt teknologi

Spectrum Miner™

Ved hjælp af det nyeste inden for 3D-datavisualisering og hurtig automatisering af redigering kan Spectrum Miner™ finde vigtige datarelationer, der hjælper dig med at forudsige fremtiden og kundeadfærd, som påvirker indtjeningen, såvel som at få hurtig og handlingsorienteret indsigt i dine kunder.

Få mere at vide

Oversigt

“Ad-hoc-anmodningerne på dataanalyse forhindrede os i at udvikle de dybere statistiske analyser og modeller, der er nødvendige. Samtidig tog processerne for lang tid. Vi havde brug for værktøjer, der ville give forretningsenhederne direkte adgang til data. Dermed kunne teamet modellere hurtigere.” Kristin Rahn, Director,
AAA Advanced Analytics,
The Auto Club Group

Auto Club Group's sydlige region - tjener Florida, Georgia og det vestlige Tennessee - tilbyder vejhjælp, rejseplanlægning, forsikring og andre finansielle tjenester til mere end 6 millioner kunder. Med ni forretningsenheder (herunder medlemserhvervelse, fornyelse, rejser, vejserviceopkald, belønninger, markedsdata, forsikring, andet produktsalg og kundekontakt) analyserer den almennyttige medlemsserviceorganisation mængder af kundedata med henblik på en forretningsstrategi for styrket drift.

Alle forretningsenheder i organisationen var afhængige af Advanced Analytics-teamet med hensyn til dataadgang og -analyse samt statistisk modeludvikling. Selskabet havde brug for brugervenlig teknologi til at hjælpe modelleringsteamet med at reagere mere effektivt på henvendelser og en løsning, der giver mulighed for at flytte mange af disse anmodninger over på selvbetjening.

Forretningsbehov

Auto Club Group Southern Region fandt, at de over hele organisationen stod overfor den udfordring, at salget skulle fordobles for at kunne indfri deres indtægtsmål. Advanced Analytics-teamet, som støtter de interne forretningsafdelinger med prognosemodeller og ad-hoc-analyser, erkendte dog, at ved at anvende de traditionelle statistiske værktøjer kunne gennemløbstiden være op til seks måneder om at gennemføre bare ét modelleringsprojekt.

Advanced Analytics-teamet havde brug for en metode til at forkorte modelleringscyklussen (herunder forberedelse og omdannelse af data, der gør rede for manglende værdier og afvigere, sikring af datatilgængelighed, forberedende dataanalyse og modeludvikling) og på samme tid øge deres analytiske uddata. Presset på analyseteamet var dobbelt:

1. Producere flere modeller på meget kortere tid

2. Frigøre analysetid ved at gøre det muligt for forretningsenhederne at svare på nogle af de analytiske spørgsmål selv

Løsning

Virksomheden valgte Spectrum Miner™ til at lette modelleringsprocessen for analyseholdet og sætte fart på databehandling og uddata. Spectrum Miner™ sætter Advanced Analytics-teamet i stand til at lave en samlet tabel, inklusive alle relevante inddata, og til at anvende Spectrum Miner™ på denne tabel med henblik på at lave modellerne mere effektivt og mere nøjagtigt

Virksomheden valgte også at bruge Portrait Self Service Analytics til at give virksomhedsafdelingerne kapaciteten til at servicere deres egne dataanmodninger. Ved at anvende Portrait Self Service Analytics kan analyse-teamet nu fremstille ni analysetabeller om måneden, som er nemme at tilgå for snesevis af mennesker inden for hver forretningsenhed for gennemgang med henblik på deres egen forretningsindsigt. Regnskabsafdelingen er for eksempel i stand til at vurdere prisen pr. vejserviceopkald efter område og medlemskab med henblik på at bestemme rentabilitet for vejserviceudbydere.

Som resultat er Nationwides kundepersonoplysninger nu meget præcise, og det har forbedret den enkelte kundeværdi ved at maksimere kryds-salgsmuligheder, og samtidig er kundetilfredsheden steget, fordi salgsindholdet er relevant.

Pitney Bowes' Portrait-løsning er blevet integreret i Societys tælleapplikation, så medarbejdere ved kassen let og rettidigt kan få adgang til prompter og kundeoplysninger under rutinemæssige finansielle transaktioner.

Fordele

“Implementeringen af Pitney Bowes' softwareløsninger var en dobbelt succes. Vi behandlede 75 procent af indkommende dataanalyseanmodninger fra forretningsenheder og reducerede den tid, det tager at lave modeller, fra fem måneder til seks uger.” Kristin Rahn, Director,
AAA Advanced Analytics,
The Auto Club Group

Auto Club Group’s Advanced Analytics-team analyserer nu effektivt data og får hurtig indsigt, øger nøjagtigheden af prognosemodeller og reducerer modelleringstiden fra fem måneder eller mere ned til kun seks uger.

Teamet sparede omtrent 1,5 time pr. produkt, hvilket resulterer i en besparelse på 126 timer om måneden, hvor medarbejdere i gennemsnit arbejder med 13 projekter pr. person pr. måned.

150 medarbejdere har nu adgang til Portrait Self Service Analytics, som sætter dem i stand til at trække data ud og analysere data specifikt relateret til deres forretningsenhed.