Siebel-sovellusten parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen

Spectrum Enterprise Connector for Siebel

Asiakasrekistereiden tunnistamisen, hallinnan ja yhdistelyn toiminnoilla voidaan hyödyntää Siebel-investointeja tehokkaammin.

Tiedon integroinnin työkalut Siebel-ympäristöön

Pitney Bowes Softwaren tiedon integroinnin työkaluilla Siebel-sovelluksia saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Spectrum Enterprise Connector for Siebel® -ratkaisun avulla voidaan tunnistaa, hallita ja yhdistellä asiakasrekistereitä, jonka ansiosta Siebel-hankinnat tuottavat enemmän.

Kuinka ratkaisu toimii

Spectrum Enterprise Connector for Siebel® on palveluorientoituneen arkkitehtuurin ratkaisu, jonka avulla organisaatiot voivat integroida kattavasti erilaisia tiedon laadun ja tiedon parantamisen toimintoja suoraan Siebel-sovelluksiin.

Spectrum Enterprise Connector for Siebel on osa Pitney Bowes Softwaren Spectrum Technology Platform -alustaa.

Lue lisää Siebel-ympäristön tiedon integroinnin ratkaisuistamme.

Kuinka organisaatiot voivat hyötyä tiedon integroinnin työkaluista

Spectrum Enterprise Connector for Siebel -ratkaisu auttaa organisaatioita usein eri tavoin:

Tiedon laadun parantaminen ja tehokkuuden kasvu

 • Ratkaisu on täysin yhteensopiva Siebelin kanssa ja siinä on valmiit yhteydet Siebeliin
 • Operatiivisten kulujen pienentäminen ja parempi tuotto Siebel-hankinnoille
 • Ilmoitukset tiedon laadun toimintojen tilasta
 • Tehostaa CRM:n toimintoja tarjoamalla reaaliaikaisesti laadukasta tietoa yli 220 maasta
 • Päällekkäisten tietojen tunnistaminen ja hallinta
 • Osoitteiden standardointi ja varmennus
 • Puuttuvien tietokenttien automaattinen täyttö
 • Yhtenäinen ja integroitu kuva asiakkaista
 • Saumaton integraatio kaikissa Siebel-ympäristöissä, sekä eräajo- että interaktiivisessa tilassa

Organisaatiot voivat hyötyä paljon monipuolisesta ja tarkasta asiakastiedosta

 • Asiakasuskollisuuden kasvattaminen tarkemman ja kohdennetun viestinnän avulla
 • Liikevaihdon kasvattaminen tehokkaamman lisämyynnin ja -markkinoinnin avulla
 • Kampanjoiden kannattavuuden kasvattaminen vahvempien asiakas- ja kotitalousprofiilien avulla
 • Markkinointikulujen pienentyminen tarpeettomien yhteydenottojen vähentyessä
 • Operatiivisten kulujen pienentäminen yritysprosesseja keventämällä
 • Tehokkaampaa tiedonhallintaa säännöllisten tietojen puhdistusten avulla

 • Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa Siebel-ympäristön tiedon integroinnin työkaluistamme.

Spectrum Enterprise Connector for Siebel® -ratkaisussa on erinomaisia toimintoja, joiden avulla organisaatiot voivat parantaa tehokkuutta, sekä hyödyntää Siebel-sovelluksia parhaalla mahdollisella tavalla. Ratkaisun hyötyjä ovat muun muassa:

Kattava tiedon laadun parantaminen

Pitney Bowes Softwaren integraatioarkkitehtuuri on palvelinpohjainen ratkaisu, jossa on Siebel Web -tuki, sekä tuki mobiili- ja web-käyttöön.

Spectrum Enterprise Connector for Siebel -ratkaisussa on tehokkaita tiedonhallinnan toimintoja, joiden avulla voidaan siivota osoitetietoa, sekä poistaa helposti päällekkäistä tietoa. Lisäksi voidaan hyödyntää asetuksia eräajona suoritettaviin tiedon laadun prosesseihin, sekä maailmanlaajuisia asetuksia reaaliaikaisessa ja interaktiivisessa tilassa.

Asetuksia hallitaan Siebelin asetustenhallinnassa, sekä Pitney Bowes Softwaren hallintakonsolin kautta, joka on selkeä käyttöliittymä Siebel Application Serverissä.

Maailmanlaajuisten osoitetietojen varmentaminen

Pitney Bowes Softwaren Siebel-ympäristöön tarkoitettujen tiedon integroinnin työkalujen avulla voidaan tehostaa markkinointikampanjoita, lujittaa asiakassuhteita, sekä parantaa toimitusaikoja ja palvelua.

Spectrum Enterprise Connector for Siebel on tehokas CRM:n ratkaisu organisaatioille, sillä sen avulla voidaan vahvistaa, korjata ja muokata yli 220 maan osoitetietoa.

Päällekkäistiedon hallinnan toiminto

Päällekkäistietoja voidaan yhdistää manuaalisesti tai automaattisesti. Lisäksi Spectrum Enterprise Connector for Siebel -ratkaisun älykäs yhdistelytoiminto siirtää aikaisemmin syötetyt tiedot säilyvään tiedostoon yhdistettäessä kahta päällekkäistä tietoaineistoa.

Ratkaisun avulla voidaan myös yhdistää automaattisesti uutta tietoa olemassa oleviin rekistereihin häiritsemättä työnkulkuja. Päällekkäisen tiedon poistaminen ja tietojen yhdistäminen antaa yhtenäisen kuvan asiakkaista, sekä heidän käyttämistään tuotteista ja palveluista.

Joustavat reaaliaikaiset- ja transaktiotilat

Spectrum Enterprise Connector for Siebel -ratkaisu toimii reaaliaikaisesti ja transaktiotilassa.

Siebel-ympäristöön tarkoitetut tiedon integroinnin työkalut tukevat kaikentyyppisiä Siebel-toimintoja, myös web- ja mobiilikäyttöä.

Tiedon laadun implementoinnin keventäminen

Spectrum Technology Platform voidaan asentaa, konfiguroida ja ylläpitää keskitetysti, sillä se on täysin palvelinpohjainen ratkaisu. Lisäksi organisaatiot voivat räätälöidä Spectrum Technology Platform -ratkaisun käyttäjien tarpeiden mukaan.

Tiedon laadun keskitetty hallinta

Spectrum Enterprise Connector for Siebel -ratkaisun käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen, ja siihen kuuluu useita konfiguroitavia toimintoja. Tiedon laadun standardeja voidaan konfiguroida helposti koko organisaation tasolla käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ansiosta.

Tiedon laadun valvonta tarkastustietojen perusteella

Siebel-ympäristön tiedon integroinnin työkalujen avulla voidaan tarkastella kaikkia suoritettuja toimintoja ja tiedon laadun prosesseja, sekä jäljittää ne yksittäisten käyttäjien tasolle.

Tämän ansiosta ratkaisun tehokkuutta ja vaikutuksia organisaation Siebel-järjestelmään voidaan mitata. Myös virheiden havaitseminen, korjaaminen ja analysointi on vaivatonta.

Yhteensopivuus Siebelin kanssa

Spectrum Technology Platform -alusta toimii yhdessä Siebelin Enterprise- ja Industry-sovellusten kanssa, ja siinä on valmiina yhteydet Siebel-sovelluksiin, kuten eBusiness:iin.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa Siebel-ympäristöön tarkoitetuista tiedon integroinnin työkaluistamme.