Ratkaisun avulla organisaatiot voivat vahvistaa ja hallita osoitetietoa.

Spectrum Enterprise OnDemand

Spectrum Enterprise OnDemand -ratkaisun avulla organisaation toiminnoissa voidaan hyödyntää tarkkaa tietoa.

Asiakastiedon hallinnan ratkaisut

Pitney Bowes Softwaren asiakastiedon hallinnan Spectrum Enterprise -ratkaisuilla organisaation toiminnoissa voidaan hyödyntää tietoa entistä paremmin.

Spectrum Enterprise OnDemand -ratkaisun avulla organisaatiot voivat vahvistaa ja hallita osoitetietoa, jolloin viestintä on varmempaa ja operatiivinen tehokkuus paranee. Muun muassa sijaintitietoja lisäämällä voidaan keventää toimintoja, sekä tehostaa kohdennusta ja parantaa viestintää. OnDemand-ratkaisu säästää aikaa ja rahaa, joten organisaatioiden ei tarvitse investoida yhtä paljon palvelimiin ja ohjelmistoihin.

Asiakastiedon hallinnan ratkaisut voivat luoda tehokkaan toimintaympäristön asiakastiedon reaaliaikaiselle hallinnalle kaikissa asiakasrajapinnan tärkeissä pisteissä. Pitney Bowes Softwaren asiakastiedon hallinnan ratkaisuissa yhdistyvät tiedon laadun ratkaisujen tehokkuus, sekä verkkoympäristöjen joustavuus. Se toimii ASP-palveluna eli sovellusvuokrauksena verkossa, ja sen avulla tietoa voidaan käyttää osoitetiedon vahvistamiseen, tiedon parantamiseen, sekä maantieteellisen tiedon hyödyntämiseen.

Asiakastiedon hallinnan ratkaisuilla organisaatiot voivat hyödyntää luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa asiakaspalvelukeskuksissa, asiakastiedon hallinnan järjestelmissä, asiakastietokannoissa, hajautetuissa sovelluksissa, sekä erilaisten asiakasyhteydenpidon portaalien yhteydessä, esimerkiksi organisaation nettisivuilla. Asiakastiedon hallinnan ratkaisut eivät vaadi palvelininvestointeja, eivätkä ohjelmistopäivitys- tai ylläpitoasennuksia, joten pitkällä aikavälillä ratkaisu säästää aikaa ja rahaa.

Asiakastiedon laadun parantaminen

Ratkaisun avulla voidaan päivittää, liittää, sekä yhdistellä arvokasta tietoa organisaation laajuiseksi tiedoksi. Asiakastiedon hallinnan ratkaisun avulla voidaan:

 

 • Parantaa asiakassuhteita paikkatiedon avulla
 • Hyödyntää analytiikkaa ja liiketoimintatiedon hallintaa asiakastiedon laadun parantamisessa
 • Kohdentaa lisämyyntiä tai -markkinointia oikeille asiakkaille
 • Parantaa nykyisiä toimintoja räätälöitävien prosessien avulla
 • Helpottaa järjestelmän käyttöä intuitiivisen käyttöliittymän avulla
 • Maksimoida jokaisen asiakaskontaktin arvo
 • Tehdä viestinnästä personoitua, oikea-aikasta ja asiaankuuluvaa

Organisaatiot voivat hyötyä paljon monipuolisesta ja tarkasta tiedosta

 • Asiakasuskollisuuden kasvattaminen tarkemman ja kohdennetun viestinnän avulla
 • Liikevaihdon kasvattaminen tehokkaamman lisämyynnin ja -markkinoinnin avulla
 • Kampanjoiden kannattavuuden kasvattaminen vahvempien asiakas- ja kotitalousprofiilien avulla
 • Markkinointikulujen pienentyminen tarpeettomien yhteydenottojen vähentyessä
 • Operatiivisten kulujen pienentäminen yritysprosesseja keventämällä
 • Tehokkaampaa tiedonhallintaa säännöllisten tietojen puhdistusten avulla

Ottamalla meihin yhteyttä saat tietoa siitä, kuinka organisaatiosi voi hyödyntää korkeatasoista asiakastietoa.

Kehittyneet toiminnot

Asiakastiedon hallinnan ratkaisumme luovat vakaan pohjan organisaation liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmille, sekä ovat palvelinratkaisuina joustavia ja säästävät kuluissa.

Standardien mukaiset ohjelmointirajapinnat

Pitney Bowes Softwaren asiakastiedon hallinnan ratkaisujen avulla organisaatiot voivat vähentää teknologiainvestointien määrää, sekä keskittyä ydintoimintoihin.

Asiakastiedon hallinnan ratkaisut ovat joustavia ja helposti integroitavissa yleisimpiin ympäristöihin, esimerkiksi ohjelmointirajapinnoille (API), joissa on tuki eri ohjelmointikielille (C, C++, COM, Java ja .NET).

Ratkaisujen avulla voidaan myös julkaista tietoa organisaation omissa palveluissa XML-skeemojen avulla XML-muodossa. Ratkaisuun sisältyy myös WSDL/SOAP -tuki. Integraatiotukeen sisältyvät testitilit, testipalvelimet (joissa rajattu määrä ilmaisia toimintoja), sekä järjestelmän käyttöönottoon vaadittava ajantasainen tekninen tuki. Ratkaisuissa on myös HTTPS-salauksen tuki.

Maailmanlaajuisten osoitetietojen varmentaminen

Spectrum Enterprise OnDemand -ratkaisu soveltuu yli 230 kohdemaan osoitteiden vahvistamiseen, korjaamiseen ja muokkaamiseen. Osoitteenvahvistus tapahtuu reaaliaikaisesti tietoja kerättäessä, jolloin voidaan varmistaa tiedon virheettömyys. OnDemand -ratkaisun avulla voidaan myös korjata kirjoitusvirheitä, täydentää puuttuvia tietoja, sekä standardoida osoitetietoja. Tämän avulla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä, vähentää tuotepalautusten määrää, sekä varmistaa, että tuotteet ja palvelut toimitetaan ajoissa.

Asiakastiedon hallinnan ratkaisun osoitteiden vahvistuksen toimintoa voidaan käyttää standardien mukaisen rajapinnan kautta (API). Ratkaisuun voidaan syöttää osoitetietoja standardoimattomassa muodossa, jolloin automaattinen osoitetiedon puhdistuksen toiminto korjaa sen standardoituun muotoon.

Kehittyneet puhelinnumerotietojen toiminnot

Asiakastiedon hallinnan ratkaisujen avulla voidaan ylläpitää ajantasaisia ja käyttökelpoisia numerotietoja, ja sen avulla voidaan poistaa ja lisätä puhelinnumeroita.

Numeron lisäämisen toiminnossa syötetään asiakkaan tai yrityksen nimi sekä osittaiset osoitetiedot, ja ratkaisu täydentää koko nimen, täydelliset osoitetiedot, sekä puhelinnumeron. Lisäksi se ilmoittaa millä varmuudella vajaisiin kontaktitietoihin yhdistetyt tiedot ovat oikeita. Mikäli yhdistetyt tiedot eivät ole varmuudella oikein, toiminto voi etsiä jopa viisi muuta mahdollista vaihtoehtoa. Lisätessä tietoa puhelinnumeron perusteella ratkaisu etsii syötetylle puhelinnumerolle nimi- ja osoitetiedot.

Maantieteellisen tiedon hyödyntäminen sijainnin määrittämisessä

Asiakastiedon hallinnan ratkaisujen avulla voidaan hyödyntää maantieteellistä tietoa, joka pohjautuu alan johtaviin GeoTAX™- ja GeoStan™ -ratkaisuihin. Niiden avulla voidaan selvittää katuosoitteen tarkka sijainti. Tällaisen tiedon avulla asiakkaita voidaan ohjata esimerkiksi lähimpään toimipisteeseen tai voidaan saada selville tietyn kohteen verotuslainsäädäntö.

Yksinkertainen migraatio

Pitney Bowes Softwaren asiakastiedon hallinnan ratkaisua käytettäessä on helppo siirtyä palvelimella olevasta ratkaisusta paikallisesti asennettuun sovellukseen. Tämän ansiosta osoitteen vahvistus, tiedon parantaminen ja paikkatieto voidaan integroida nopeasti ja vaivattomasti. Lisäksi tämä toiminnallisuus voidaan asentaa paikallisen palomuurin taakse, jolloin uutta kehitystyötä ei tarvita.

Eri toimintoja yhdistävät räätälöidyt palvelut

Pitney Bowes Softwaren tiedon hallinnan ratkaisujen avulla voidaan parantaa palvelua lukuisin eri tavoin, sekä kohdentaa paremmin markkinointia, sekä hallita asiakastietoa paremmin.

Esimerkiksi asiakaspalvelukeskuksissa Spectrum Technology Platform OnDemand -ratkaisua voidaan hyödyntää CTI-liitännän avulla saapuvien puheluiden nimi- ja osoitetietojen tarkastamiseen, sekä demografisten taustojen selvittämiseen jo ennen puheluun vastaamista. Näin voidaan luoda mukautettuja palveluita, joissa yhdistyvät monenlaiset toiminnot.

Skaalautuva arkkitehtuuri

Spectrum Enterprise OnDemand on asiakastiedon hallinnan ratkaisuna erittäin vakaa, luotettava, turvallinen ja skaalautuva. Sen ansiosta organisaatioiden ei tarvitse investoida laitteistoihin.

Pitney Bowes Softwaren asiakastiedon hallinnan ratkaisut eivät vaadi jatkuvaa ylläpitoa tai tukipalveluita ohjelmisto- ja tietopäivityksille. Ratkaisun hinta voidaan vähentää operatiivisena kuluna ilman huomattavia etukäteisinvestointeja. Ratkaisu huolehtii tiedon laadun tarpeista, jolloin organisaatiot voivat keskittyä ydintoimintoihinsa.