Tiedon laadun toimintojen standardointi ja automatisointi

Spectrum Universal Name Module

Joustavien nimien jäsentelytoimintojen avulla voidaan standardoida, analysoida ja yhdistellä monimutkaisia tietoaineistoja.

Nimien yhdistely

Asiakkaiden nimien käyttäminen oikeassa muodossa on tärkeää luotettavan yrityskuvan luomisessa. Nimien tallentamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi tietojen yhteinen omistus, oikeussubjektit, epäviralliset nimet ja kirjoitusvirheet. Lisäksi yritysnimet, muuttuvat kontaktihenkilöt, ammattinimikkeet sekä työtehtävät voivat aiheuttaa epäselvyyttä. Näihin ongelmiin voidaan kuitenkin vaikuttaa nimien yhdistelyn ja standardoinnin ratkaisulla.

Pitämällä nimien yhdistelyn ja tiedon parantamisen ohjelmiston avulla huoli siitä, että yksityiskohdat ovat aina oikein, asiakkaat ja yrityskumppanit voidaan pitää tyytyväisinä. Lisäksi tämä säästää aikaa ja rahaa.

Yhdistelyohjelmiston hyödyt

Universal Name Module on osa Spectrum Technology Platform -alustaa ja se on erinomainen työkalu pitämään organisaation tietokannat ajantasaisena ja tarkkoina.

Pitney Bowes Softwaren yhdistelyohjelmisto tuo käyttöön joustavat jäsentelytoiminnot, olipa kyse kuinka monimutkaisesta aineistosta tahansa. Sen avulla voidaan optimoida tietoja esimerkiksi:

  • Yhdistelemällä
  • Standardoimalla
  • Analysoimalla
  • Yhdistämällä kokonaisuuksiksi

Nimien yhdistelyn parhaat ominaisuudet

Yhdistelyohjelmistossa on monia helppokäyttöisiä ja tärkeitä toimintoja, joiden avulla voidaan luoda helposti tarkka ja ajantasainen tietokanta yritykselle tärkeistä kontakteista. Toimintoihin lukeutuvat esimerkiksi:

  • Kehittyneet jäsennystoiminnot – Olemassa olevien tiedostojen parantaminen muuntamalla ne käyttökelpoisiksi tietokentiksi
  • Tiedon muotoilu – Tietojen ketjuttaminen ja selkeiden luettelomallien luominen
  • Nimien erottelu – Nimien järjestely esim. työnimikkeen, etunimen tai sukunimen mukaan
  • Maailmanlaajuinen tietopohja – Kulttuurisidonnaisen tiedon hyödyntäminen tietokantojen avulla
  • Nimien muunnelmat – Ohjelmisto tunnistaa kirjoitusvirheet, vaihtoehtoiset kirjoitusasut ja lyhenteet

Lue lisää Spectrum Universal Name Modulen tärkeimmistä toiminnoista.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa nimien yhdistelyn ratkaisuistamme.

Spectrum Universal Name Modulessa on erinomaisia toimintoja, jotka tekevät siitä täydellisen ratkaisun organisaatioille, jotka haluavat käyttää standardoitua ja tarkkaa tietoa.

Erinomaiset nimien yhdistelyn toiminnot

Spectrum Universal Name Module on tehokas ohjelmistoratkaisu nimien yhdistelyyn. Sen avulla voidaan varmistaa, että organisaation sisäinen, sekä sen ulkopuolelta ostettu tieto on korkealaatuista ja tarkkaa.

Tämä kehittynyt nimien yhdistelyn ohjelmisto löytää tietokannoista nimet, jotka muuten voisivat jäädä yhdistämättä kirjoitusvirheiden, vaihtoehtoisten kirjoitusasujen tai lyhenteiden takia. Tämä auttaa tietojen siivoamisessa.

Ohjelmisto antaa tietoa esimerkiksi sukupuolesta tai etnisestä taustasta, joka auttaa suunnittelemaan kohdennettuja markkinointikampanjoita ja viestintää.

Joustava ja tarpeisiin mukautuva

Pitney Bowes Softwaren nimien yhdistelyn ohjelmisto on riittävän joustava sopiakseen ratkaisuksi mille tahansa organisaatiolle. Sen erinomaiset toiminnot antavat mahdollisuuden tiedon ketjuttamiseen, jolloin voidaan luoda selkeitä luettelomalleja. Lisäksi sen avulla voidaan erotella olemassa olevaa tietoa uusiin tietokenttiin, tai järjestää tietoa eri kriteereiden perusteella, esimerkiksi etu- tai sukunimen mukaan tai virkanimikkeen perusteella.

Ohjelmistolla voidaan myös luoda omia termilistoja, joiden perusteella voidaan jäsennellä tietoa.

Paikalliset ja kansainväliset nimien yhdistelyn ominaisuudet

Spectrum Universal Name Module sopii erityisesti yrityksille, joilla on kansainvälinen asiakaspohja. Se tukee 204 maan nimien yhdistämistä miljoonilla eri nimivariaatioilla, sekä sisältää vaihtoehtoiset nimikirjastot esimerkiksi aasialaisille ja arabiankielisille nimille.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa nimien yhdistelyn ratkaisuistamme.