Asiakasrekisterin yhteystietojen tunnistaminen, hallinta ja yhdistely

Spectrum Enterprise Connector for SAP

Tämän erinomaisen asiakasrekisterin optimoinnin ratkaisun avulla organisaatiot voivat parantaa asiakas-, partneri- ja toimittajarekistereidensä laatua, sekä tehostaa näin toimintaansa.

Asiakasrekisterin hallinnan työkalut

Spectrum Enterprise Connector for SAP on asiakasrekisterin hallinnan ratkaisu, jonka työkalujen avulla voidaan tunnistaa, hallita ja yhdistellä asiakasrekisterin yhteystietoja.

Kuinka ratkaisu toimii

Spectrum Enterprise Connector for SAP -ratkaisu tarjoaa työkalut:

 • Asiakas-, partneri- ja toimittajarekistereiden laadun optimointiin
 • Liiketoimintatiedon parempaan hallintaan, sekä sen nopeaan sisäiseen hyödyntämiseen
 • Kohdennettuun viestintään ja viestien perille menon varmistamiseen
 • Lisämyynnin kasvattamiseen luotettavan ja varman tiedon avulla
 • SAP-investointien tehokkaampaan hyödyntämiseen

Tämä tehokas asiakasrekisterin hallinnan työkalu on helppo yhdistää mySAP-ratkaisuun. Spectrum Enterprise Connector for SAP on osa Pitney Bowes Softwaren Spectrum Technology Platform -alustaa. Se toimii saumattomasti yhdessä SAP:in kanssa ja sen avulla voidaan hallita osoitteenlaadun asetuksia.

Asiakasrekisterin optimoinnin ratkaisulla voidaan parantaa asiakas-, partneri- ja toimittajarekistereiden laatua, joka puolestaan tehostaa organisaation toimintaa. Lue lisää asiakasrekisterin hallinnan työkalujemme tärkeimmistä ominaisuuksista.

Kuinka organisaatiot voivat hyötyä asiakasrekisterin hallinnan työkaluista

Spectrum Enterprise Connector for SAP -ratkaisun asiakasrekisterin hallinnan työkalujen etuihin kuuluvat:

Tiedon laadun parantaminen, hyötyjen maksimointi, tuottavuuden kasvu:

 • SAP-yhteensopivuus – tuki toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallinnan järjestelmien hankkeille (R/3, ECC ja CRM)
 • Valmiit yhteydet mySAP-toiminnanohjausjärjestelmään
 • Skaalautuvan palveluorientoituneen arkkitehtuurin toiminnot (SOA) valmiiksi konfiguroituina palveluina
 • Ratkaisu on suunniteltu skaalautumaan useille prosessoreille ja palvelimille, sekä vilkkaisiin ympäristöihin ja kasvavan organisaation tarpeisiin
 • Tasokkaat maailmanlaajuiset osoitetiedot – parasta mahdollista tietoa tuottavuuden nostamiseen
 • Helppokäyttöisessä graafisessa käyttöliittymässä monipuoliset konfiguroitavat vaihtoehdot

Organisaatiot voivat hyötyä paljon monipuolisesta ja tarkasta asiakastiedosta:

 • Asiakasuskollisuuden kasvattaminen tarkemman ja kohdennetun viestinnän avulla
 • Liikevaihdon kasvattaminen tehokkaamman lisämyynnin ja -markkinoinnin avulla
 • Kampanjoiden kannattavuuden kasvattaminen vahvempien asiakas- ja kotitalousprofiilien avulla
 • Markkinointikulujen pienentyminen tarpeettomien yhteydenottojen vähentyessä
 • Operatiivisten kulujen pienentäminen yritysprosesseja keventämällä
 • Tehokkaampaa tiedonhallintaa säännöllisten tietojen puhdistusten avulla

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa asiakasrekisterin hallinnan työkaluistamme.

Spectrum Enterprise Connector for SAP on ratkaisu, joka tuo organisaatioiden käyttöön erinomaiset asiakasrekisterin hallinnan työkalut:

Kattavaa tiedon laadun parannusta

Enterprise Connector for SAP -ratkaisun palveluorientoituneen arkkitehtuurin avulla voidaan integroida tiedon laadun ominaisuuksia suoraan SAP™-sovelluksiin.

Maailmanlaajuisten osoitetietojen varmentaminen

Vahvista ja korjaa yli 220 maan osoitetietoja, jolloin tuotteita ja palveluita voidaan toimittaa ajoissa oikeisiin osoitteisiin. Ratkaisun tarjoamat intuitiiviset tiedon laadun toiminnot ilmoittavat käyttäjälle toimintojen tilan, sekä vaihtoehdot interaktiivisiin eräajoihin.

Päällekkäistiedon hallinnan toiminto

Spectrum Enterprise Connector for SAP -ratkaisussa on älykäs päällekkäistiedon hallinnan toiminto, jonka avulla saadaan yhtenäinen ja integroitu kuva asiakkaista, sekä heidän käyttämistään tuotteista ja palveluista.

Päällekkäistietoja voidaan yhdistää manuaalisesti tai automaattisesti. Lisäksi Spectrum Technology Platform -alustan älykäs yhdistelytoiminto siirtää aikaisemmin syötetyt tiedot säilyvään tiedostoon yhdistettäessä kahta päällekkäistä tietoaineistoa.

Ratkaisun avulla voidaan myös yhdistää automaattisesti uutta tietoa olemassa oleviin rekistereihin häiritsemättä työnkulkuja.

Luotettavaa asiakastietoa

Ratkaisumme avulla organisaatiot voivat hyödyntää tehokkaammin SAP-investointejaan laadukkaamman tiedon, liiketoimintatiedon hallinnan, sekä tiedon nopean sisäisen hyödyntämisen myötä.

Spectrum Enterprise Connector for SAP tuo saataville luotettavaa ja varmaa tietoa, auttaa kohdentamaan viestintää ja varmistamaan viestien perille menon, sekä auttaa kasvattamaan lisämyyntiä.

Saumaton integraatio SAP-arkkitehtuurin kanssa

Spectrum Enterprise Connector for SAP toimii saumattomasti yhdessä mySAP-ratkaisun kanssa ja sen avulla voidaan hallita osoitteenlaadun asetuksia.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa Spectrum Enterprise Connector for SAP -ratkaisun asiakasrekisterin hallinnan työkaluista.