SAP-järjestelmän sisällön tuominen saataville valmiina ja uudelleen käytettävinä tietopalveluina

Data Services for SAP

Data Services for SAP -ratkaisun avulla palvelukeskeisen arkkitehtuurin sovellukset ja front-end -raportointityökalut voivat käyttää SAP:in sisältöä, jonka ansiosta tieto näkyy paremmin käyttäjille ja liiketoiminta tehostuu.

Valmiiden palveluiden avulla käsiksi SAP-tietoon

SAP-tieto ei ole tärkeää ainoastaan itse järjestelmässä vaan se on tärkeää koko organisaation toiminnassa. Esimerkiksi yhdistämällä materiaalinhallinnan tietoa SAP:ista toimitusketjun hallintajärjestelmän inventaariotietoihin voidaan saada parempi kuva logistiikkaketjusta, sekä tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä. SAP on kuitenkin kirjoitettu sen omalla ABAP-ohjelmointikielellä, jossa on yli 20 000 taulukkoa ja monimutkaisia tietorakenteita, joten sen sisällön hyödyntäminen vaatii erityisosaamista.

Pitney Bowes Softwaren SAP-ratkaisun avulla palvelukeskeisen arkkitehtuurin sovellukset ja front-end -raportointityökalut voivat käyttää SAP:in sisältöä, jonka ansiosta tieto näkyy paremmin käyttäjille ja liiketoiminta tehostuu.

SAP-tietopalveluratkaisu mahdollistaa välittömän pääsyn SAP:iin ja tuo sen sisältöä käyttöön valmiina ja uudelleen käytettävinä tietopalveluina. Ratkaisun ansiosta palvelukeskeinen arkkitehtuuri voidaan ottaa käyttöön helposti ja nopeasti. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa organisaation dynaamisiin tarpeisiin vastaavien IT-ratkaisuiden notkean kehittämisen.

Välitön vaikutus erilaisiin projekteihin

  • SOA-tietopalvelut: On tärkeää, että organisaatiot saavat palvelukeskeisen arkkitehtuurin nopeasti toimivaan kuntoon. SAP-tietopalveluratkaisu tuo saataville valmiit työkalut, joiden avulla standardeja noudattavat web-palvelut saadaan heti käyttöön ja palvelukeskeinen arkkitehtuuri toimivaksi.
  • Näkyvyyden parantaminen: SAP-tietopalveluratkaisulla voidaan halutessa koota operatiivista ja historiallista tietoa halutusta liiketoiminnan kannalta tärkeästä kohteesta, kuten esimerkiksi asiakkaasta. Kerättäessä tietoa SAP:ista ja muista tietolähteistä parannetaan asiakasrajapinnassa työtä tekevien tiedon saantia.
  • Tiedon integrointi: SAP-tietopalveluratkaisulla voidaan syöttää ja päivittää tietoa ilman suuria muutoksia infrastruktuuriin. Sen avulla päästään päästään käsiksi eri lähteistä (ml. Oracle® EBS, Siebel®, SAP® ja Salesforce.com) haettuun tietoon, ja tätä tietoa voidaan yhdistellä ja tuoda saataville.
  • Operatiivinen liiketoimintatiedon hallinta: SAP-tietopalveluratkaisun avulla voidaan parantaa liiketoimintatiedon hallintaa, sekä tehostaa eri kanavien kautta suoritettavia hankkeita. Salesforcesta haettu tieto mahdollistaa johtamisen paremman näkymisen ja päivittäiset liiketoimintapäätökset.

Ottamalla meihin yhteyttä saat SAP:ista enemmän irti tehokkaan ja valmiin tietopalvelun avulla.

Nopeat tiedonsaannin ja jakamisen toiminnot

Pitney Bowes Softwaren SAP-ratkaisun avulla voidaan implementoida palveluorintoituneen arkkitehtuurin hankkeet nopeasti ja vaivattomasti standardeja noudattavien ja SAP:in kanssa yhdessä toimivien web-palveluiden avulla. Ratkaisu vähentää SAP-ohjelmoinnin ja ohjelmointirajapintojen monimutkaisuutta, jolloin säästyy aikaa. SAP-tietopalveluratkaisulla voidaan myös halutessa koota tietoa eri lähteistä, jolloin saadaan parempi kuva liiketoiminnan kannalta tärkeästä kohteesta, kuten esimerkiksi asiakkasta. Lisäksi SAP-tiedon ja Pitney Bowes Softwaren SAP-ratkaisun yhdistelmällä voidaan parantaa operatiivista liiketoimintatiedon hallintaa ja päätöksentekoa

Valmis sisältö projektien toteuttamiseen

Ratkaisu hyödyntää usein käytettyä ja kontekstiin sidottua yritystietoa, ja nopeuttaa näin projekteja ja vähentää riskejä.

Tehokkaita tietopalveluita ilman koodausta

Vähentää SAP-ohjelmoinnin ja ohjelmointirajapintojen monimutkaisuutta, jolloin säästyy arvokasta aikaa.

Ei vaadi muutoksia SAP:iin

Ratkaisun käyttöönotto ei vaadi muutoksia organisaatiossa käytössä olevaan SAP:iin. Ratkaisu paljastaa metatietoa, kuten viiteavaintietoa sekä tietokenttäkuvailuja, sekä mahdollistaa kaikkien SAP:in BAPI- ja RFC-rajapintojen hyödyntämisen.

Tiedon eheyden vaatimuksiin vastaaminen

SAP-tietopalveluratkaisu noudattaa SAP:issa määritettyjä käyttäjien varmistuksen ja näkyvyyden ehtoja.

Paras mahdollinen suorituskyky

SAP-tietopalveluratkaisu on nopeampi kuin perinteiset adapterit, koska se käyttää erikoistuneita kyselyalgoritmeja.

Yleisten kyselyiden yksinkertaistaminen

SAP-tietopalveluratkaisun toimintoihin sisältyy taulukoiden ja tiedostojen välimuistiin tallentaminen, joka vähentää usein suoritettujen kyselyiden vaikutuksia.

Erilaisten tietojen päivitysten tuki

SAP-ratkaisu tukee toimintojen lisäyksiä, päivityksiä ja poistoja.

Yhdistetty tietopalvelin

Ratkaisun avulla voidaan suorittaa kyselyitä SAP:in tietorakenteisiin sekä yhdistellä niitä käyttäen virallisia rajapintoja. Composite SAP -adapteri ratkaisee SAP:in ohjelmointirajapintojen monimutkaisuuden ongelmat, jonka ansiosta tietoa ja metatietoa voidaan hahmottaa relaatioina. SAP-tietosisältö voidaan tämän jälkeen julkaista yhdistetyn tietopalvelimen ansiosta Spectrum Technology Platform -alustalle.