Customer Information Management

Spectrum® v10 antaa globaalien organisaatioiden toimia joustavasti

Globaalit organisaatiot kohtaavat haasteita uusien tietolähteiden yhdistämisessä kalliisiin, ikääntyviin business intelligence -kokoonpanoihin. Uusin parannus Pitney Bowesin asiakastietojen hallintaratkaisuun on Spectrum v10, joka käsittelee ongelmaa useilla eri tavoilla.

Globaalit  organisaatiot  kohtaavat haasteita uusien tietolähteiden yhdistämisessä kalliisiin, ikääntyviin business intelligence -kokoonpanoihin. Uusin parannus Pitney Bowesin asiakastietojen hallintaratkaisuun on Spectrum v10, joka käsittelee ongelmaa useilla eri tavoilla.

Ensin hieman taustatietoa. Asiakkaiden odotusten räjähdysmäisestä noususta on puhuttu paljon viime vuosina. Jokin aika sitten olimme tyytyväisiä, jos toimitukseksi arvioitiin 28 päivää. Elämme nyt maailmassa, jossa palvelujen, kuten Amazon Prime Airin ansiosta, toimitus on saatavilla jopa tunnissa. Vaikutus näkyy kaikessa liiketoiminnassa, kun trendit kehittyvät nopeammin kuin liiketoiminnat ehtivät sopeutua niihin. Vain ketterimmät ja joustavimmat yritykset selviytyvät ja tämän on oltava näkyvä osa liiketoimintaa tukevia IT-järjestelmiä.

Pitney Bowes Spectrum v10 tukee organisaatioita, jotka yrittävät yhdistää uusia tietolähteitä, jotka voivat olla organisaation sisäisiä, tai ulkoisia suuria tietolähteitä, olemassa oleviin tietoihinsa – ymmärtääkseen asiakkaitaan paremmin. On kriittisen tärkeää, että tämä voidaan tehdä hukkaamatta aiemmin tehtyjä valtavia sijoituksia.

Selitän hieman lisää…

Tietojen keskittäminen – kaiken tuominen yhteen

Tietoarkkitehdit, joiden haasteena on saada vastauksia useissa sijainneissa olevista tiedoista, haluavat tutkia yhdistetyn näkymän etuja. Tiedon tuominen yhteen virtuaalisesti tarkoittaa, että vastaukset voidaan saada nopeasti vaikuttamatta tietojen eheyteen tai isäntäsovellusten suorituskykyyn. Nämä virtuaaliset tietoaineistot voidaan myös puhdistaa ja asettaa käytettäviksi muissa sovelluksissa analytiikkaa varten tai niillä voidaan tarjota paremmat näkymät myyjille. Luomalla keskitetyn näkymän kattavaan asiakastietojen käyttöympäristöön, kuten Spectrum V10:een, virtuaalinen näkymä integroidaan käyttöympäristön tehokkaisiin tiedon laatu-, jalostus- ja analytiikkaominaisuuksiin.

Tiedon kerääminen – Löytäminen jäsentämättömästä sisällöstä

Koska suuri osa  asiakassitouttamisista syntyy vapaamuotoisen tekstin luonnista, sisältö on analysoitava ja tärkeä asiayhteystieto on tunnistettava. Spectrum v10:n uudet tietojen hakutoiminnot mahdollistavat tärkeiden tietojen löytämisen, jotka voivat olla piilossa keskustelun muistiinpanoissa tai asiakassähköposteissa.

Reaaliaikainen analytiikka – Keskustelujen pitäminen olennaisina

Vaikutuksen tekeminen ymmärtämällä asiakastiedot ja toimimalla niiden mukaan vie usein aikaa. Prosessia voi kuitenkin nopeuttaa tehokkaalla analytiikka moottorilla ja käyttämällä korkealaatuisia tietoja, olipa kyseessä fyysinen tai virtuaalinen näkymä keskitetyssä ympäristössä. Spectrum v10:n ansiosta voit hyödyntää erinomaisia analytiikkatoimintoja. Analytiikan tarjoamat tiedot antavat reaaliaikaisen pisteytyksen ja luokittelumallin arvioinnin tehokkaan ja reaaliaikaisen kohdistamisen edistämiseksi.