Customer Information Management

Schwan’s saavutti 25 % vähemmän uusien asiakkaiden päällekkäisiä tietoja.

Yhdistämällä useat luettelot yhdeksi asiakastietueeksi Schwan's vähensi kentällä kämmenlaitteilla kerättyjen päällekkäisten tietojen määrää.

Asiakasprofiili

Laadukkaiden pakaste-elintarvikkeiden jakelija useiden kanavien kautta

Usean miljardin dollarin yksityinen yritys

Tuotteita on saatavilla 50 maassa

Liiketoimintatavoitteet

Optimoi myynti ja tehokkuus

Yhdistä asiakastiedot

Paranna asiakaspalvelua

Hyödyt

Säästi kustannuksia poistamalla päällekkäiset postitukset

Sai paremman kokonaisnäkymän yksittäisestä asiakkaasta

Osoitteiden todennus tehtiin reaaliajassa

Yleistä

”Pitney Bowes Software -ratkaisut ovat parantaneet tehokkuuttamme myynnin, tilausten täyttämisen ja jopa kentällä toimimisen suhteen.” Connie Gugel,
Senior Systems Analyst,
Schwan Food Company

Schwan’s Home Service on The Schwan Food Companyn kotitoimitusliiketoiminta. Yrityksellä on lähes 500 myynti- ja jakelukeskusta Yhdysvalloissa. Liiketoiminnan laajuuden vuoksi yrityksen oli hallittava päivittäin tuhansia järjestelmään syötettäviä asiakastietueita. Tiedot syötetään useista eri pisteistä, kun asiakas tekee tilauksia verkossa, puhelimitse tai suoraan asiakkaan edustajalta kotiovellaan. Koska tietojen syöttöpisteitä oli useita, järjestelmään pääsi paljon päällekkäisiä asiakastietoja.

Olemassaoleva prosessi aiheutti huomattavia haasteita tilausten koordinoimiseen ja toimitusten ajoittamiseen. Yritys otti käyttöön Pitney Bowes Spectrum™ Technology Platformin täsmätäkseen tiedot, poistaakseen päällekkäisyydet ja yhdistääkseen asiakastiedot yhdeksi kattavaksi asiakastietueeksi.

Liiketoimintahaaste

Potentiaalinen kotitoimitusasiakas, joka rekisteröi tilin osoitteessa Schwans.com tai asiakaspalvelun kautta puhelimitse, sai asiakasnumeron. Paikallinen varasto sai ilmoituksen varata palvelu potentiaaliselle asiakkaalle. Asiakaspäällikkö kävi tämän jälkeen asiakkaan luona ja syötti tiedot uudelleen kämmenlaitteelle, jolla kerättiin myyntitilaukset, toimitukset ja seurattiin varastoa.

Tämä prosessi sai aikaan tilanteen, jossa samalle asiakkaalle luotiin kaksi erillistä tietuetta. Tämä johti siihen, että myyntejä jäi tekemättä, toimitussyklit osuivat päällekkäin, posti lähetettiin kahteen kertaan ja lopulta asiakas oli epätyytyväinen. Yritys tarvitsi kattavan tietoratkaisun asiakaspalvelun ja varaston tehokkuuden parantamiseksi.

Ratkaisu

Pitney Bowes Spectrum Technology Platform voidaan integroida saumattomasti Schwan’s Home Service -verkkokaupan, asiakaspalvelusovelluksen ja asiakaspäällikköjen kentällä käyttämien kämmenlaitteiden kanssa. Kun verkkokauppa rekisteröi uuden asiakkaan, tietoratkaisu standardoi osoitteen ja yrittää täsmätä sen olemassa olevaan asiakastietueeseen. Näin estetään päällekkäisten tietueiden luonti.

Asiakkaiden osoitteiden todennus ja standardointi suoritetaan reaaliajassa, kun uusia osoitteita syötetään järjestelmään. Osoitteet, joita ei voi todentaa tai standardoida reaaliajassa, lähetetään automaattisesti päivittäiseen osoitteiden puhdistamisprosessiin. Kentällä edustajan kämmenlaitetta käytetään erillään järjestelmästä. Asiakastiedot lähetetään yrityksen pääkonttoriin jokaisen päivän päätteeksi.

Tulokset ja hyödyt

”Sen jälkeen, kun otimme käyttöön Pitney Bowes Spectrum Enterprise Data Quality Solution -ratkaisun asiakastietojen täsmäytykseen, saavutimme 25 prosentin vähennyksen kentällä kämmenlaitteilla luotujen asiakkaiden määrässä.” Connie Gugel,
Senior Systems Analyst,
Schwan Food Company

Schwan’s Home Services saavutti 25 prosentin vähennyksen kentällä kämmenlaitteilla luotujen uusien asiakkaiden määrässä.

Aiemmin kun uusi asiakas rekisteröitiin, sovitut tilaukset piti syöttää manuaalisesti toimitusreittiin. Tiedon laaturatkaisun käyttöönotto poisti tämän ongelman.

Potentiaalisten asiakkaiden luetteloja verrataan yrityksen tietokantaan, mikä estää päällekkäiset postitukset.

Parempien asiakastietojen ansiosta yritys sai kattavamman, 360 asteen näkymän asiakkaasta.

Ota yhteyttä