Postinhallinta

Tarkkuuden, turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen varmistaminen strategisen kumppanuuden kautta

Kumppanuus Pitney Bowesin kanssa tuo B-Source Outlinelle uudentyyppisiä asiakkaita

Asiakasprofiili

Sveitsiläinen liiketoimintaprosessien ulkoistamisyritys, joka erikoistuu tuotannonhallintaan

Palvelee tiukasti säänneltyä Euroopan finanssipalvelualaa

Tarjoaa alan johtavan tietoturvan ja tietosuojan luottamuksellisille asiakirjoille 

Liiketoimintatavoitteet

Muokkaa työnkulkua kilpailukykyisemmäksi

Saavuta tarkkuus vailla virheitä, jotta voit vastata yksityisten pankkiasiakkaiden vaatimuksiin

Vähennä kustannuksia ja paranna tehokkuutta 

Hyödyt

Täytti tiukat pankkialan ja asiakasturvallisuuden vaatimukset

Saavutti 200 prosentin parannuksen tehokkuudessa sekä paremman laadun

Vähensi toimintakustannuksia, mikä vastaa 300 prosentin säästöjä asiakkaille 

Käytetty teknologia

Mailstream Productivity Series

Get more value in a single flexible platform that can easily manage a broad range of jobs and drive growth in your business This high-performance inserting solution can process mail at up to 26,000 pieces per hour.

Lue lisää

Johtajan yhteenveto

”Yksikin väärä kirjekuori on liikaa. Yksityiset pankkiasiakkaamme edellyttävät 100 prosentin tarkkuutta.” Rene Felder,
Toimitusjohtaja,
B-Source Outline

B-Source Outline on johtava liiketoimintaprosessien ulkoistamisyritys, jolla on tuotantolaitos Winterthurissa, Sveitsissä. Yritys erikoistuu asiakasviestinnän hallintaan, ja sijaintinsa ansiosta se keskittyy palvelemaan rahoitusalaa – kuten yksityisiä sveitsiläisiä pankkeja – sekä vakuutus- ja kiinteistöaloja.

Yritys tarjoaa sekä fyysisten että sähköisten asiakirjojen käsittelyominaisuudet asiakkailleen, jotka luottavat B-Source Outlineen saadakseen alan johtavan tietoturvan ja yksityisyyden tuotetuille luottamuksellisille asiakirjoille. Näitä ovat esimerkiksi tiliotteet, luottokorttitapahtumat, vakuutusasiakirjat ja laskut.

Liiketoimintahaaste

Tiukasti säännellyssä Euroopan finanssimaailmassa ei ole tilaa virheille. Tämä on suurin B-Source Outlinen kohtaama haaste. Ulkoistamispalvelujen tarjoajana yritys oli ottanut vastuulleen useiden asiakkaiden ihmiset ja infrastruktuurin, mikä johti erilaisiin syöttötapoihin, tulostimiin ja prosesseihin sekä yhä monimutkaisempaan ja tehottomampaan ympäristöön.  

Lisäksi yritys luotti ulkopuolisiin tahoihin värilomakkeiden, liitteiden ja kirjekuorien tulostamiseen, ja ne oli muokattava ja käsiteltävä sisäisesti. Ottamatta huomioon logistiikkaa ja korkeita kustannuksia, tämä järjestelmä oli aikaa vievä sekä tarkasta laadunvalvonnasta huolimatta virhealtis.

Samaan aikaan finanssialalla otettiin käyttöön tiukempia turvallisuusvaatimuksia, ja asiakkaat vaativat yhä tarkempaa toimintaa sekä tehostettua yksityisyyttä omille asiakkailleen. Pysyäkseen kilpailukykyisenä B-Source Outlinen oli järjestettävä työnkulkunsa uudelleen.

Ratkaisu

B-Source korvasi kahdeksan olemassa olevaa syöttökonetta kolmella Pitney Bowesin usean kanavan syöttöjärjestelmällä – kaksi Mailstream Evolution™ -viimeistelyjärjestelmää, jotka voivat käsitellä useita eri materiaaleja, kuten arkkeja, kirjeitä ja lehtisiä, sekä yksi tehokas Mailstream Productivity -sarja, joka on varustettu Print+ Messenger™ -värimustesuihkujärjestelmällä, joka tarjoaa dynaamisen yksilöidyn täysvärikirjekuoritulostuksen. Tämä yksinkertaisti infrastruktuuria huomattavasti, varmisti tarkkuuden sekä tarjosi edistyneitä uusia ominaisuuksia.

Kun uudet työnkulut ja väritulostusprosessit otettiin käyttöön, yritys havaitsi uuden Pitney Bowes -ratkaisunsa valjastamattoman potentiaalin. B-Source Outline sai uutta liiketoimintaa alkamalla palvella varakkaita yksityisiä sveitsiläisiä pankkeja, jotka edellyttivät tiukkojen yksityisyysvaatimusten täyttämistä. Samaan aikaan Euroopan pankit ottivat käyttöön yhä tiukempia säännöksiä. Pitney Bowesin kanssa muodostetun strategisen kumppanuuden ansiosta B-Source Outline täyttää nyt kaikki vaatimukset ja on valmis täyttämään uudet turvallisuussäännökset, kun niitä luodaan.   

Tulokset ja hyödyt

”Pitney Bowes on tänä päivänä ainoa yritys, joka voi auttaa meitä täyttämään säännösten noudattavuusvaatimukset. Ratkaisu tarjoaa vertaansa vailla olevan turvallisuustason. Meidän tulee todistaa asiakkaille, että täytämme vaatimukset, ja voimme nyt tarjota heille täydet turvallisuustakuut.” Rene Felder,
Toimitusjohtaja,
B-Source Outline

Pitney Bowesin tekniikan avulla B-Source Outline hyötyy White Paper Factory™ -lähestymistavasta asiakirjojen luonnissa. Yritys voi nyt tuottaa kiinteistö- ja vakuutusalan asiakkaille standarditulostuksia sekä sisäisesti että pyynnöstä. Toimintakustannuksia on myös vähennetty huomattavasti.

Siirtyminen kahdeksasta vanhasta kuorituskoneesta kolmeen Pitney Bowesin kuoritusjärjestelmään on nopeuttanut toimintaa ja säästänyt rahaa. B-Source Outlinen tavoite ei ole kuitenkaan olla nopein tai halvin. Tavoitteena on tämän sijasta olla turvallisin ja tarkin toimija alalla. Tämän huomioon ottaen B-Source Outline on saavuttanut ylivertaisia hyötyjä uudella infrastruktuurillaan. Felder arvioi, että yritys on 200 prosenttia tehokkaampi.

Kumppanuus Pitney Bowesin kanssa on mahdollistanut sen, että B-Source Outline voi kehittää infrastruktuuriaan edelleen, jotta se voi vastata kehittyviin asiakkaiden vaatimuksiin. B-Source Outline hyötyy myös yrityksen tiloissa olevasta Pitney Bowesin henkilöstöstä, joka tarjoaa jatkuvaa käyttäjäkoulutusta varmistaakseen mahdollisimman hyvän suorituskyvyn ja tuottavuuden.