Customer Information Management

Tietojen hallinta ja integrointi

Toiminnot sisältävät visuaalisen tiedon mallintamisen tietokaavioina, tiedonlaadun, tiedon visualisoinnin, tiedonhallinnan työnkulut ja käytäntöjen hallinnan, tiedon integroinnin ja analytiikan.

Better decisions depend on a single view.

Gain a robust repository for understanding and managing your most critical data assets.

Useiden sovellusten tietojen yhdistely, integrointi ja analysointi Sagent Data Flown avulla

Establish effective, repeatable data exception management

Access, connect, integrate and analyze data from a wide array of applications

Improve customer service with more accurate location data

SAP-järjestelmän sisällön tuominen saataville valmiina ja uudelleen käytettävinä tietopalveluina

Asiakasrekisterin yhteystietojen tunnistaminen, hallinta ja yhdistely

Siebel-sovellusten parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen

Gain insight by eliminating the cost, risk and effort of physically combining different data sets.