Customer Information Management

Konteksten af hvor som helst: Tingenes internet (The Internet of Things, IOT) og dataeksplosionen

Ved at køre analyser på dine indsamlede kundedata, kan du forudsige kundernes adfærd med hensyn til hvad, hvornår, hvordan, hvor og hvorfor de køber noget.

Omkring midten af 2000-tallet begyndte vækstraten for internet-tilsluttede enheder, primært computere og mobiltelefoner, at overhale befolkningstallet globalt. I 2008 var der flere internet-tilsluttede enheder, end der var mennesker i verden

Denne tendens vil fortsætte, men det vil ikke være personlige computere og mobilenheder, der vil stå i spidsen for denne nye bølge Ifølge Gartner vil der i 2020 være tilsluttet 26 milliarder ikke-pc'er og -mobilenheder til IoT, alt fra termostater og biler til medicinske diagnoseredskaber og basketbolde.

Til trods for deres uhyrlighed er disse tal kun toppen af isbjerget. Cisco anslår, at loftet for enheder tilsluttet IoT kunne gå hen og være så højt som 50 milliarder enheder samlet i 2020, mens IDC gå efter det maksimalt opnåelige med en prognose på 212 milliarder.

Det eneste aspekt af IoT, der vil være endnu mere enormt end selve "tingene", er den enorme bølge af data, der vil blive udløst. IoT vil aldrig sove: flere milliarder netopkoblede enheder vil blive til dataindsamlere og producere en syndflod af information. Denne konstante strøm af data kan tilbyde kontekst i realtid og oplysninger om stemninger og anskuelser for kunder.

Hvordan kan virksomheder udnytte alle disse potentialer uden at drukne?

Dilemmaet om en syndflod af data er ikke ny

Meget af denne dataoverbelastning vil komme i form af “mørk data”. Som Pitney Bowes skrev sidste uge, er mørk data et begreb (fra før opkomsten af IoT) for de oplysninger, som virksomhederne indsamler og opbevarer, men som traditionelt har været relativt stillestående, fordi de ikke bliver brugt til analytiske formål. Mørk data kan omfatte kundedemografiske informationer, købshistorik og tilfredshedsniveauer eller generel produktdata.

Tænk på alt det uudnyttede potentiale i dine eksisterende mørke data.

Når mørk data anvendes selektivt, såsom til at forstå kunderne bedre, er den uvurderlig for virksomheder, da det giver dem mulighed for at afdække yderligere indsigt mere effektivt.

Men kan der være “for meget af en god ting” når det kommer til data? Det er lige så sandsynligt, at Tingenes internet vil skabe nye muligheder for virksomheder, der udnytter disse oplysninger korrekt, og udhuler og yderligere formørker mørk data for dem, der "hamstrer" uvedkommende data.

Vær datareflektor, ikke datahamstrer

Iagttagere i branchen har været hurtige til at slå alarm, i takt med at Tingenes internet har ekspanderet. Nogle er så bekymrede over dataoverbelastningen, at de råber på behovet for en grundlovssikring af borgernes rettigheder, som styrer, hvordan data indsamles og deles hen over IoT.

Selv om en sådan makroindsats lykkes, vil ansvaret i sidste ende hvile på virksomhederne og det, at de ikke går hen og bliver “datahamstrere.” Pitney Bowes hjælper virksomheder med at indføre mentaliteten “brug det eller mist det” angående mørk data. I stedet for at drukne virksomheder i flere data, hjælper vi virksomheder med at gennemgå og selektivt anvende information og derefter omdanne det til handlingsrettet indsigt.

For eksempel kan virksomhederne ved hjælp af vores kraftfulde analyseplatform, Portrait Uplift, benytte sig af oplysninger om de vigtigste målmarkeder og tidligere kundekøbshistorik for at identificere de “overtalelige”, dem, som er mest tilbøjelige til at blive påvirket af markedsføring, i stedet for at spilde ressourcer på “de sikre” (dem, der køber uanset hvad), “den tabte sag” (dem, der ikke gør), og “de sovende hunde” (dem, der kunne reagere negativt)

Uden et redskab til at samle data og uddrage tendenser og mønstre ville de oplysninger, der anvendes til at danne disse værdifulde markedssegmenter, drive planløst rundt uden formål. Dette virvar af data er det, der distraherer virksomheder og forhindrer dem i at udføre selv de mest grundlæggende dataanalysepraksisser, der var almindelige før udviklingen af IoT. Det er en konkurrencefordel, der ikke kan sættes på spil.

Mørk data indeholder en datarigdom uden lige og med de rigtige redskaber, kan virksomheder afdække hele dens potentiale.

Læs mere om det her.

- Se mere på: http://blogs.pb.com/digital-insights/2014/04/28/internet-things-big-data/#sthash.WhNR2h7e.dpuf