SendSuite® Tracking

Administration af sporing af indgående pakker i virksomheden. Modtag og spor som aldrig før.

Når nogen venter på en pakke, forventer de, at du har alle detaljer. Hvad er status? Hvor er pakken nu? Hvem skrev under for den? Hvornår modtager de den?

Der er en grund til denne nervøsitet. Ofte indeholder pakker kritiske og tidsfølsomme emner, herunder kontrakter, der er klar til underskrift, dele, der afholder fra at standse et samlebånd, eller forgængelige medicinske prøver til forskning. Mistede eller forlagte elementer kan sætte en virksomhed ud af drift.

Når du kan reagere på enhver forespørgsel med hurtighed og sikkerhed, kan du øge effektiviteten, tilfredsheden og pålideligheden.

Det at få pakker godkendt som "modtaget" er kun del af jobbet. At få pakken til dens slutdestination og den korrekte modtager til tiden er absolut afgørende.

SendSuite® Tracking - Administration af sporing af indgående pakker i virksomheden.

Levering med præcision.

SendSuite Tracking starter, hvor andre transportører stopper. Få nøjagtig og tidstro pakkestatus i hele virksomheden, så alle bruger mindre tid på manuel håndtering og søgning.

Gør hver eneste indgående handling så simpel som muligt.

Når du scanner en pakke, indfører SendSuite Tracking automatisk alle relevante oplysninger i systemet, herunder: transportør, tracking-nummer, afsender og modtager.

Spor pakker,
elementer og meget mere.

Hvis du kan føje en stregkode til emnet, kan du spore det med den smarteste globale erhvervsfokuserede sporingssoftware, der findes. SendSuite Tracking gør det muligt at håndtere strømmen af pakker, kritiske dokumenter, produkter, besøgende og meget mere. 

Få adgang hvor som helst.

Uanset om du har én eller flere adresser, byder SendSuite Tracking på hurtig og let browserbaseret administration. Angiv bare de passende tilladelser og legitimationsoplysninger og få adgang til systemet fra enhver webtilsluttet computer
når som helst.

 Forretningsfordele

Brugervenlighed

Fra det tidspunkt, hvor posten ankommer til din adresse, til når den er leveret, hjælper SendSuite Tracking dig med at få gjort jobbet hurtigere og med så få fejl som muligt. Det benytter en enkel femtrins proces til at sikre, at din virksomhed leverer post med højeste effektivitet.

1. Indtjekning

Forsendelserne scannes ind i systemet, så du har dokumentation for modtagelsesdatoen og -klokkeslættet for den enkelte forsendelse.  Du kan også tage billeder af emner. Disse kan derefter benyttes til at bevise, at evt. beskadigelse var opstået, før du overtog ejerskab. Det kan også være, at et emne virker mistænkeligt, og der kan så sendes e-mail til adressaten for at spørge, om emnet ventes.

2. Manifest

Udestående leveringer overføres til håndholdte bærbare dataindsamlere, der bruges til at fuldføre levering.  Der oprettes automatisk et dokument eller et elektronisk leveringsmanifest til personalet, så leveringsprocessen kan gennemføres hurtigere.

3. Levering

Opret automatisk dine interne daglige leveringer efter afdelingspostpunkter eller leveringsrute ud fra af dine etablerede regler for leveringsrute.  Registrér vellykkede leveringer, forsøgte leveringer eller afviste leveringer til definerede postpunkter, steder eller slutbrugere.  Systemet kan også registrere, at nogen kom og afhentede et emne. 

4. Gennemgang

Data overføres fra den håndholdte bærbare dataindsamler til SendSuite® Tracking-basesystemet enten via synkronisering i holder eller via en trådløs forbindelse.  Dirigering af statusforespørgsler er simpel. Oplysninger om pakkeplacering er tilgængelig med en berøring af en knap via internettet. Det muliggør effektiv håndtering af kundeserviceforespørgsler og overvågning af dit personales effektivitetsniveau.

5. Rapportering

Den effektive indbyggede rapporteringskapacitet gør det muligt for dig at demonstrere, hvordan omkostningerne reduceres, mens leveringsnøjagtigheden forbedres.

Opret de rapporter, som din virksomhed har brug for

  • Det er let at gennemføre omfattende analyse af, hvordan din virksomhed klarer sig, ved hjælp af Crystal Reports, der er brancheførende inden for oprettelse og generering af rapporter.  Crystal Reports giver fleksibiliteten til at oprette specialtilpassede daglige rapporter, f.eks. modtaget post og leveret post, beskadigelse af post, ruteaktivitet og produktivitet.

Hold dig velinformeret

  • Ingen kan lide at blive stillet spørgsmål, de ikke kan svare på. Med SendSuite Tracking vil du altid have de oplysninger, du skal bruge:
  • Hold kundebudgetansvarlige, din chef og dine aktionærer informeret om, hvordan du klarer dig på serviceniveauaftaler.
  • Identificér tendenser, så du kan reagere passende.
  • Identificér bedste fremgangsmåde, så den kan deles, og identificér områder til forbedring, så der kan tages udbedrende handling.
  • Beløn, motivér og giv nøjagtig feedback til personale.
  • Administrér omkostninger og budgetter, så din virksomhed forbliver rentabel.
  • Bevis overfor potentielle kunder det høje serviceniveau, de kan forvente, hvis de overlader administration af modtagelse og distribution af deres post til dig.

Yderligere produktoplysninger