Fortrolighedserklæring

Denne fortrolighedserklæring træder i kraft pr. 25. maj 2018.

Pitney Bowes forpligter sig på at respektere vore kunders og brugeres privatliv. Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan vores websteder, tjenester og produkter fungerer, og hvordan vi indsamler, bruger og deler oplysninger. Denne fortrolighedserklæring gælder for pb.com og Pitney Bowes-websteder, -tjenester og -produkter, der indsamler data og viser disse vilkår, og som ejes og drives af Pitney Bowes og Pitney Bowes' datterselskaber, tilsammen benævnt "Pitney Bowes".  Pitney Bowes-websteder, -tjenester og -produkter benævnes i denne erklæring "sites".  Disse vilkår gælder ikke for Pitney Bowes-sites, der ikke viser eller linker til denne erklæring, eller som har deres egne fortrolighedserklæringer.

Følgende emner indgår i denne fortrolighedserklæring:

 1. Indsamling af personlige oplysninger fra sitebrugere
 2. Indsamling af andre typer oplysninger
 3. Brug og opbevaring af personlige oplysninger
 4. Deling af personlige oplysninger
 5. Beskyttelse af personlige oplysninger
 6. Grænseoverskridende dataoverførsel
 7. Brug af ikke-Pitney Bowes-websteder
 8. Overholdelse af EU's og USA's og Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred
 9. Landespecifikke krav
 10. Dine valg
 11. Dine rettigheder til indsigt i personlige oplysninger
 12. Ændringer af denne fortrolighedserklæring
 13. Kontakt os

1. Indsamling af personlige oplysninger fra sitebrugere

For at kunne give dig adgang til bestemte tjenester eller data inden for vores sites kan der være behov for, at du angiver visse personlige oplysninger (oplysninger, der alene eller i kombination med andre data identificerer en person). Pitney Bowes indsamler også ikke-personlige oplysninger, der ikke i sig selv kan identificere en person. Når ikke-personlige oplysninger kombineres med andre oplysninger, så de rent faktisk kan gøre en person identificerbar, behandler vi den pågældende kombination som personlige oplysninger.

Følgende er eksempler på typer af personlige oplysninger, der kan indsamles direkte fra dig (eller fra en person, der handler på dine vegne):

 • Kontaktoplysninger (herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Id udstedt af en regering (som fx skattenummer)
 • Brugernavn, adgangskode og andre oplysninger, der i kombination bruges med henblik på at bekræfte din identitet
 • Finansielle oplysninger (herunder kredit-/betalingskorts- og bankkontooplysninger, kredit- og tilbagebetalingshistorie samt standardbetalingsoplysninger)
 • Geoplacering, befolkningsgruppe, forsendelse/modtagelse, fakturering og andre oplysninger i forbindelse med køb eller levering af Pitney Bowes-produkter og -tjenester eller tjenester, som du få adgang til via vores sites
 • Andre personlige oplysninger eller egenskaber om en person, der er knyttet til en af ovenstående, såsom fødselsdato eller -sted, geografiske indikatorer eller fotografier

Ved at tilgå og gøre brug af vores sites giver du dit samtykke til indsamling, brug, videregivelse, opbevaring og behandling af personlige oplysninger i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklæring.  Bemærk, at du ikke ved lov er forpligtet til at give os dine personlige oplysninger. Hvis du vælger ikke at dele dine personlige oplysninger med os, kan du muligvis ikke drage fordel af vores sites, og vi kan muligvis ikke yde samtlige funktioner, som vi tilbyder via vores sites.


2. Indsamling af andre typer oplysninger

Pitney Bowes' sites bruger flere dataindsamlingsværktøjer og -teknikker, herunder cookies, clickstream og webbeacons.

Cookies
Nogle af vores sites anvender "cookies", som er en lille mængde data (herunder ofte et entydigt id), der sendes til din browser fra et websted og gemmes på din computers harddisk.  Vi kan anvende cookies med henblik på at yde bedre service til besøgende på vores sites, få indsigt i brug af samt forbedre indhold og tilbud på vores sites. Cookies kan placeres af os eller af vores tredjepartsserviceudbydere.

Vi, eller vores tjenesteudbydere, kan: (1) anvende cookies til at indsamle aggregerede oplysninger om webstedsbrugere på anonymt grundlag eller (2) dele aggregerede målgruppe- og brugsoplysninger med vores potentielle og faktiske forretningspartnere, annoncører og andre tredjeparter til et hvilket som helst erhvervsformål.

Hvis du foretrækker ikke at have cookies på din harddisk, giver de fleste webbrowsere dig mulighed for ikke at acceptere dem. Uden cookies er du dog muligvis ikke i stand til at drage fuld fordel af alle funktioner på vores sites, og visse dele af vores sites fungerer muligvis ikke optimalt.

Clickstream
Vi kan indsamle oplysninger om kundernes "clickstream" under deres besøg på vores sites. Disse clickstream-data indeholder de sider, de besøgende kommer fra, hvordan de navigerede på sitet og hvilke siteområder, de besøgte.  Fra tid til anden sporer vi sådanne oplysninger på og uden for vores sites. Derudover kan vi spore og matche clickstream-data med personlige oplysninger, du har angivet, så vi kan levere indhold og andre tilbud – dvs. produkter og tjenester, som kan forbedre din kundeoplevelse.  Vi kan også dele clickstream-data med tredjeparter i aggregeret eller på anden måde anonymt format. 

Webbeacon
Nogle e-mails, du modtager fra os, kan indeholde "webbeacons". Webbeacons består af en kodelinje på vores sites, der leverer et lille billede. En webbeacon er muligvis ikke synlig, da der er tale om 1 x 1 pixel, som ofte er designet til at falde i et med en websides baggrund. Webbeacons giver os mulighed for at indhente oplysninger, som fx IP-adressen på den computer, der downloadede den side, hvor den pågældende webbeacon forekommer, URL-adressen på den side, hvor den pågældende webbeacon forekommer, det tidspunkt, som brugeren besøgte siden, hvorpå den pågældende webbeacon forekommer, browsertypen, der blev brugt til at vise siden, og cookieoplysningerne. Vi bruger webbeacons til aktiviteter såsom overvågning af e-mailoverskrifters og reklamebanneres effektivitet.

IP-adresse
Din internetprotokoladresse ("IP-adresse") er en numerisk etiket, der tildeles hver enhed (fx computer, printer, mobilenhed eller server) og er normalt knyttet til det sted, hvor du tilgår internettet fra.  Det er sådan, enheder finder hinanden på et netværk.  Vi kan bruge din IP-adresse til at diagnosticere problemer med vores servere, indsamle almene målgruppeoplysninger samt geografiske data og administrere vores sites.

Sporingsanmodninger
Vi hverken reagerer på eller forandrer eller ændrer adfærden for vores sites efter modtagelse af Do Not Track-anmodninger fra din browser.

3. Brug og opbevaring af personlige oplysninger

Personlige oplysninger, som vi indsamler igennem vores sites, kan anvendes til at levere oplysninger om vores produkter og tjenester eller med henblik på markedsføring og kampagner, som vi mener kan være interessante for dig.  Vi kan også bruge de personlige oplysninger, som du forsyner os med, til interne formål, såsom sitetilpasning, -forbedring eller -udvikling, administration og drift af vores sites, dataanalyse og overholdelse af vores juridiske forpligtelser, politikker og procedurer, herunder opfyldelse af Pitney Bowes' forpligtelser i henhold til salgskontrakter, lejekontrakter eller licenser mellem dig og Pitney Bowes.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den periode, som er nødvendig for at opfylde de formål, der er opstillet i nærværende fortrolighedserklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov, eller for på anden måde at overholde en retlig forpligtelse.

4. Deling af personlige oplysninger

Pitney Bowes kan, i det omfang loven tillader det, udleje, sælge eller på anden måde dele dine personlige oplysninger, fx:

 1. inden for Pitney Bowes-koncernen
 2. med tredjeparter, der udfører tjenester for os eller på vores vegne (som fx kreditkortselskaber, kreditoplysnings- og/eller -efterforskningsbureauer, finansieringsselskaber, transportfirmaer, konsulenter, rådgivere og markedsanalysefirmaer)
 3. til markedsføringskampagner, som udføres af os eller andre virksomheder eller organisationer, der tilbyder produkter eller tjenester, som vi mener kan være interessante for vores kunder.

Vores tjenesteudbydere skal hemmeligholde og sikre de personlige oplysninger, de har modtaget fra os, i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklæring, og de må ikke anvende dem til andre formål end til det formål, hvortil Pitney Bowes stillede dem til rådighed for den pågældende tjenesteudbyder.

Vi kan også stille oplysninger til disposition for tredjeparter under følgende omstændigheder:

 1. Når vi i god tro mener, at det er påkrævet ved lov eller for på anden måde at samarbejde med retshåndhævelsesaktiviteter.
 2. Når vi i god tro mener, at det er nødvendigt med henblik på at beskytte vores rettigheder eller ejendele mod svigagtig, korrupt eller ulovlig aktivitet.
 3. I tilfælde af en påtænkt fusion, opkøb, likvidation, opløsning eller salg af aktiver.

I sådanne tilfælde er dit samtykke ikke nødvendigt, men vi vil forsøge at give dig besked i det omfang, lovgivningen kræver det.

Afhængigt af lokal lovgivning kan du enten give dit samtykke til eller modsætte dig, at dine personlige oplysninger deles og/eller anvendes til markedsføringsformål.  I tilfælde af, at du giver dit samtykke til deling og anvendelse, bruger og deler vi dine personlige oplysninger som beskrevet i nærværende fortrolighedserklæring.  I tilfælde af, at du modsætter dig deling og anvendelse, deler vi dine præferencer med de relevante tredjeparter i fornødent omfang.  Se afsnittet "Dine valg" i nærværende fortrolighedserklæring for at få yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi opretholder rimelige administrative, tekniske og fysiske garantier med henblik på at beskytte de personlige oplysninger, som vi indsamler og behandler.

6. Grænseoverskridende dataoverførsel

Pitney Bowes Inc. og dets helejede amerikanske datterselskaber, som modtager personlige oplysninger fra lande uden for USA, efterkommer gældende love og forskrifter vedrørende kunders, partneres og medarbejderes personlige oplysninger, som bevæger sig over geografiske og jurisdiktionelle grænser.  Dette omfatter, når dette er muligt, brugen af dataoverførselsaftaler og standardkontraktbestemmelser mellem vores selskaber, vores partnere og vores kunder, når dette er nødvendigt. 

Find yderligere oplysninger om det geografiske område, som du befinder dig i, i afsnittet "Landespecifikke krav".

7. Brug af ikke-Pitney Bowes-websteder

Vores sites kan indeholde links til andre websteder, som opereres uafhængigt af Pitney Bowes. Sammenkædede websteder kan have deres egne fortrolighedserklæringer eller -meddelelser. Hvis du besøger sammenkædede websteder, anbefaler vi, at du gennemgår disses fortrolighedserklæring.  Samtlige oplysninger, du angiver i forbindelse med besøg på websteder, der ikke er associerede med Pitney Bowes, er underlagt fortrolighedserklæringerne, der er offentliggjort på disse websteder.  Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet på websider, der ikke er tilknyttet til eller ejet af Pitney Bowes, nogen form for brug af sådanne websteder eller sådanne websteders privatlivspraksisser.     

8. Overholdelse af EU's og USA's og Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred

Pitney Bowes deltager i og har certificeret sin overholdelse af ordningen for EU's og USA's værn om privatlivets fred og ordningen for Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred, som opstilles af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, anvendelse, håndtering og opbevaring af personlige oplysninger overført fra EU og Schweiz til USA. 

Vi har over for det amerikanske handelsministerium certificeret, at vi efterkommer principperne til værn om privatlivets fred. Hvis der er uoverensstemmelser mellem vilkårene i denne fortrolighedserklæring og principperne til værn om privatlivets fred, gælder principperne til værn om privatlivets fred. Få mere at vide om programmet for værnet om privatlivets fred, og se vores certificeringsside på www.privacyshield.gov

Pitney Bowes er i henhold til ordningen for værnet om privatlivets fred ansvarlig for behandlingen af personlige oplysninger, som selskabet modtager og efterfølgende overfører til en tredjepart, der fungerer som mellemmand på selskabets vegne.  Pitney Bowes efterkommer principperne til værn om privatlivets fred for al videreoverførsel af personlige oplysninger fra EU eller Schweiz, herunder videreoverførselshensættelser.

Med hensyn til personlige oplysninger, der modtages eller overføres i henhold til ordningen for værnet om privatlivets fred, er Pitney Bowes underlagt håndhævelsesbeføjelser, der er tillagt den amerikanske Federal Trade Commission.  I visse situationer kan vi være forpligtet til at videregive personlige oplysninger som følge af lovhjemlede anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav.

I overensstemmelse med EU's og USA's og Schweiz' og USA's principper til værn om privatlivets fred forpligter Pitney Bowes sig til at behandle klager vedrørende dine personlige oplysninger og vores indsamling eller brug af disse.  Hvis du mener, at Pitney Bowes behandler dine personlige oplysninger inden for rammerne af vores deltagelse i værnet om privatlivets fred, kan du rette eventuelle spørgsmål eller klager vedrørende vores overholdelse til os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

Pitney Bowes svarer inden for 45 dage. Hvis du har en uafklaret privatlivs- eller databrugsbekymring, som vi ikke har behandlet tilfredsstillende, kan du vederlagsfrit kontakte JAMS, som er vores USA-baserede tredjepartstvistbilæggelsesleverandør, på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

Hvis du ikke modtager rettidig kvittering for modtagelsen af din klage fra os, eller hvis du ikke mener, at vi har behandlet din henvendelse tilfredsstillende, kan du muligvis indbringe sagen til tvungen voldgift, når andre tvistbilæggelsesprocedurer er udtømt. Kontakt os, eller besøg webstedet om værn om privatlivets fred påhttps://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint for at få flere oplysninger eller for at indgive en klage.Ydelserne på webstedet om værn om privatlivets fred stilles til rådighed uden beregning. 

9. Landespecifikke krav

Pitney Bowes Inc. er en global virksomhed med datterselskaber over hele verden. Denne fortrolighedserklæring fastlægger vores globale principper (i det omfang loven tillader og/eller kræver det) for indsamling, brug og videregivelse af oplysninger, der indsamles via vores sites. Det land, du laver forretninger med os i, eller hvor det site, du bruger, er placeret eller hostet, kan have særlige regler i forbindelse med personlige oplysninger og kan findes nedenfor.

Australien

Grænseoverskridende dataoverførsel

Med hensyn til personlige oplysninger, der modtages fra Australien, kan dine personlige oplysninger videregives til organer i USA, Storbritannien eller et hvilket som helst andet land, der er påkrævet med henblik på at opfylde de formål, som er opstillet i nærværende fortrolighedserklæring, og vi vil i den forbindelse efterkomme gældende love og forskrifter vedrørende dine personlige oplysninger.  Som nævnt ovenfor omfatter dette, hvor det er muligt, brugen af dataoverførselsaftaler og standardkontraktbestemmelser mellem vores selskaber, vores partnere og vores kunder, når dette er nødvendigt.  

Kreditoplysninger

Som beskrevet i "Indsamling af personlige oplysninger" fra sitebrugere, kan vi også indsamle dine kreditoplysninger med henblik på at vurdere en kreditansøgning eller for at hjælpe os med at opkræve forfaldne betalinger. Vi må indhente kreditoplysninger hos en virksomhed, der tilvejebringer oplysninger om handelskredit, en navngiven långiver i din kreditansøgning, andre ansøgere eller et kreditoplysningsbureau, der tilvejebringer oplysninger om forbrugerkredit, selv hvis der ansøges om handelskredit.

Når du ansøger om kredit hos os, indvilliger du i at give os adgang til personlige oplysninger (herunder kreditrelaterede oplysninger), som et kreditoplysningsbureau ligger inde med om dig, selv hvis der foreligger en forbudsperiode, med det formål at vurdere en kreditansøgning eller med henblik på at opkræve forfaldne betalinger.

Kreditoplysningsbureauer kan bruge kreditoplysninger, som de ligger inde med, til at reagere på anmodninger fra os eller andre kreditgivere for at "for-screene" dig med henblik på direkte markedsføring. Du kan bede et kreditoplysningsbureau om ikke at gøre dette. Men hvis du er en låntager, kan du stadig modtage direkte markedsføring fra os (medmindre du frabeder dig dette), der ikke er blevet "for-screenet".

Europa

Overførsel af personlige oplysninger til andre lande

Hvis du befinder dig i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), kan data, som vi indsamler fra dig, overføres til og opbevares på en lokalitet uden for EØS. De kan også behandles af personale med aktiviteter uden for EØS, som arbejder for os eller en af vores tjenesteudbydere. Sådant personale kan bl.a. være beskæftiget med at opfylde din ordre, behandle dine betalingsoplysninger og levere supporttjenester. Når du indsender dine personlige oplysninger, accepterer du en sådan overførsel, lagring eller behandling af dine personlige oplysninger på lokaliteter uden for EØS. Vi beskytter alle personlige oplysninger, der overføres uden for EØS, i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklæring eller som påkrævet af gældende lovgivning.

Latinamerika

Pitney Bowes Inc. er en global virksomhed med forretningsenheder og datterselskaber over hele verden og er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger og disses beskyttelse. Denne fortrolighedserklæring fastlægger Pitney Bowes' globale principper for indsamling, brug og videregivelse af oplysninger, der indsamles via vores sites (som også omfatter Pitney Bowes Brasil og Pitney Bowes Puerto Rico). 

Dine valg

Du har ret til at få indsigt i, rette og/eller annullere dine personlige oplysninger og modsætte dig behandlingen af disse samt at begrænse deres brug eller videregivelse og/eller tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af sådanne data ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

På samme måde, og medmindre du udtrykkeligt erklærer dig uenig og giver udtryk for denne uenighed i en skrivelse rettet til adressen angivet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor, bemyndiger du udtrykkeligt Pitney Bowes til at overføre de af dine personlige oplysninger, der skal behandles af tredjeparter i henhold til vilkårene og betingelserne i fortrolighedserklæringen for Pitney Bowes.

USA

Dine californiske privatlivsrettigheder – Shine the Light-loven

Indbyggere i Californien er berettigede (vederlagsfrit og ikke mere end én gang om året) til at anmode om oplysninger om, hvordan vi har delt dine oplysninger med andre med henblik på direkte markedsføring.  For at rekvirere disse oplysninger eller ændre dine personlige oplysninger, henvises til vejledningen i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

10. Dine valg

Hvis du er kunde hos Pitney Bowes, vil du fortsat modtage transaktionsmeddelelser om din konto og om de Pitney Bowes-produkter og -tjenester, som du ejer, leaser, lejer, udliciterer eller abonnerer på. I visse områder skal du muligvis give dit samtykke til at modtage yderligere markedsføringshenvendelser fra os. Hvis du vil modsætte dig at modtage markedsføringshenvendelser fra Pitney Bowes, kan du gøre dette ved at (i) følge de udleverede instruktioner i vores markedsføringshenvendelser eller (ii) angive dine præferencer på den relevante kontoprofil/præferencesektion (såsom din konto) eller (iii) henholde dig til anvisningerne i afsnittet "Kontakt os" nedenfor. 

Nogle af vores produkter og tjenester indeholder indstillinger, der giver brugere eller administratorer mulighed for at kontrollere, hvordan produkterne indsamler oplysninger.  Hvis du ønsker at anmode om ændringer af dine personlige oplysninger, kan du gøre dette ved at (i) angive dine præferencer på den relevante kontoprofil/præferencesektion (såsom din konto) eller (iii) henholde dig til anvisningerne i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.  Bemærk, at hvis du vælger ikke at dele visse personlige oplysninger med os, kan vi muligvis ikke yde samtlige funktioner, som vi tilbyder via vores sites. 

Hvor dette er påkrævet ved lov, kan du anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig.  Inden for lovgivningens rammer vil vi muligvis opkræve et rimeligt gebyr for at give adgang til personlige oplysninger, men der opkræves ikke gebyr for at anmode om adgang.

11. Dine rettigheder til indsigt i personlige oplysninger

Hvor dette er påkrævet ved lov, kan du anmode om adgang til og/eller foretage korrektioner af de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig. Når du tilgår eller opdaterer dine personlige oplysninger, kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, inden vi kan omsætte din anmodning til handling.  Bemærk, at vi kan afvise anmodninger eller begrænse de oplysninger, vi giver adgang til, hvis vi konstaterer, at det kan medføre risici for andres privatliv, eller hvis anmodningerne er urimelige eller tilbagevendende, eller hvis det vil indebære en uforholdsmæssig stor indsats.  Inden for lovgivningens rammer vil vi muligvis opkræve et rimeligt gebyr for at give adgang til personlige oplysninger, men der opkræves ikke gebyr for at anmode om adgang. 

12. Ændringer af denne fortrolighedserklæring

Pitney Bowes kan til enhver tid ændre denne fortrolighedserklæring efter eget skøn. Det vil fremgå øverst i fortrolighedserklæringen, hvornår den senest er blevet opdateret. Vi bruger ikke dine personlige oplysninger på måder, som afviger væsentligt fra nærværende fortrolighedserklæring, uden forudgående varsel til dig, og vi anvender under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger på måder, der er forbudt ved lov. Din fortsatte brug af vores sites angiver dit samtykke til nærværende fortrolighedserklæring og til enhver revideret udgave heraf.

13. Kontakt os

For at framelde dig markedsføringshenvendelser skal du klikke her for at ophæve dit abonnement, hvorefter din e-mailadresse fjernes fra Pitney Bowes' reklame-/markedsføringslister.Bemærk, at du, hvis du er kunde hos Pitney Bowes, fortsat vil modtage transaktionsmeddelelser om din konto og om de Pitney Bowes-produkter og -tjenester, som du ejer, leaser, lejer og udliciterer eller abonnerer på.

Hvis du vil ændre dine personlige oplysninger (såsom adresseoplysninger og telefonnummer), skal du klikke her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedr. denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på:

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Inc.
3001 Summer St
Stamford, CT USA 06926-0700

eller

E-mail os på: privacyoffice@pb.com

Se nedenfor for at finde kontaktoplysninger for de følgende lande. Disse kontaktoplysninger skal anvendes, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne fortrolighedserklæring for dit specifikke land:

Australien

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du mener, at vi ikke har overholdt vores forpligtelser i henhold til den australske databeskyttelseslov (Privacy Act) (herunder de australske principper til beskyttelse af privatlivets fred), eller hvis du mener, at de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, på nogen måde er blevet kompromitteret, skal du kontakte os som beskrevet nedenfor. Vi besvarer alle spørgsmål eller klager så hurtigt som muligt.  

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Australia Pty Ltd
Level 1, 68 Waterloo Road, Macquarie Park,
NSW 2113, Australien

eller

E-mail os på: privacymatters.au@pb.com

Tlf.: +61 (0)2 9475 3500

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du rette din klage til den australske datatilsynsmyndighed via e-mail på enquiries@oaic.gov.au eller pr. telefon på +61 1300 363 992.

Tyskland

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på:

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Germany GmbH
Poststr. 4-6
D-64293 Darmstadt

Eller

E-mail os på: datenschutzbeauftragter@pb.com

Indien

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på:

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Software India Pvt. Ltd.
5th Floor, Tower- B, Logix Cyber Park,
C 28-29, Sector-62, Noida – 201307
Attn: Ruchi Bhalla

Eller e-mail

Den lokale tillidsmand på: ruchi.bhalla@pb.com

Det globale kontor for databeskyttelse på: privacyoffice@pb.com