Postinhallinta

Miksi sähköinen kaupankäynti tarjoaa paljon mahdollisuuksia postiorganisaatioille

Sähköisen kaupankäynnin kasvava osuus pakottaa kuljetusyritykset miettimään uudelleen toimitusverkostojen hallintaa.

Globaali verkkojälleenmyynti kasvaa erittäin nopeasti. Koska kuluttajat voivat tehdä ostoksia verkossa tai mobiililaitteilla uuden tekniikan ansiosta, kasvu alalla ei todennäköisesti hidastu lähiaikoina.

Tämä luo monia uusia lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia yksityisille postitoimijoille, mutta edellyttää myös uusien postitustekniikoiden ja lähetysstrategioiden käyttöönottoa kuljetusyritysten kilpailukyvyn takaamiseksi.

Toimitustehokkuus on tärkein erottava tekijä, kun katsotaan mitkä näistä kuljetusyrityksistä menestyvät ja mitkä jäävät jälkeen yhä globaalimmalla markkina-alalla.

Älykkäämpi toimitusverkosto

Kun verkkojälleenmyynti lisää toimitettavien pienten pakettien määrää, yksityiset postiorganisaatiot voivat korvata perinteisen postin vähenemisen aiheuttamia menetettyjä tuloja. Monet kuljetusyritykset pyrkivät hyödyntämään tämän parhaalla mahdollisella tavalla rakentamalla tehokkaamman jälleenmyynnin ja toimituskumppanien verkoston pakettien toimittamiseksi globaalisti.

Uudet kumppanuudet paikallisten kuljetusyritysten ja pienten sähköisen kaupankäynnin tarjoajien välillä vetoavat molempiin. Jälleenmyyjät voivat vedota kuluttajiin tarjoamalla toimitusta saman päivän aikana, ja kuljetusliikkeet voivat kehittää uusia tulonlähteitä.

Samaan aikaan organisaatiot pyrkivät asettumaan keskuksiksi ympäri maailmaa lähetettäville paketeille. Nämä ”sähköisen kaupankäynnin välittäjät” ovat kuljetusyrityksiä, jotka keräävät paketit kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä, yhdistävät ne ja osoittavat ne edelleen alueellisille kuljetusyrityksille lopullista toimitusta varten.

Vihreämpi tapa saada tuloksia

Globaalien lähetysverkostojen uudelleenorganisoinnin lisäksi postiorganisaatiot kiinnittävät erityisesti huomiota pakettien kuljettamiseen käytettyjen ajoneuvojen tehokkuuteen. Hiljattain pidetyt globaalit toimitusalan messut toimivat näyttämönä uusille ympäristöystävällisille kuljetusajoneuvoille, joiden avulla voidaan säästää polttoainekustannuksissa.

Tehokkaampia ajoneuvoja haluavat kuljetusyritykset voivat ostaa esimerkiksi uusia sähköllä toimivia pakettiautoja. Paikalliset kuljetusyritykset voivat myös lähettää kuriirit reiteilleen uusilla polkupyörillä, jotka on varustettu erityisesti suunnitelluilla perävaunuilla pieniä paketteja varten.

Ympäristöystävällinen toimitus kasvattaa todennäköisesti suosiotaan, kun kuljetusyritykset etsivät lisämahdollisuuksia toimituskustannusten vähentämiseksi ja ottaakseen huomioon huomattavan mutta vaikeasti ennustettavan kasvun kuljetuskustannuksissa.

Teknologiaan painottunut toimitusbudjetti

Sekä jälleenmyyjät että kuljetusyritykset arvioivat teknologiaa, jonka avulla voidaan vähentää työvoimakustannuksia ja saada aikaan käänteentekevä muutos toimitusten nopeudessa.

Toimituskumppaneita etsiville jälleenmyyjille on ensisijaista löytää kuljetusyrityksiä, joiden toimituskustannukset ovat hallinnassa. Tietokoneohjelmien avulla jälleenmyyjät voivat arvioida useita toimitustekijöitä – paketin koko, kohde, erityiset käsittelyvaatimukset – tunnistaakseen paikalliset kuljetusyritykset, jotka voivat toimittaa paketit kohteisiin taloudellisesti.

Kuljetusyritysten osalta automaattinen pakettien lajittelu on yksi ratkaisu, jolla paketit käsitellään nopeammin ja toimitus skaalataan paremmin pienemmillä aloituskustannuksilla. Kaikkien markkina-alojen postiorganisaatiot ottavat käyttöön joustavia ratkaisuja, jotka ovat edullisia ottaa käyttöön ja jotka sopeutuvat helposti nopeasti kasvaviin toimitusmääriin. 

Myös seuraavat voivat kiinnostaa sinua

Sähköisen kaupankäynnin kasvumahdollisuuksiin vastaaminen automatisoidulla pakettien lajittelulla

Lue, miten organisaatiot käyttävät automaatiota lähtevien pakettien lajitteluun ja hallintaan sähköisen kaupankäynnin kasvun vuoksi.

Lue lisää

Kaksi tärkeää tapaa, joilla automatisoitu pakettien lajittelu parantaa Courier, Express and Parcel (CEP) -organisaatioiden tehokkuutta

Pitney Bowesin automatisoidut pakettien lajitteluratkaisut mahdollistavat suuremmat lajittelumäärät, tarkan pakettien skannauksen ja älykkäämmät liiketoimintatiedot.

Lue lisää

Lisätietoja automaattisista pakettien lajitteluratkaisuista