Maantieteellisen tiedon analysointia ja parempia päätöksiä

Spectrum Enterprise Geocoding Module

Tehokas paikannusratkaisu maailmanlaajuisesti

Ratkaisut geokoodaukseen

Spectrum Enterprise Geocoding Modulen avulla voidaan paikantaa ja hahmottaa kohteiden sijaintia. Geokoodauksen avulla voidaan saada tarkkaa ja luotettavaa tietoa mikäli sijaintitiedot, kuten esimerkiksi koordinaatit tai osoitteet, ovat liiketoiminnan kannalta tärkeitä.

Geokoodaus hyödyttää organisaatioita monin tavoin. Tarkan sijaintitiedon avulla voidaan laskea monipuolisia relaatioita kohteiden välillä, mm. pisteiden välisiä etäisyyksiä. Lisäksi voidaan päättää etuisuuksista tai paikantaa mahdollisia markkinoinnin kohteita. Geokoodaus on tehokas ja kallisarvoinen ratkaisu eri toimialojen organisaatioille.

Yritystiedon parantaminen Spectrum Enterprise Geocoding Modulen avulla

Spectrum Enterprise Geocoding Modulen avulla liiketoiminnan kannalta tärkeää tietoa voidaan kehittää ainutlaatuisella tavalla. Geokoodauksen ratkaisumme ovat osa Spectrum Technology -paikkatietoalustaa, ja niiden avulla voidaan paikantaa tarkasti käyttäen:

 • Leveysasteita
 • Pituusasteita
 • Korkeuksia
 • Kiinteistörekisterin tietoja
 • Kohteiden välisiä etäisyyksiä ja muita suhteita

Geokoodaus toimii syöttämällä osoite, jolloin sovellus etsii sille sijainnin, tai vaihtoehtoisesti syöttämällä pituus- ja leveysasteet tai kiinteistötunnus, jolloin sovellus etsii hakukriteereitä vastaavan osoitteen.

Lue lisää geokoodausratkaisujen tärkeimmistä ominaisuuksista.

Kysy lisää osoitepaikannuksen ratkaisuista

Geokoodausratkaisut ovat helppokäyttöisiä, mutta erittäin tehokkaita. Osoitepaikannuksen ratkaisumme ovat:

 • Tarkkoja
 • Joustavia
 • Nopeita
 • Luotettavia
 • Täsmällisiä
 • Taloudellisesti kannattavia

Pitney Bowes Softwaren ratkaisut tarjoavat nopean ja helpon keinon päästä käsiksi yritystietoa rikastuttavaan maantieteelliseen tietoon.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa siitä, kuinka organisaatiosi voi hyötyä osoitepaikannuksen ratkaisuistamme.

Geokoodauksen ratkaisujen tärkeimmät ominaisuudet

Pitney Bowes Softwaren paikannuksen ratkaisut tarjoavat useita erinomaisia toimintoja, joilla päästään käsiksi tarkkaan sijaintitietoon, sekä voidaan tehostaa liiketoimintaa.

Tarkkoja paikkatiedon toimintoja

Spectrum Enterprise Geocoding Module hyödyntää monipuolisesti eri tietolähteitä. Se muodostaa tarkkaa tietoa helposti ja nopeasti käyttäen katuosoitteita, postinumeroita, risteyksiä ja tiesegmenttejä, nimettyjä kohteita sekä kiinteistörekisterin tietoja.

Osoitepaikannuksen avulla voidaan:

 • Saada tietoa eri kohteista
 • Geokoodata kohteita sekä korjata osoitetietoja
 • Saada koordinaatteja tietyn pisteen tai alueen tasolta aina postitusalueen keskipisteen tai katutietojen interpoloinnin tasolle

Luotettavat kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet

Spectrum Enterprise Geocoding Module käyttää useita ajantasaisia osoite- ja aluetietolähteitä maailmanlaajuisesti.

Tietolähteinä mm. seuraavat maailmanlaajuiset toimttajat:

 • TIGER
 • TomTom
 • NAVTEQ
 • Centrus® Points

Ratkaisu yhdistää tietolähteet yhdeksi tietokannaksi, joka tuo useita merkittäviä etuja ja antaa paremman tarkkuuden sekä minimoi virheet.

Tehokas ja hintansa arvoinen

Spectrum Enterprise Geocoding Module on nopea ja tehokas, sekä antaa mahdollisuuden käsitellä asiakastietoa tehokkaammin.

Se on taloudellisesti kannattava investointi, eikä muutu toisin kuin postinumerot tai pituus- ja leveyskoordinaatit. Mikäli yritystietoon liitetään geokoodauksen avulla esimerkiksi kiinteistörekisteritietoja, voidaan varmistua maantieteellisten raporttien tarkkuudesta ja asiaankuuluvuudesta nykyhetkessä ja tulevaisuutta ajatellen.

Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoa Spectrum Enterprise Geocoding Modulesta.