Customer Information Management

AAA vähensi mallien luontiaikaa 5 kuukaudesta vain 6 viikkoon.

Auto Club Groupin edistynyt analytiikkatiimi analysoi nyt tehokkaasti tietoja ja saa hyödyllisiä tietoja nopeasti Portrait Self Service- ja Spectrum Miner™ -toiminnoilla.

Asiakasprofiili

Autokerhojen liitto, jossa on 50 miljoonaa jäsentä

ACG on AAA:n toiseksi suurin kerho

6 miljoonaa asiakasta eteläisellä alueella

Liiketoimintatavoitteet

Auta tiimiä vastaamaan nopeammin pyyntöihin

Tuota enemmän malleja nopeammin

Analysoi suuria määriä asiakastietoja liiketoiminnan parantamiseksi

Hyödyt

Parempi ennakoivan mallin tarkkuus

Säästi 1,5 tuntia projektia kohti ja 126 tuntia kuukaudessa

Paransi tuottavuutta 13 projektiin työntekijää kohti kuukaudessa

Käytetyt teknologiat

Spectrum Miner™

Utilising state-of-the-art 3D data visualisation and rapid modelling automation Spectrum Miner™ uncovers important data relationships helping you to predict future and profit-impacting behaviours as well as gaining fast actionable insight into your customers.

Lue lisää

Yleistä

”Ad hoc -pyynnöt tietojen analysointia varten estivät meitä kehittämästä tarvitsemiamme syvällisempiä tilastoanalyyseja ja malleja. Samaan aikaan prosessit kestivät liian kauan. Tarvitsimme työkaluja, jotka antaisivat liiketoimintayksiköille suoran pääsyn. Tämän ansiosta tiimini pystyi tekemään mallinnuksen nopeammin.” Kristin Rahn, Director,
AAA Advanced Analytics,
The Auto Club Group

Auto Club Groupin eteläinen alue – joka palvelee Floridaa, Georgiaa, ja läntistä Tennesseetä – tarjoaa apua tiellä, matkasuunnittelua sekä vakuutus- ja muita talouspalveluja yli 6 miljoonalle asiakkaalle. Yhdeksällä liiketoimintayksiköllä (jäsenhankinta, uusiminen, matkustus, tiepalvelupuhelut, palkinnot, markkinatiedot, vakuutus, muu tuotemyynti ja PR-toiminta) voittoa tavoittelematon jäsenorganisaatio analysoi suuria määriä asiakastietoja tiedottaakseen paremmista toiminnoista liiketoimintastrategiaan.

Jokainen organisaation liiketoimintayksikkö luotti edistyneeseen analytiikkatiimiin tietojen käyttämiseksi ja analysoimiseksi, sekä tilastollisen mallin kehittämiseksi. Yritys edellytti helppokäyttöistä teknologiaa auttaakseen mallinnustiimiä vastatakseen tehokkaammin kyselyihin. Yritys tarvitsi myös ratkaisun, jonka avulla monet näistä pyynnöistä voitaisiin tehdä omatoimisesti.

Liiketoimintatarve

Auto Club Groupin eteläinen alue haastettiin kaksinkertaistamaan myyntinsä tuottotavoitteiden täyttämiseksi. Edistynyt analytiikkatiimi, joka tukee sisäisiä liiketoimintayksikköjä ennakoivilla malleilla ja ad-hoc-analytiikalla, kertoi kuitenkin että käyttämällä perinteisiä tilastotyökaluja vain yhden mallinnusprojektin käsittelyaika voisi olla jopa kuusi kuukautta.

Edistynyt analytiikkatiimi tarvitsi tavan lyhentää mallinnussykliä (mukaan lukien tietojen valmistelu ja muuntaminen, ottaen huomioon puuttuvat arvot ja vieraat havainnot, tietojen saatavuuden varmistaminen, tutkiva tietojen analysointi ja mallin kehittäminen) lisäämällä samaan aikaan tuotettavien analyysien määrää. Analytiikkatiimiin kohdistui kahdenlaisia paineita:

1. Tuottaa paljon enemmän malleja paljon lyhyemmässä ajassa

2. Vapauttaa analyysiaikaa mahdollistamalla sen, että liiketoimintayksiköt voivat vastata joihinkin kysymyksiin omatoimisesti

Ratkaisu

Yritys valitsi Spectrum Miner™in yksinkertaistaakseen analytiikkatiimin mallinnusprosessin ja nopeuttaakseen käsittelyä ja tietojen tuottamista. Spectrum Miner™in avulla edistynyt analytiikkatiimi voi luoda yhden suuren yhdistetyn tietokannan, joka sisältää kaikki olennaiset tietosyötteet, sekä käyttää Spectrum Miner™ia tässä tietokannassa mallien luomiseksi tehokkaammin ja tarkemmin.

Yritys valitsi myös Portrait Self Service Analyticsin tarjotakseen liiketoimintayksiköille mahdollisuuden suorittaa omat tietopyyntönsä. Käyttämällä Portrait Self Service Analyticsia tiimi valmistelee yhdeksän analytiikkatietokantaa kuukaudessa. Tietokannat ovat käytettävissä useiden ihmisten toimesta jokaisessa liiketoimintayksikössä omien liiketoimintatietojen arviointia varten. Kirjanpidossa voidaan esimerkiksi arvioida kustannus tiepalvelupuhelua kohti alueen ja jäsenyyden mukaan, jotta määritetään kannattavuus tiepalvelun tarjoajille.

Tämän seurauksena asiakkaiden maanlaajuiset henkilökohtaiset tiedot ovat nyt erittäin tarkkoja. Kunkin asiakkaan arvoa on parannettu maksimoimalla lisämyyntimahdollisuudet. Samaan aikaan asiakastyytyväisyys on noussut myyntitarjousten olennaisuuden ansiosta.

Pitney Bowes Portrait -ratkaisut on myös integroitu kassasovellukseen, jotta kassatyöntekijät voivat käyttää tarjouksia ja asiakastietoja nopeasti rutiinimaksutapahtumien aikana.

Hyödyt

”Pitney Bowes Softwaren ratkaisujen käyttöönotto oli kaksinkertainen menestys. Ratkaisimme 75 prosenttia liiketoimintayksikköjen saapuvista tietojen analysointipyynnöistä ja vähensimme mallien luontiaikaa noin viidestä kuukaudesta kuuteen viikkoon.” Kristin Rahn, Director,
AAA Advanced Analytics,
The Auto Club Group

Auto Club Groupin edistynyt analytiikkatiimi analysoi nyt tehokkaasti tietoja ja saa nopeasti tuloksia. Se on lisännyt ennakoivien mallien tarkkuutta ja vähentänyt mallinnusaikaa noin viidestä kuukaudesta vain kuuteen viikkoon.

Tiimi säästi noin 1,5 tuntia projektia kohti, mikä vastaa noin 126 tuntia kuukausittain, kun yksi työntekijä käsittelee keskimäärin 13 projektia kuukaudessa.

150 työntekijällä on nyt pääsy Portrait Self Service -analytiikkatoimintoihin, joiden avulla he voivat hakea ja analysoida liiketoimintayksikköään koskevia tietoja.

Ota yhteyttä