Global Ecommerce

Haasteiden ymmärtäminen rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä

Ota selvää, miten voit päihittää esteet tuotteidesi myymisessä ja lähettämisessä muihin maihin.

Useiden osapuolten on toimittava samanaikaisesti tehdäkseen rajat ylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä sujuvaa. Ongelma syntyy siitä, että jokaisella osapuolella on oma ymmärrys-, motivaatio- ja kiireellisyystasonsa.

On kuitenkin mahdollista valmistautua haasteisiin ja päihittää ne, kun ymmärrät haasteet. Useimmat esteet voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin:

  • Säännöksiin liittyvät ongelmat
  • Maksutavat ja maksujen käsittely
  • Logistiikka ja käänteinen logistiikka
  • Organisationaalinen valmius

Säännöksiin liittyvät ongelmat

  • Epäjohdonmukaisuus: Liiketoiminta vaatii vähimmillään johdonmukaisuuden säännöksiin liittyen. Sähköisen kaupankäynnin säätelijöille esittämät haasteet saavat heidät muuttamaan mielensä usein. Jopa kehittyneissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, väitellään osavaltioiden verojen sovellettavuudesta sähköiseen kaupankäyntiin, joten voi helposti kuvitella miten epäjohdonmukaisia laki- ja verosäännökset ovat vähemmän kehittyneissä maissa.
  • Kotimaassa rekisteröidyt yritykset: Useat maat kohtelevat kyseisessä maassa perustettuja yrityksiä hyvin eri tavalla kuin ulkomailla perustettuja. Jos olet vakavissasi tietyn maan asiakkaille myymisestä, sinun kannattaa ehkä rekisteröidä yritys paikallisesti.
  • Lakiperusteiset rajoitukset myyntiin: Jokaisella maalla on omat suosituksensa ja kieltonsa liittyen siihen, mitä voidaan myydä ja kenelle sitä voidaan myydä. Useimmat maat pitävät alaikäisten tekemiä maksutapahtumia toimeenpanokelvottomina, mutta täysikäisyyden raja vaihtelee maittain. Samoin useilla tuoteluokilla – ruoka, alkoholi, aseet, antiikki jne. – on erityisvaatimukset. Myös sähköisen kaupankäynnin yritystä voidaan pitää vastuussa näiden vaatimusten täyttämättä jättämisestä. Asiakkaan maassa voidaan esimerkiksi edellyttää, että kaikissa pakatuissa elintarvikkeissa valmistusaine- ja ravintoainearvot, valmistuspäivämäärä ja parasta ennen -päivämäärä tulostetaan etikettiin. Jos lähetät tuotteita maasta, joka ei vastaa näitä säännöksiä, rikot mahdollisesti paikallisia lakeja asiakkaan maassa.
  • Oikeuskäytäntöjen selkeys ja tehokkuus: Kyse ei ole vain paikallisten lakien noudattamisesta – kyseessä on myös tarvittavat resurssit mahdollisiin oikeustoimiin sekä asiantunteviin viranomaisiin. Useissa maailman maissa on varsin heikko oikeuskäytäntö. Myös silloin, kun oikeuskäytäntö on selkeä, olemassa on yleensä valtava ongelma oikeusprosessin viiveisiin liittyen. Joten, vaikka toiseen maahan myyvä sähköisen kaupankäynnin toimija sitoutuu toimimaan kyseisen maan säännösten mukaan, se ei voi välttämättä puolustaa omia oikeuksiaan tässä maassa.

Maksutavat ja käsittely
Tehokas maksujärjestelmä on ehdottoman tärkeä sähköiseen kaupankäyntiin. Suositut maksumekanismit vaihtelevat ympäri maailman. Tutki potentiaalinen markkina ennen kuin teet oletuksia maksujärjestelmästä. Japanissa Konbini, paikallinen maksutapa, käsittää kuudenneksen sähköisen kaupankäynnin maksuista. Lähes 100 % sähköisen kaupankäynnin maksuista tehdään Espanjassa Visalla, MasterCardilla tai American Expressillä, Ranskassa luku on noin 60 %, ja Saksassa vain 30 %. Saksassa on kehittynyt sähköisen kaupankäynnin infrastruktuuri varsin vähäisillä luottokorttimaksuilla. Intiassa ja muissa Aasian maissa suositaan käteistoimitusta.

Sinun tulee hyväksyä maksu asiakkaan haluamalla tavalla. Luottokortin lisäksi ei ole olemassa toista globaalia maksutapaa.

Logistiikka ja käänteinen logistiikka
Ellet myy yksinomaisesti digitaalisia latauksia, sinun on kehitettävä vahva logistiikkaprosessi. Tehokas logistiikka on osoittautunut toistuvasti kilpailueduksi sekä verkkojälleenmyyjille että perinteisille jälleenmyyjille. Rajat ylittävään logistiikkaan liittyvät kustannukset voivat olla käännekohta sähköisessä kaupankäynnissäsi.

Kyse ei kuitenkaan ole vain kustannuksista. Kyse on myös luotettavuudesta ja ennustettavuudesta. Olen kohdannut useita pieniä sähköisen kaupankäynnin yrityksiä, jotka työskentelevät olettamuksella, että heidän roolinsa loppuu siihen, kun he todistavat luovuttaneensa tuotteet logistiikkapalvelujen tarjoajalle. Asiakas ei kuitenkaan ajattele näin. Asiakkaiden mielestä sinä olet vastuussa siitä, että tuote pääsee perille.

Ja jos toimituslogistiikkasi on monimutkainen, mieti kuinka monimutkainen käänteinen logistiikka on. Ottaen huomioon kustannukset, tullimaksut ja asiakirjat, useat sähköisen kaupankäynnin toimijat eivät välttämättä voi tarjota käänteistä logistiikkaa rajat ylittävissä tilanteissa.

Organisationaalinen valmius
Keskustelu kansainvälisen sähköisen kaupankäynnin rajoituksista on puutteellista, jos emme keskity yrityksen omaan valmiuteen myydä ulkomaille. Sinun on saatava hyvä ymmärrys jokaisesta markkinasta, jota aiot hyödyntää, esimerkiksi arvostamalla paikallisia makuja ja ottamalla huomioon kulttuuritekijät.

Huolimatta artikkelissa mainituista haasteista, rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti tarjoaa suuret liiketoimintamahdollisuudet nousevilla talousalueilla ympäri maailman. Harkittu lähestymistapa auttaa sinua hyötymään rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin eduista.

- Lue lisää osoitteessa: http://blogs.pb.com/ecommerce/2014/02/04/understanding-challenges-cross-border-ecommerce/#sthash.XcANrc2v.dpuf