Nämä tietosuojatiedot ovat tulleet voimaan 30.9.2009.Olemme sitoutuneet kunnioittamaan verkkosivustojemme käyttäjien yksityisyyttä. Olemme laatineet nämä tietosuojatiedot kuvaamaan verkkosivujemme toimintaa ja sitä, miten keräämme, käytämme ja jaamme sivustojemme käyttäjiltä kerättyjä tietoja.

Nämä tietosuojatiedot koskevat sivustoa www.pb.com ja kaikkia muita Pitney Bowesin, Pitney Bowesin liiketoimintayksiköiden ja Pitney Bowesin tytäryhtiöiden (näitä kutsutaan yhteisnimellä "Pitney Bowes" ja yksittäin nimellä "Pitney Bowes -yritys") omistamia ja tarjoamia sisäisiä ja ulkoisia sivustoja, verkossa tarjottavia sovelluksia, verkkosivuja ja/tai verkossa olevaa omaisuutta, joihin viitataan näissä tiedoissa nimellä "Sivustot", paitsi siinä tapauksessa, että kyseisillä sivustoilla on omat Tietosuojatietonsa.

Näissä Tietosuojatiedoissa käsitellään seuraavat aiheet:
1.    Henkilötietojen kerääminen verkkosivuston käyttäjiltä
2.    Muiden tietojen kerääminen
3.    Henkilötietojen käyttäminen
4.    Henkilötietojen jakaminen
5.    Henkilötietojen suojaaminen
6.    Henkilötietojen siirtäminen muihin maihin
7.    Muiden kuin Pitney Bowesin sivustojen käyttö
8.    Maakohtaiset edellytykset
9.    Käyttäjän valinnat
10.    Pitney Bowesin oikeus muuttaa näitä Tietosuojatietoja

1.    Henkilötietojen kerääminen verkkosivuston käyttäjiltä
Jotta voimme tarjota käyttäjille tiettyjä palveluita tai tietoja Sivustoissamme, voimme edellyttää käyttäjiltä tiettyjen henkilötietojen antamista. Näihin tietoihin voivat lukeutua käyttäjän nimi, postiosoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite, tilaajan nimi tai näyttönimi, palvelujen käyttöön tarvittava salasana, maksutapa ja tarvittaessa verkko-ostosten yhteydessä maksutiedot, kuten luottokortin numero ja vanhentumispäivä.

Lisäksi keräämme (1) sähköpostiosoitteet käyttäjiltä, jotka ovat yhteydessä meihin sähköpostitse tai lähettävät viestejä ilmoitustauluillemme tai keskusteluryhmiin, ja (2) tietoja, joita käyttäjät antavat ostotilauksissa, rekisteröintilomakkeissa, kyselyissä, kilpailuvastauksissa ja muissa meille lähettämissään palautteissa.

Lisäksi keräämme ja seuraamme automaattisesti seuraavia tietoja: (1) Sivustojemme käyttäjien palvelimen toimialuenimet, IP-osoitteet, tietokoneiden tyypit ja selaintyypit sekä (2) koostetut ja yksittäiset tiedot sivuista, joita käyttäjät tarkastelevat.

2.    Muiden tietojen kerääminen
Pitney Bowes käyttää useita automaattisia tiedonkeruutyökaluja ja -tekniikoita, joita ovat esimerkiksi evästeet, käyttötietojen kerääminen ja jäljitteet.

Evästeet
Tietyt Sivustomme käyttävät evästeiksi kutsuttua tekniikkaa, jonka avulla voimme palvella paremmin asiakkaitamme, kun he ostavat tuotteita Sivustoistamme, pyytävät lisätietoja yrityksestämme, tuotteistamme tai palveluistamme tai osallistuvat erilaisiin Sivustoissamme julkaistaviin kampanjoihin.  Eväste on tekstikatkelma, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneen kiintolevylle, kun hän vierailee tietyillä verkkosivuilla.

Evästeet voivat olla peräisin meiltä tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta ja niillä kerätään tietoja esimerkiksi käyttäjätunnuksista, ostoskorin sisällöstä ja käyttäjän tarkastelemista verkkosivuista tai mainoksista. Kun käyttäjä palaa Sivustoomme, evästeen avulla pystymme tunnistamaan hänet ja mukauttamaan hänen Sivuston käyttökokemustaan.

Käyttäjä voi määrittää selaimensa ilmoittamaan evästeistä, jolloin hän voi päättää, tallennetaanko kukin eväste.  Ilman evästeitä käyttäjä ei kuitenkaan saa täyttä hyötyä Sivustojemme kaikista toiminnoista. Jos käyttäjä poistaa evästeet käytöstä tai ei hyväksy niiden tallentamista, hän ei esimerkiksi voi ostaa tuotteita Sivustoistamme.

Käyttötiedot
Tietyt Sivustomme voivat kerätä käyttötietoja ajalta, jonka asiakkaamme selaavat kyseistä Sivustoa. Näihin käyttötietoihin lukeutuvat sivut, joilta käyttäjä siirtyi Sivustoon, käyttäjien valitsemat navigointilinkit ja heidän tarkastelemansa Sivuston alueet.

Seuraamme ajoittain näitä tietoja Sivustojemme sisällä ja niiden ulkopuolella.  Voimme lisäksi ajoittain jäljittää ja yhdistää käyttötietoja käyttäjien meille antamiin henkilötietoihin asiakaskokemusta parantavan sisällön ja muiden tarjousten, eli tuotteiden ja palvelujen, tarjoamista varten.

Jäljitteet
Tietyt käyttäjän meiltä saamat sähköpostiviestit voivat sisältää jäljitteitä. Jäljite sisältää Sivustoomme viittaavan koodin, joka hakee pienen kuvan toisesta verkkosivustosta tai kolmannen osapuolen mainospalvelimesta. Jäljite ei ehkä näy, sillä se on tavallisesti 1x1 pikselin kokoinen ja suunniteltu sulautumaan verkkosivun taustaan. Jäljittimien avulla kolmannet osapuolet voivat saada tietoja, kuten sen tietokoneen IP-osoitteen, jolla jäljittimen sisältävä verkkosivu ladataan, jäljittimen sisältävän verkkosivun URL-osoitteen, jäljittimen sisältävän verkkosivun tarkasteluajan, sivun katseluun käytettävän selaimen tyypin sekä kolmannen osapuolen määrittämien evästeiden tiedot.  Käytämme jäljittimiä esimerkiksi markkinointisähköpostien mainospalkkien tehokkuuden seuraamiseen.

3.    Henkilötietojen käyttäminen
Sivustojemme kautta keräämiämme henkilötietoja käytetään esimerkiksi tilausten ja lisätietoja koskevien pyyntöjen käsittelemiseen, Pitney Bowesin ja muiden tahojen, joiden uskomme kiinnostavan asiakasta, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, palautteen käsittelemiseen, käyttäjien toiminnan tilastolliseen analyysiin, tuotteiden kehittämiseen, sisällön parantamiseen, tulevista tapahtumista ilmoittamiseen ja Sivustojemme sisällön ja asettelun mukauttamiseen. Sivustojemme kautta kerättyjen nimien, posti- ja sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumerojen avulla käyttäjään voidaan ottaa yhteyttä koskien tuotteita, palveluita ja tulevia tapahtumia, joiden uskomme kiinnostavan käyttäjää.

Käyttäjän antamia henkilötietoja voidaan käyttää myös Pitney Bowesin sisäisiin tarkoituksiin, kuten Sivustojen hallinnointiin ja käyttöön, tietojen analysointiin sekä lainmukaisten velvoitteiden, käytäntöjen ja menetelmien noudattamiseen.

4.    Henkilötietojen jakaminen
Emme jaa tai muutoin luovuta Sivustojemme käyttäjien henkilötietoja, paitsi tässä kuvatulla tavalla tai lain niin salliessa.  Pitney Bowes voi luovuttaa käyttäjien henkilötietoja Pitney Bowes -yritysperheen sisällä ja kolmansille osapuolille, jotka toimittavat meille palveluita tai tarjoavat niitä puolestamme (kuten luottokorttiyhtiöt, rahoitusyhtiöt, kuljetusyhtiöt, konsultit, neuvonantajat ja markkinatutkimusyritykset).  Palveluntarjoajien ja toimittajien on säilytettävä luovuttamiemme henkilötietojen luottamuksellisuus ja suojattava niitä, eivätkä he saa käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen.   Voimme luovuttaa henkilötietoja myös, kun harkintamme mukaan se on tarpeen tai asianmukaista huijausten tai henkilö- tai omaisuusvahinkojen estämistä ja oikeuksiemme tai muiden oikeuksien turvaamista varten, sekä muissa tilanteissa, joissa sovellettava laki, säädös tai oikeustoimi sitä edellyttää.

Voimme myös luovuttaa, vuokrata, myydä tai muutoin jakaa keräämiämme henkilötietoja käytettäväksi markkinointikampanjoissamme tai muiden sellaisten yritysten tai organisaatioiden markkinoinnissa, joiden uskomme kiinnostavan asiakkaitamme. Paikallisen lainsäädännön mukaan käyttäjä voi ehkä määrittää, voidaanko hänen henkilötietojaan käyttää ja/tai luovuttaa markkinointitarkoituksiin jäljempänä olevassa Omat valinnat -osiossa.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös osana mitä tahansa Pitney Bowes -yritystä tai -omaisuutta, joihin kyseiset tiedot liittyvät, koskevaa yritystoiminnan muutosta, kuten fuusioitumista, yritysostoa, selvitystilaa tai omaisuuden myyntiä.  Tällaisen myynnin tai siirron tapahtuessa pyrimme kohtuullisten toimien avulla ohjaamaan tietojen saajaa käyttämään käyttäjien antamia henkilötietoja Tietosuojatietojemme mukaisesti.

5.    Henkilötietojen suojaaminen
Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojauksia, joilla pyrimme estämään käyttäjien Sivustoissamme antamien henkilötietojen menetyksen, väärinkäytön, luvattoman käytön, julkistamisen, muuttamisen tai tuhoamisen.

6.    Henkilötietojen siirtäminen muihin maihin
Mikäli paikallinen lainsäädäntö sen sallii, voimme siirtää Sivustoissamme keräämiämme henkilötietoja muihin maihin, joissa harjoitamme liiketoimintaa tai joissa palveluntarjoajamme toimivat, mutta teemme niin vain edellä kuvatuista syistä. Kun siirrämme henkilötietoja muihin maihin, suojaamme kyseiset tiedot näissä Tietosuojatiedoissa kuvatulla tavalla, paitsi jos sovellettava lainsäädäntö muuta edellyttää.

7.    Muiden kuin Pitney Bowesin sivustojen käyttö
Nämä Tietosuojatiedot koskevat vain tietoja, jotka Käyttäjät antavat Sivustojamme käyttäessään.  Sivustoissamme voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin, joiden toiminaan Pitney Bowes ei osallistu.  Nämä ja muut sivustot voivat myös viitata tai sisältää linkkejä Sivustoihimme.
Pitney Bowes ei vastaa tällaisten muiden kuin Pitney Bowes -sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.  Kehotamme käyttäjiä tutustumaan kaikkien käyttämiensä verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin.

8.    Maakohtaiset edellytykset
Pitney Bowes Inc. on kansainvälinen yritys, jolla on tytäryhtiöitä ympäri maailmaa.  Näissä Tietosuojatiedoissa kuvataan Sivustoissamme kerättävien tietojen keräämisen, käytön ja luovuttamisen yleisiä periaatteita.  Maassa, jossa käyttäjä tekee liiketoimia kanssamme tai jossa hänen käyttämänsä Sivusto sijaitsee tai sitä ylläpidetään, voi olla henkilötietoja koskevia erityisiä edellytyksiä.

9.    Valinnanvapaus
Jos käyttäjä haluaa päivittää tai poistaa henkilötietojaan tai määrittää, saammeko lähettää hänelle markkinointiviestejä, hän voi tehdä niin muokkaamalla asetuksiaan asianmukaisessa Sivustossa tai lähettämällä meille postia tai sähköpostia jäljempänä olevaan osoitteeseen.  Pitney Bowesin My Account -käyttäjät voivat kirjautua omalle My Account -tililleen ja tarkistaa sähköpostiasetuksensa (Edit e-mail preferences).

Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta näistä Tietosuojatiedoista, ota yhteyttä osoitteeseen:

Pitney Bowes Oy
PL 109
00211 Helsinki

tai

finsales @ pb.com

Jos laki niin edellyttää, käyttäjät voivat pyytää käyttöoikeutta henkilötietoihinsa, joita säilytämme.  Lain niin salliessa voimme veloittaa tällaisesta henkilötietojen käytöstä kohtuullisen maksun, mutta emme veloita maksua käyttöpyynnön tekemisestä.

10.    Pitney Bowesin oikeus muuttaa näitä Tietosuojatietoja
Näitä Tietosuojatietoja voidaan päivittää ajoittain ja ilman ennakkoilmoitusta online-tietoja koskevien käytäntöjemme muuttuessa. Viimeisin päivityspäivä on merkitty Tietosuojatietojen alkuun. On suositeltavaa tarkistaa Tietosuojatiedot muutosten varalta aina Sivustoja käytettäessä.