Parempaa viestintää tietoluetteloita yhdistämällä

Spectrum Advanced Matching Module

Tietolähteiden välisten suhteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa parantamaan liiketoiminnan prosesseja.

Osoitteiden yhdistely

Pitney Bowes Softwaren osoitteiden yhdistelyn ohjelmisto auttaa hallitsemaan liiketoiminnan kannalta tärkeitä yksityiskohtia. Mikäli organisaatio on riippuvainen tarkasta osoitetiedosta markkinoinnissa tai muussa viestinnässä, kuten esim. postitusta vaativissa toiminnoissa, voidaan osoitteiden yhdistelyn ratkaisuilla keventää ja virtaviivaistaa näitä toimenpiteitä..

Yksinkertainenkin virhe osoitetietoja syötettäessä voi johtaa epäonnistuneeseen toimitukseen, heikkotasoiseen yhteydenpitoon ja huonoon yritysmaineeseen. Pitney Bowes Softwaren erinomainen osoitteiden yhdistelyn ohjelmisto pitää huolen siitä, että organisaatio kykenee pitämään yllä luotettavaa ja ammattimaista imagoa.

Osoitteiden yhdistelyn ohjelmistolla voidaan hallita useita tietokantoja, sekä tunnistaa ja ymmärtää niiden välisiä suhteita. Tämä säästää aikaa ja pitää yllä asiakastyytyväisyyttä.

Osoitteiden yhdistelyn hyödyllisiä toimintoja

Advanced Matching Module on osa Spectrum Technology Platform -alustaa. Se auttaa yrityksiä yhdistämään tietokantoja, ja tekemään näin prosesseista sujuvampia. Valittavana on laaja kirjo kehittyneitä toimintoja, joiden avulla saadaan selkeämpi kuva asiakaspohjasta. Osoitteiden yhdistely mahdollistaa:

 • Tietoluetteloiden yhdistelyn
 • Tiedon suodattamisen – esimerkiksi poistamalla päällekkäistä tietoa
 • Tiedon vertailun
 • Ryhmien luomisen
 • Tiettyjä kriteereitä vastaavan tiedon löytämisen
 • Haluttujen kenttien kopioimisen muihin tiedostoihin

Lue lisää osoitteiden yhdistelyn ohjelmistomme tärkeimmistä ominaisuuksista.

Mihin osoitteiden yhdistely soveltuu

Osoitteiden yhdistelyn ohjelmistomme on helppokäyttöinen, mutta erittäin tehokas. Luotettava ja tarkka osoitetietokanta on tärkeä liiketoiminnan kannalta. Osoitteen yhdistämisen avulla voidaan:

 • Tehostaa liiketoimintaa
 • Vähentää virheiden määrää
 • Parantaa viestinnän toimintoja
 • Tukea asiakassuhteiden toimintoja

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa siitä, kuinka organisaatiosi voi hyötyä osoitetiedon hallinnan ratkaisuistamme.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Pitney Bowes Softwaren kehittynyt osoitteiden yhdistelyn ohjelmisto sisältää toimintoja, joiden avulla kallisarvoisesta osoitetiedosta saadaan tarkkaa ja luotettavaa. Tämän lisäksi sen avulla voidaan virtaviivaistaa toimintoja, sekä lisätä organisaation kannattavuutta.

Tehokas ja vakaa

Osoitteiden yhdistelyn ohjelmistolla voidaan yhdistää osoitteita yhden tai useamman tiedoston perusteella, joten se on riittävän tehokas kaikkiin yrityksen tarpeisiin.

Monipuolisia tiedon yhdistämisen vaihtoehtoja

Spectrum Technology Platform -alustan Advanced Matching Module sisältää ennalta määrättyjä, joustavia sekä parhaita käytäntöjä noudattavia sääntöjä, joiden avulla voidaan suorittaa esimerkiksi seuraavia osoitteen yhdistämisen toimintoja:

 • Nimen ja osoitteen yhdistäminen
 • Kotitalouksien yhdistäminen
 • Yritysten yhdistäminen

Tarpeen mukaan ohjelmistoa voidaan käyttää myös mahdollisesti yhdistettävien tietojen tunnistamiseen tai päällekkäisen tiedon estämiseen.

Joustava ja muunneltavissa oleva

Osoitteiden yhdistelyn ohjelmisto joustaa käyttötarkoitusten mukaan niin paljon, että sitä voi muokata yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Sillä voidaan esimerkiksi määrittää osoitetietojen yhdistämisen kriteerit ja tasot, tai yhdistää mitä tahansa tietoa helposti ja tarkasti.

Ohjelmistoa voidaan myös käyttää reaaliaikaisesti tai eräajona, ja sillä voidaan myös tehdä koeajoja ennen prosessien ajamista kriteereiden ja sääntöjen korjaamista varten.

Maailmanlaajuinen tietopohja

Osoitteiden yhdistelyn ohjelmistoon sisäänrakennettu maailmanlaajuinen tietopohja varmistaa tietoluetteloiden tarkkuuden, olipa kyse paikallisesti, maanlaajuisesti tai kansainvälisesti toimivasta organisaatiosta.

Advanced Matching Module vertaa nimitietoja 110 eri maasta olevien variaatioiden kanssa (esimerkiksi vaihtoehtoiset kirjoitusasut sekä yleisesti tunnetut epäviralliset nimet), joka helpottaa päällekkäisen tiedon löytämistä.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa osoitteiden yhdistelyn ratkaisuistamme.