Tiedon standardointi osana yhtenäisen tilannekuvan tuottamista

Spectrum Data Normalization Module

Termien standardointi tietokannoissa mahdollistaa yhtenäisen tilannekuvan tuottamisen eri tietolähteistä.

Usein se, että asiakkaille puhutaan heidän omaa kieltään, on tärkein tekijä merkityksellisen asiakaskokemuksen tuottamisessa. Tiedon normalisoinnin ohjelmiston avulla voidaan varmistaa liiketoiminnan kannalta tärkeä yksilöllinen asiakaspalvelu.

Tiedon normalisoinnissa tietokantojen termistöistä tehdään yhteneväisempiä, joka puolestaan tekee yrityksen viestinnästä johdonmukaisempaa. Tiedon normalisoinnin ohjelmiston avulla voidaan asettaa tiedon laadun standardeja, sekä suuntaviivoja tiedon yhdenmukaisuudelle.

Tiedon normalisoinnin ohjelmiston hyötyjä

Yritykset pystyvät erottautumaan kilpailijoistaan luomalla asiakkaille räätälöityä palvelua. Tiedon normalisoinnin ohjelmistoa voidaan käyttää lukuisin eri tavoin tiedon optimointiin. Se soveltuu esimerkiksi:

  • Kulttuurisidonnaisen termistön luomiseen
  • Avaintiedon tunnistamiseen ja erotteluun muuttuvasta tiedosta
  • Asiakas-, yritys- tai tuotetiedon käsittelyyn
  • Minkä tahansa alan yhtenevän termistön luomiseen

Kehittyneitä standardoinnin toimintoja tiedon normalisointiin

Pitney Bowes Softwaren tiedon normalisoinnin ohjelmisto tarjoaa lukuisia avaintoimintoja, joiden ansiosta yrityksesi tiedon standardointia voidaan kehittää. Esimerkiksi seuraavat ominaisuudet parantavat huomattavasti tiedon laatua:

  • Käyttäjän määrittämät toimialueet – Standardeja ja hakemistoja voidaan luoda eri toimialueille käyttäen tuotenimiä, tuotemerkkiin liittyvää termistöä tai toimialakohtaista ammattisanastoa
  • Monitasoinen standardointi – Sanoja voidaan muuttaa lyhennettyyn muotoon tai nimiä pidempään viralliseen muotoon, ja kirjoitusvirheitä voidaan korjata
  • Helpot vertailutoiminnot – Tietoa voidaan vertailla tunnisteiden avulla
  • Esitäytetyt alakohtaiset termit – Paranna tiedon tarkkuutta ennalta määrättyjen alakohtaisten termien hakemistoilla

Lue lisää tiedon normalisoinnin ohjelmistomme tärkeimmistä ominaisuuksista.

Lue lisää siitä, kuinka tiedon normalisoinnin ohjelmistomme voi parantaa huomattavasti yrityksesi tiedon käyttöä.

Pitney Bowes Softwaren tiedon normalisoinnin ohjelmiston erinomaiset toiminnot on suunniteltu parantamaan yritysten tiedon standardoinnin prosesseja, sekä takaamaan tiedon yhteneväisyys organisaation kaikessa viestinnässä.

Kehittyneet tiedon normalisoinnin toiminnot

Tiedon normalisoinnin ohjelmiston erinomaisten toimintojen avulla voidaan parantaa tiedon standardoinnin prosesseja organisaation kaikilla tasoilla.

Ratkaisun avulla voidaan luoda standardeja ja hakemistoja. Lisäksi ohjelmisto tunnistaa vahvistetut termit, jonka ansiosta se havaitsee mikäli termiä ei käytetä oikeassa muodossa, ja korjaa sanan oikeaan muotoonsa.

Joustava ja muunneltavissa oleva

Tiedon normalisoinnin ohjelmistomme on erittäin joustava ja sen toimintoja voidaan muokata organisaation tarpeiden mukaan. Käyttäjä voi itse luoda standardeja ja hakemistoja esimerkiksi yritystermeille tai tuotenimille, sekä luoda ja soveltaa standardeja muun muassa lyhenteille ja epävirallisille nimille.

Kansainväliset tiedon normalisoinnin toiminnot

Pitney Bowes Softwaren tiedon normalisoinnin ohjelmisto soveltuu erityisesti yrityksille, joilla on kansainvälinen asiakaspohja, sillä ratkaisuun sisältyy tuki useille kielille sekä kulttuurisidonnaisille termeille, esimerkiksi arabiankielisille nimille.

Tiedon erittelyn ja eristämisen toiminnot

Spectrum Data Normalization Module mahdollistaa tiedon avainominaisuuksien tunnistamisen ja erittelyn, sekä alkuperäisen tiedon jaottelun erillisiin kenttiin määritettyjen kriteereiden perusteella.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa tiedon normalisoinnin ratkaisustamme.