Global e-handel

Forstå udfordringerne for e-handel, der går på tværs af grænser.

Find ud af, hvordan du overvinder forhindringerne ved at sælge og sende dine produkter til andre lande.

Flere parter skal arbejde sammen for at bane vejen for e-handel, der går på tværs af grænser. Problemet opstår, når det faktum, at hver enkelt part har forskellig forståelse, motivation og følelse af, om det haster.

Men det er muligt at forberede sig på og overvinde udfordringerne, når først du forstår dem. De fleste forhindringer kan inddeles i følgende store kategorier:

  • Lovgivningsmæssige problematikker
  • Betalingsmetoder og -behandling
  • Logistik og omvendt logistik
  • Organisatorisk parathed

Lovgivningsmæssige problematikker

  • Uoverensstemmelser: En virksomhed kræver som et minimum overensstemmelse i vedtægterne. Men de udfordringer som e-handlen kaster af sig, får regulatorerne til at skifte mening hele tiden. Selv i udviklede lande, som USA, er der debat om anvendeligheden af statslige afgifter på e-handelstransaktioner, så du kan forestille dig uoverensstemmelserne i juridiske og skattemæssige regler i mindre udviklede lande.
  • Indenlandsk registreret: Flere lande behandler indenlandsk registrerede virksomheder helt anderledes, end virksomheder registreret i udlandet. Så hvis du er seriøs og ønsker at sælge dine varer til kunder i et pågældende land, kan det være en god ide at registrere dig lokalt.
  • Juridiske begrænsninger på salg: Alle lande har deres egne regler omkring, hvad der kan sælges til hvem. De fleste lande har regler omkring håndhævelsen af transaktioner fra mindreårige, men aldersgrænsen for, hvornår en transaktion er gyldig, varierer fra land til land. Ligeledes har flere produktkategorier - mad, alkohol, våben og antikviteter, blandt andre - udtrykkelige bestemmelser. Selv som en e-handelsforretning kan du drages til ansvar for overholdelsen af sådanne bestemmelser. For eksempel kan en kundes land kræve, at alle emballerede fødevarer skal have ingredienser, næringsværdi, fremstillingsdato og udløbsdato skrevet på etiketten. Hvis du sender varer fra et land, som ikke opfylder disse krav, kan du være i strid med lokal lovgivning i kundens land.
  • Klarhed og styrke i lovgrundlag: Det handler ikke kun om at opfylde lokale krav - det handler også om at anvende domstole og kompetente myndigheder, når behovet opstår. Flere lande rundt om i verden har et lettere svagt lovgrundlag. Selv der hvor lovgrundlaget er solidt, er der ofte et enormt problem med forsinkelser i den retslige proces. Så mens en aktør for e-handel, som sælger til et andet land, er forpligtet til at leve op til reglerne i det pågældende land, er det ikke sikkert, vedkommende af praktiske hensyn formår at forsvare sine juridiske rettigheder der.

Betalingsmetoder og -behandling
Et robust betalingssystem er et absolut must for e-handel. Hvilke betalingsmekanismer, de forskellige lande foretrækker, er forskelligt, så det er vigtigt at undersøge dit potentielle marked, før du beslutter dig for dit betalingssystem. I Japan står en lokal betalingsmetode, Konbini, for en sjettedel af e-handelsbetalingerne. Hvor e-handelsbetalinger med Visa, MasterCard og American Express i Spanien ligger tæt på 100 %, ligger de i Frankrig på omkring 60 % og i Tyskland er det kun 30 %. Interessant er det, at Tyskland har et veludviklet øko-ehandelssystem uden den store kreditkortindtrængen. Indien og andre asiatiske lande har prioriteret kontant betaling ved levering.

Du skal kunne tilbyde de betalingsmetoder, kunden ønsker. Kreditkort er den eneste egentlige globale betalingsmetode.

Logistik og omvendt logistik
Med mindre du udelukkende sælger digitale downloads, er du nødt til at udvikle en stærk logistikproces. Effektiv logistik har gentagne gange vist sig at være en stærk, konkurrencedygtig fordel for online, såvel som offline, detailhandlere. Omkostningerne i forbindelse med logistik på tværs af grænserne kan være det, som vælter læsset for din e-handelsvirksomhed.

Men det handler ikke kun om omkostningerne. Det handler lige så meget om pålidelighed og forudsigelighed. Jeg har oplevet flere små e-handelsvirksomheder, som har arbejdet ud fra den forudsætning, at deres rolle er udspillet, så snart de kan bevise, at varerne er givet videre til logistikudbyderen. Men det er ikke sådan, kunden ser på det. Kunden mener, at ansvaret er dit, helt indtil varen når frem til dem.

Og hvis din leveringslogistik er kompleks, så forestil dig kompleksiteten af den omvendte logistik. På grund af omkostninger, toldafgifter og dokumentation er mange aktører inden for e-handel ikke i stand til at tilbyde omvendt logistik på tværs af grænserne.

Organisatorisk parathed
Enhver diskussion om begrænsningerne for international e-handel vil være ufuldstændig, hvis vi ikke ser på virksomhedens egen parathed til at sælge i udlandet. Du er nødt til at udvikle en dyb forståelse for de markeder, du har til hensigt at indtage - lige fra en forståelse for lokal smag, til en fornemmelse for kulturelle faktorer.

Trods de udfordringer, vi nævner her i artiklen, er der i de voksende økonomier rundt om i verden et stort forretningspotentiale for e-handel på tværs af grænserne. En velovervejet tilgang vil hjælpe dig med at høste frugterne af e-handel på tværs af grænserne.

- Få mere at vide på: http://blogs.pb.com/ecommerce/2014/02/04/understanding-challenges-cross-border-ecommerce/#sthash.XcANrc2v.dpuf