Useiden sovellusten tietojen yhdistely, integrointi ja analysointi Sagent Data Flown avulla

Sagent Data Flow

Sagent Data Flow on ratkaisu, joka auttaa ratkaisemaan raporttien laatimisen vaikeimmat ongelmat. Sen avulla voidaan käyttää tietoa laaja-alaisesti ja laatia hyviä raportteja.

Sagent Data Flow on Pitney Bowes Softwaren tehokas ja joustava integraatioratkaisu, joka kokoaa tietoa eri lähteistä ja tarjoaa kattavat työkalut tiedon arvon lisäämiseen.

Sagent Data Flown avulla voidaan analysoida tietoa ja laatia tasokkaita raportteja, joiden kautta yritystoimintaa voidaan hahmottaa paremmin. Se on osa Pitney Bowesin paikkatietoratkaisujen tuoteperhettä, ja sen avulla voidaan profiloida asiakkaita ja varastoida tietoa, sekä hyötyä ETL-prosesseista ja parantaa liiketoimintatiedon hallintaa. Sen avulla saadun tiedon avulla saadaan tehtyä parempia päätöksiä.

Hahmonna tietoa visuaalisesti Sagent Data Flown avulla

Sagent Data Flow sisältää tehokkaan visuaalisen kehitysympäristön, jonka avulla voidaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa kehittynyttä tiedon muuntamista, sekä tukea teknisiä- ja yrityskäyttäjiä. Sagent Data Flown uuden paremman käyttöliittymän ansiosta ratkaisua oppii käyttämään nopeammin, kuin muita liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisuja.

Sagent Data Flow tukee useita tietoformaatteja tehokkaasti

Sagent Data Flown moduuleihin kuuluvat Mainframe, AS/400 ja R/3(SAP). Kaikki tärkeimmät relaatiotietokantajärjestelmät toimivat yhdessä Sagent Data Flown kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi Oracle, IBM DB2 ja Microsoft SQL Server. Lisäksi ratkaisu pystyy käsittelemään suurinta osaa tekstipohjaisista tietoformaateista, mukaan lukien XML:ää. Ratkaisun kyky lukea tietoa natiivimuodossa säästää aikaa ja rahaa, koska sen ansiosta räätälöityjä purkuohjelmia ei tarvita.

Nopeampaa 64-bittistä prosessointia

Sagent Data Flow on 64-bittisen prosessoinnin vuoksi tehokas ja skaalautuva. Siinä on myös tuki useammalle kelluvalle käyttäjälle, nopeammalle tiedon prosessoinnille ja suuremmille tietomäärille.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisuistamme.

Sagent Data Flown avulla tieto on nopeammin saavutettavissa, muunneltavissa ja analysoitavissa

Sagent Data Flown avulla käyttäjät pääsevät nopeasti käsiksi useiden tietokantojen, tiedostojen ja sovellusten tietoon, sekä voivat yhdistellä ja analysoida sitä. Ratkaisun avulla voidaan myös yhdistää mitkä tahansa näistä tietolähteistä yhdeksi prosessiksi siinä missä muita järjestelmiä käytettäessä täytyy suorittaa yhdistettyjä toimintoja tietokannassa.

Helpommat vaihdokset ympäristöstä toiseen

Sagent Data Flown avulla käyttäjän ei tarvitse huolehtia sisäänkoodatuista yhteysparametreista. Ratkaisun avulla voidaan kohdistaa suunnitelma haluttuun ympäristöön, jonka ansiosta ei tarvitse luoda useita suunnitelmia. Tehdessä töitä suuren skaalan sovelluksella, voidaan tehdä töitä fyysisesti eri paikoissa.

Uudelleen käytettävä alikomponenttien tuki

Sagent Data Flown avulla voidaan parantaa tuottavuutta käyttämällä uudestaan aikaisemmin kehitettyjä moduuleja alirutiinien tapaan. Tämä on hyvin käyttäjäystävällinen toimintatapa niin kehittäjille kuin yritysanalyytikoille. Lisäksi voidaan kehittää, ylläpitää ja hallita keskitetysti eri tilanteissa käytettäviä yhteistoimintoja, jolloin voidaan karsia turhia, aikaavieviä ja virheitä aiheuttavia päällekkäisyyksiä.

Unicode-tuki

Maailmanlaajuisesti toimivat organisaatiot, joiden tarvitsee koota tietoa ympäri maailmaa hyötyvät suuresti Sagent Data Flown Unicode-tuesta. Unicode-merkeillä voidaan määrittää kaikki kansainväliset kirjoitusmerkit, jonka ansiosta työt saadaan koottua ja tallennettua riippumatta siitä missä päin maailmaa työtä tehdään.

Parempi suorituskyky ja hakutoiminnot

Kenties hyödynnetyin Sagent Data Flown toiminto on key look-up, jonka avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja käytettävyyttä. Sen avulla voidaan palauttaa useita sarakkeita yhdellä muunnostoiminnolla, joka yksinkertaistaa toimintoja. Sagent Data Flow -ratkaisussa on myös enemmän uusia vertailuoperaattoreita, jotka vähentävät manuaalisten muunnosten määrää. Lisäksi key look-up -toiminnon muistiominaisuudet on uudelleenkonfiguroitu paremman suorituskyvyn takaamiseksi.

Uusia muutoksia paremman tehokkuuden varmistamiseen

Sagent Data Flown uusimmassa versiossa on kolme uutta käyttäjien toivomaa uudistusta. Uudistukset ovat tuplarivien merkitseminen (Mark Duplicate Rows), suodatetun jakamisen toiminto (Filtered Splitter), sekä moniehtoinen suodatus (Multi-Condition Filter). Nämä toiminnot parantavat tuottavuutta ja nopeuttavat kehitysprosessia huomattavasti.

Tietovirran automaattinen dokumentointi

Sagent Data Flown avulla voidaan parantaa kehitysprosessien laatua ja samalla vähentää tarvetta kehitysprosessien dokumentointiin. Ratkaisun avulla dokumentointi täydentyy automaattisesti ja se saadaan HTML-tiedostona.

Suunnitelmien muutosten seuranta

Jokainen tietoa analysoiva tietää, että huolellinen muutosten tallentaminen suunnitelmiin on osa vastuuta. Sagent Data Flow dokumentoi tietoa automaattisesti, joten käyttäjä voi keskittyä suunnitelmien edistämiseen. Tämä johtaa parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.