Vejledning for manuel download af portotakster


Vi gør opmærksom på, at det til enhver tid er jeres ansvar at teste og tilse, at de korrekte portotakster er tilgængelige på frankeringsmaskinen.
 

Sådan gør du:

 1. De nye portotakster er klar til download senest den 07. december 2018, og kan uden problemer downloades direkte. De nye takster vil herefter ligge i dvale frem til 1. januar 2019 hvor de bliver aktiveret automatisk.

 2. Da Post Nord ændrer visse kategorier kan det påvirke de eksisterende arbejdsprogrammer.

DM50

DM50

Sådan opdateres maskinen med de nye portotakster:

Tilslut maskinen til WiFi/Lan eller via et USB stik til computeren.  

 1. Tryk på tasten ”Porto”
 2. Tryk på tasten ”Pil Ned” 2 gange til du ser ”Kontrol. Beløb til Download”
 3. Tryk på tasten ”Ja”
 4. Maskinen ringer nu op til datacenteret
 5. Når beløb vises tryk herefter på tasten ”Ja”
 6. Tryk herefter ”Nej” til ”Påfyld porto”


Maskinen installerer nu de nye portotakster, der herefter vil være klar til brug.

Gem ny standard memory:

 1. Tryk på tasten ”Art”
 2. Tryk på ”Pil Ned” og find den brev type du vil have som stadard
 3. Tryk på tasten ”Ja”
 4. Når maskinen viser ”Vælg service: 0. Ingen” tryk på tasten ”Ja”
 5. Tryk på tasten ”Menu”
 6. Tryk på tasten ”Pil Op” til du ser ”Ændre opsætning?”
 7. Tryk på tasten ”Ja”
 8. Tryk på tasten ”Pil Ned” til du ser ”Brug stadard opsætning?”
 9. Tryk på tasten ”Ja”
 10. Hvis maskinen spørg om ”Slå memory TIL” tryk på tasten ”Ja” ellers gå til næste punkt
 11. Tryk på tasten ”Pil Ned” til du ser ”Gem ny memory?”
 12. Tryk på tasten ”Ja”
 13. Når maskinen viser ”Gen.g.opst.der ska lagres?” tryk på tasten ”Ja”
 14. Maskinen vil vise den ”Art” du tidligere valgte. Tryk på tasten ”Ja”
 15. Tryk på tasten ”Ja” for at bekræfte og din memory bliver nu gemt
 16. Tryk på tasten ”Nej” 2 gange for at komme tilbage til forsiden.

DM90i/ DM125i/ DM175i/ DM200i/ DM220i

Sådan opdateres maskinen med de nye portotakster:

Tilslut frankeringsmaskinen til netværket via en LAN-adapter.

 1. Tryk på tasten ”Portokøb”
 2. Tryk på tasten ”Tjek PBP-Balance”
 3. Maskinen ringer op til Datacentret, og efter nogle sekunder vil du se et nyt skærmbillede med ”PBP Saldo”
 4. Tryk på tasten ”Nej” for ikke at tilføje porto
 5. Skærmen viser nu ””OPDAT. NØDVENDIG”
 6. Tryk på tasten ud for ”Hent opdateringer nu”
 7. Maskinen installerer herefter de nye portotakster
 8. Når "Takster installeret! NYE TAKST. DOWNLOADED VELLYKK.INSTALLER.", så tryk "Fortsæt"

 

Taksterne til denne model kan først hentes ned den 1/9. Så i skal sikre jer at den er opdateret inden i tager den i brug i September.

Hvordan du sleter job:

 1. Tryk på "Brugerbaseret memory"
 2. Tryk på ”Side ned”, og vælg ”Slet memory”. Displayet viser alle memory
 3. Vælg en memory adgangen
 4. Tryk på ”Ja/Enter”, når du bliver bedt om at bekræfte. Derefter er memory slettet
 5. Systemet bekræfter, at memory er blevet slettet. Vælg ”Fortsæt”. Du vil vende tilbage til menuen "Brugerbaseret memory"
 6. Tryk på tasten "Hjem" for at vende tilbage til startskærmen når dy er færdig

Hvordan opret nyt job:

14. Foretag de relevante indstillinger på maskinen (f.eks. ingen reklame, en bestemt portoværdi, en bestemt konto osv.), som memory skal indeholde.

15. Tryk på "Brugerbaseret memory".

16. Vælg ”Definere brugerbaseret memory”.

17. Du bliver spurgt om alle de aktuelle værdier er korrekte. Følg anvisningerne på skærmen.

18. Tryk ”OK” for at gemme den nye memory.

DM100 (P7F5)

Kontakt salgskonsulent

Hvordan du sleter job:

 1. Tryk på "Job/memory"
 2. Tryk på ”Side ned”, og vælg ”Slet memory”Displayet viser alle memory
 3. Vælg en memory adgangen
 4. Tryk på ”Ja/Enter”, når du bliver bedt om at bekræfte. Derefter er memory slettet
 5. Systemet bekræfter, at memory er blevet slettet. Vælg ”Fortsæt”. Du vil vende tilbage til menuen Brugerbaseret memory
 6. Tryk på tasten "Hjem" for at vende tilbage til startskærmen når du er færdig

Hvordan opret nyt job:

 1. Foretag de relevante indstillinger på maskinen (f.eks. ingen reklame, en bestemt portoværdi, en bestemt konto osv.), som memory skal indeholde
 2. Tryk på "Job/memory"
 3. Vælg ”Definere Standard memory
 4. Du bliver spurgt om alle de aktuelle værdier er korrekte. Følg anvisningerne på skærmen
 5. Tryk ”OK” for at gemme den nye memory

DM300c/ DM400c

Sådan opdateres maskinen med de nye portotakster:

Tilslut frankeringsmaskinen til netværket via en LAN-adapter.
 

 1. Tryk på tasten ”Portokøb”, se bort fra hvad der står på skærmen
 2. Tryk på tasten ”Check PBP-Balance” Maskinen ringer op til datacentret, og efter nogle sekunder vil du se et nyt skærmbillede med ”PBP Balance”
 3. Tryk på tasten ”Fortsæt”
 4. Skærmen viser nu "Downloader Opdateringer"
 5. Når skærmen viser "Systemopdatering færdig", tryk for "Fortsæt"


Maskinen installerer herefter de nye portotakster og vil være klar til brug.

Hvordan du sleter job:

 1. Tryk på "Menu"
 2. Tryk på "Side ned", og vælg ”Memory funktioner”
 3. Tryk "Side ned" og vælg ”Slet memory”. Skærmen viser alle memorys
 4. Vælg den memory du ønsker at slette
 5. I skærmen ”Bekræft slet”, vælg ”Ja”. Hukommelsen bliver slettet. Du vender tilbage til menuen Memory funktioner
 6. Tryk "Hjem" for at vende tilbage til startskærmen

Hvordan opret nyt job:

 1. Foretag de relevante indstillinger på maskinen (f.eks. ingen reklame, en bestemt portoværdi, en bestemt konto osv.), som memory skal indeholde
 2. "Menu"
 3. Tryk "Side ned" og vælg ”Memory funktioner”
 4. Vælg ”Oprette ny brugerbaseret memory”
 5. Systemet beder om navnet på denne memory. Indtast memory navnet. Den kan indholde sytten alfanumeriske tegn. Når du er færdig vælg ”OK”
 6. Du bliver bedt om at bekræfte om alle de aktuelle indstillinger er korrekte
 7. Tryk ”OK” alle værdier bliver gemt
 8. Tryk "Hjem" når du er færdig, for at vende tilbage til startskærmen

DM550 - DM1000

Kontakt salgskonsulent

Hvordan man får Vist, Omdøbt, eller Slettet Memory

 1. Tryk "Job/Memory tasten"
 2. En liste over memory startende med 0 Standard vises
 3. Tryk højre piletast (Setup Memory vises ved siden af højre piletast)
 4. Følgende muligheder listes:
  • Vis Memory
  • Omdøbe Memory
  • Slet Memory
 5. Vælg skærmtasten svarende til den funktion du ønsker at benytte. Følg skærmens instruktioner

Connect+ 500W/1000/2000/3000

Sådan opdateres maskinen med de nye portotakster:

 1. Tryk på “Huset” i øverste venstre hjørne
 2. Tryk på ikonet “Takster/Opdateringer” på Hjemskærmen
 3. Ikonet lyser også gult når der er opdateringer til maskinen
 4. Tryk på “Download” for at hente de nye opdateringer
 5. I pop Up billedet skal du trykke på “Installer nu”

Taksterne er nu installeret, og du kan genstarte maskinen.

Ændring af Standard Job

 1. Tryk på “huset” i øverste venstre hjørne
 2. Tryk på ikonet ”Frankere Post”
 3. Tryk på "Art" og vælg de indstillinger du gerne vil ha som standard job
 4. Tryk på ”Gem som…”
 5. Hvis navnet på jobbet er fint trykker du på ”OK”
 6. Tryk derefter ”OK” til at erstatte jobbet

Ændrede du navnet på jobbet skal du genføre nedenstående for at det bliver sat som standard job

 1. Tryk på “huset” i øverste venstre hjørne.
 2. Tryk på ikonet ”Job”
 3. Vælg dit "ny oprettede job"
 4. Tryk på "Indstillinger" nederst i venstre hjørne
 5. Tryk på ”Gør dette Job til standardjobbet”


Dit nye job er nu gemt som standard job.

Specielt ved digital opkobling (DM110i – DM400c)

 

Hvis din maskine kalder op via LAN (Internet), er det nødvendigt, at port 20 og 21 er åbne indefra og ud i firewall’en samt, at disse porte kører 0072 ”Aktiv FTP”. Hvis det ikke er muligt, skal taksterne downloades til maskinen via en analog PSTN telefonlinje.

Oplever du problemer ved download af de nye portotakster, og jeres opkaldsløsning er digital, bedes du sikre, at følgende porte er åbne i jeres firewall: TCP port 80 (http), UDP port 53 (dns), TCP port 20,21 (aktiv FTP) og TCP port 443 (https).

Du skal ligeledes sørge for, at følgende filer har adgang gennem jeres firewall: .dcz, .zmd, .gar, .rmz, .bin, og gau, samt at du kan tilgå URL adresserne: dlsdlp1a.pb.com og dlsdlp1b.pb.com.