Tietosuojatiedot

Nämä Tietosuojatiedot ovat voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien.

Pitney Bowes on sitoutunut kunnioittamaan asiakkaiden ja käyttäjien tietosuojaa. Näissä Tietosuojatiedoissa kuvataan, miten verkkosivustomme, palvelumme ja tuotteemme toimivat ja miten keräämme, käytämme ja jaamme tietoja. Nämä Tietosuojatiedot koskevat pb.com-sivustoa ja Pitney Bowes -verkkosivustoja, -palveluita ja -tuotteita, jotka keräävät tietoja ja joissa nämä ehdot on julkaistu ja jotka Pitney Bowes ja Pitney Bowesin tytäryhtiöt (yhdessä ”Pitney Bowes”) omistavat ja joita Pitney Bowes ylläpitää. Näissä Tietosuojatiedoissa Pitney Bowes -verkkosivustoja, -palveluita ja -tuotteita kutsutaan nimellä ”sivustot”. Nämä ehdot eivät koske Pitney Bowes -sivustoja, joissa ei ole julkaistu näitä Tietosuojatietoja tai linkkiä niihin tai joilla on omat tietosuojatietonsa.

Näissä Tietosuojatiedoissa käsitellään seuraavat aiheet:

 1. Henkilötietojen kerääminen sivuston käyttäjiltä
 2. Muiden tietojen kerääminen
 3. Henkilötietojen käyttäminen ja säilyttäminen
 4. Henkilötietojen jakaminen
 5. Henkilötietojen suojaaminen
 6. Kansainvälinen tiedonsiirto
 7. Muiden kuin Pitney Bowesin sivustojen käyttö
 8. EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -sopimuksen noudattaminen
 9. Maakohtaiset edellytykset
 10. Valinnanvapaus
 11. Oikeutesi tarkastella henkilötietoja
 12. Muutokset näihin Tietosuojatietoihin
 13. Ota yhteyttä

1. Henkilötietojen kerääminen sivuston käyttäjiltä

Jotta voisit käyttää tiettyjä sivustojemme palveluita tai tietoja, saatamme edellyttää tiettyjen henkilötietojen antamista (henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka yksilöivät henkilön joko erikseen tai yhdessä muiden tietojen kanssa). Pitney Bowes kerää myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joiden perusteella ei ole yksinään mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä. Jos ei-henkilökohtaiset tiedot yhdistetään muihin tietoihin, niin että niiden perusteella on mahdollista tunnistaa henkilö, käsittelemme tällaista yhdistelmää henkilötietoina.

Seuraavassa on esimerkkejä sellaisista henkilötiedoista, joita saatetaan kerätä suoraan sinulta (tai henkilöltä, joka toimii puolestasi):

 • Yhteystiedot (mukaan lukien nimi, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Valtion myöntämät tunnistetiedot (kuten henkilötunnus)
 • Käyttäjätunnus, salasana ja muut tiedot, joita käytetään yhdessä henkilöllisyyden vahvistamiseen
 • Taloudelliset tiedot (mukaan lukien luotto-/pankkikortti- ja pankkitilitiedot, luotto- ja takaisinmaksuhistoria sekä maksuhäiriötiedot)
 • Sivustojen kautta ostettuihin tai toimitettuihin Pitney Bowes -tuotteisiin tai -palveluihin tai sivustojen kautta käytettyihin palveluihin liittyvät paikkatiedot, demografiset tiedot, toimitus-/vastaanottotiedot, laskutustiedot ja muut tiedot
 • Yllä mainittuihin liittyvät muut henkilötiedot tai -ominaisuudet, kuten syntymäaika tai -paikka, maantieteelliset tiedot tai valokuvat

Käyttämällä ja hyödyntämällä sivustojamme hyväksyt henkilötietojen keräämiseen, käyttämisen, paljastamisen, tallentamiseen ja käsittelyyn näiden Tietosuojatietojen mukaisesti. Lain mukaan sinun ei tarvitse antaa meille henkilötietojasi. Jos et jaa henkilö​​tietojasi kanssamme, et ehkä voi hyödyntää sivustojamme, emmekä välttämättä pysty tarjoamaan sinulle kaikkia sivustojemme kautta annettavia toimintoja.

2. Muiden tietojen kerääminen

Pitney Bowes -sivustot käyttävät useita automaattisia tietojenkeruuvälineitä ja -tekniikoita, kuten evästeitä, käyttötietoja ja jäljitteitä.

Evästeet
Jotkin sivustomme käyttävät ”evästeitä”, jotka ovat verkkosivustosta selaimeen lähetettäviä ja tietokoneen kiintolevyyn tallennettavia pieniä tietomääriä (ne sisältävät usein yksilöivän tunnisteen). Käytämme evästeitä, jotta voimme paremmin palvella sivustojemme kävijöitä, ymmärtää käyttöä ja parantaa sivustojemme sisältöä ja tarjouksia. Evästeiden asettajana voi olla Pitney Bowes tai ulkopuoliset palveluntarjoajat.

Pitney Bowes tai sen palveluntarjoajat voivat: (1) käyttää evästeitä keräämään nimettömiä koostettuja tietoja verkkosivustojen käyttäjistä tai (2) jakaa koostettuja demografisia tietoja ja käyttötietoja mahdollisten ja todellisten liikekumppanien, mainostajien ja muiden kolmansien osapuolien kanssa mihin tahansa liiketoimintatarkoitukseen.

Jos et halua evästeistä, useimmissa verkkoselaimissa on vaihtoehto, jonka avulla niiden hyväksyminen voidaan estää. Ilman evästeitä et ehkä pysty täysin hyödyntämään kaikkia sivustomme ominaisuuksia ja jotkin sivustojemme osat eivät ehkä toimi oikein.

Käyttötiedot
Saatamme kerätä käyttötietoja ajalta, jonka asiakkaamme selaavat kyseistä sivustoa. Näihin käyttötietoihin lukeutuvat sivut, joilta käyttäjä siirtyi sivustoon, käyttäjien valitsemat navigointilinkit ja heidän tarkastelemansa sivuston alueet. Seuraamme ajoittain näitä tietoja sivustojemme sisällä ja niiden ulkopuolella. Voimme lisäksi jäljittää ja yhdistää käyttötietoja sinun meille antamiin henkilötietoihin asiakaskokemusta parantavan sisällön ja muiden tarjousten, eli tuotteiden ja palvelujen, tarjoamista varten. Voimme myös jakaa käyttötietoja kolmansien osapuolten kanssa koostetussa tai muulla tavoin nimettömässä muodossa. 

Jäljitteet
Tietyt Pitney Bowesilta saadut sähköpostiviestit saattavat sisältää ”jäljitteitä”. Ne koostuvat sivustojemme koodirivistä, joka tuottaa pienen graafisen kuvan. Jäljite ei ehkä näy, sillä se on 1 × 1 kuvapisteen kokoinen ja suunniteltu sulautumaan verkkosivun taustaan. Jäljittimien avulla voimme saada tietoja, kuten sen tietokoneen IP-osoitteen, jolla jäljittimen sisältävä verkkosivu ladattiin, jäljittimen sisältävän verkkosivun URL-osoitteen, jäljittimen sisältävän verkkosivun tarkasteluajan, sivun katseluun käytettävän selaimen tyypin sekä evästeiden tiedot. Käytämme jäljitteitä muun muassa sähköpostiviestien otsikoiden tai mainospalkkien tehokkuuden seuraamiseen.

IP-osoite
Internet-protokollan (”IP”) osoite on jokaiselle laitteelle (kuten tietokoneelle, tulostimelle, mobiililaitteelle tai palvelimelle) osoitettu numero, ja se kuvastaa tavallisesti paikkaa, josta Internetiin yhdistetään. Sen avulla laitteet löytävät toisensa verkossa. Voimme käyttää IP-osoitettasi palvelinongelmien diagnosointiin, laajojen demografisten tietojen keräämiseen, maantieteellisten tietojen keräämiseen ja sivustojemme hallinnointiin.

Seurantapyynnöt
Emme muuta sivustoamme selaimestasi saatujen Do Not Track -pyyntöjen vuoksi tai ryhdy toimiin niiden johdosta.

3. Henkilötietojen käyttäminen ja säilyttäminen

Sivustojemme kautta keräämiämme henkilötietoja voidaan käyttää tarjoamaan tietoja tuotteistamme ja palveluistamme tai markkinointiin ja tarjouksiin, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Voimme myös käyttää antamiasi henkilötietoja yrityksen sisäisiin tarkoituksiin, kuten sivuston mukautukseen, parantamiseen tai kehittämiseen, sivustojen hallintaan ja käyttöön, tietojen analysointiin sekä lakisääteisten velvoitteiden, käytäntöjen ja menettelytapojen noudattamiseen, mukaan lukien Pitney Bowesin velvoitteiden täyttäminen myyntisopimusten, vuokrasopimusten tai sinun ja Pitney Bowesin välisten lisenssien mukaisesti.

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin näiden Tietosuojatietojen tavoitteiden täyttämiseksi vaaditaan, ellei laki vaadi tai salli pidempää säilytysaikaa, tai niin kauan kuin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi vaaditaan.

4. Henkilötietojen jakaminen

Pitney Bowes voi vuokrata, myydä tai muutoin jakaa henkilötietojasi, jos se on laissa sallittua, muun muassa

 1. Pitney Bowes -yritysperheen sisällä
 2. sellaisten kolmansien osapuolien kanssa, jotka suorittavat palveluja meille tai meidän puolestamme (kuten luottokorttiyhtiöt, luottotietotoimistot ja/tai tutkivat raportointitoimistot, rahoitusyhtiöt, kuljetusyritykset, konsultit, neuvonantajat ja markkinatutkimusyritykset) tai
 3. Pitney Bowesin tai muiden yritysten tai organisaatioiden suorittamiin markkinointikampanjoihin, joissa tarjotaan tuotteita tai palveluita, joiden uskomme kiinnostavan asiakkaitamme.

Palveluntarjoajiemme on pidettävä meiltä näiden Tietosuojatietojen mukaisesti saadut henkilötiedot luottamuksellisina ja suojattuina, eivätkä ne saa käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten Pitney Bowes toimitti ne palveluntarjoajalle.

Voimme myös antaa tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa olosuhteissa:

 1. Kun vilpittömästi uskomme, että laki tai yhteistyö viranomaisten kanssa edellyttää sitä
 2. Kun vilpittömästi uskomme, että tämä on tarpeen oikeuksiemme tai omaisuutemme suojaamiseen petolliselta, haitalliselta tai laittomalta toiminnalta
 3. Ehdotetun sulautumisen, hankinnan, selvitystilan, purkamisen tai omaisuuden myynnin tapauksessa

Näissä olosuhteissa sinun suostumustasi ei vaadita, mutta pyrimme ilmoittamaan asiasta sinulle siinä määrin kuin laki vaatii.

Paikallisen lainsäädännön mukaan voit joko hyväksyä tai kieltää henkilötietojesi jakamisen ja/tai niiden käytön markkinointitarkoituksiin. Jos hyväksyt tällaisen käytön, käytämme ja jaamme henkilötietojasi näissä Tietosuojatiedoissa kuvatulla tavalla. Jos kiellät tällaisen käytön, kerromme valinnastasi asiaankuuluville kolmansille osapuolille tarpeen mukaan. Ohjeet tähän on kerrottu näiden Tietosuojatietojen alla olevassa kohdassa Valinnanvapaus.

5. Henkilötietojen suojaaminen

Pidämme yllä kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi.

6. Kansainvälinen tiedonsiirto

Pitney Bowes Inc. ja sen kokonaan omistamat yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt, jotka vastaanottavat henkilötietoja Yhdysvaltain ulkopuolisista maista, noudattavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat asiakkaiden, kumppanien ja työntekijöiden maantieteellisten ja juridisten rajojen poikki siirtyviä henkilötietoja. Tähän sisältyvät tarvittaessa tiedonsiirtosopimusten ja mallisopimuslausekkeiden käyttö yritystemme, kumppanimme ja asiakkaidemme välillä. 

Lisätietoja oman maantieteellisen alueesi käytännöstä on kohdassa Maakohtaiset edellytykset.

7. Muiden kuin Pitney Bowesin sivustojen käyttö

Sivustoissamme voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin, joiden toimintaan Pitney Bowes ei osallistu. Linkitetyillä verkkosivustoilla voi olla omat tietosuojatiedot tai -ilmoitukset.Jos vierailet linkitetyissä verkkosivustoissa, suosittelemme, että tarkistat niiden tietosuojatiedot. Kaikki antamasi tiedot vieraillessasi Pitney Bowesiin liittymättömällä verkkosivustolla ovat näiden verkkosivustojen tietosuojatietojen alaisia. Emme ole vastuussa sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, jotka eivät liity Pitney Bowesiin tai joita Pitney Bowes ei omista, emmekä ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen käytöstä tai niiden tietosuojakäytännöistä.     

8. EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -sopimuksen noudattaminen

Pitney Bowes osallistuu Yhdysvaltain kauppa- ja teollisuusministeriön määrittelemään EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -sopimukseen Euroopan unionista ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen keräämisestä, käytöstä, käsittelystä ja säilyttämisestä. 

Pitney Bowes on vakuuttanut Yhdysvaltain kauppa- ja teollisuusministeriölle noudattavansa Privacy Shield -periaatteita.Jos näiden Tietosuojatietojen ehtojen ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriitaa, Privacy Shield -periaatteet jäävät voimaan.Lisätietoja Privacy Shield -ohjelmasta sekä Pitney Bowesin sertifiointisivu ovat nähtävillä osoitteessa www.privacyshield.gov

Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti Pitney Bowes on vastuussa saamistaan henkilötiedoista, jotka se käsittelee ja sitten siirtää kolmannelle osapuolelle, joka toimii Pitney Bowesin puolesta. Pitney Bowes noudattaa Privacy Shield -periaatteita, jotka koskevat henkilötietojen edelleensiirtoa EU:sta tai Sveitsistä, mukaan lukien siirtovastuuta koskevat säännökset.

Privacy Shield -sopimuksen puitteissa vastaanotettujen tai siirrettyjen henkilötietojen osalta Pitney Bowes on Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission sääntelyvaltuuksien alainen. Tietyissä tilanteissa saatamme joutua luovuttamaan henkilötietoja viranomaispyyntöjen seurauksena, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden tai lainvalvontaviranomaisten vaatimusten täyttämiseksi.

EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti Pitney Bowes sitoutuu ratkaisemaan tietosuojasta sekä henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä tehdyt valitukset. Jos uskot, että Pitney Bowes käsittelee henkilötietojasi Privacy Shield -sertifioinnin puitteissa, voit ohjata kaikki Pitney Bowesin vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tai valitukset alla olevan kohdan ”Ota yhteyttä” tietojen mukaisesti.

 Pitney Bowes vastaa 45 päivän kuluessa.Jos sinulla on ratkaisematon tietosuoja- tai tiedonkäyttöongelma, johon ei ole vastattu mielestäsi asianmukaisella tavalla, ota maksutta yhteys JAMS:iin, joka on yhdysvaltalainen ulkopuolinen riitojen sovittelijamme: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

Jos et saa valituksesta hyvissä ajoin kuittausta tai jos emme ole käsitelleet valitusta mielestäsi riittävällä tavalla, voit ehkä vedota sitovaan välimiesmenettelyyn, kun muut riidanratkaisumenettelyt on käytetty.Jos tarvitset lisätietoja tai haluat tehdä valituksen, siirry Privacy Shield -verkkosivustoon osoitteessa https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint.Privacy Shield -verkkosivuston palvelut ovat maksuttomia.

9. Maakohtaiset edellytykset

Pitney Bowes Inc. on kansainvälinen yritys, jolla on tytäryhtiöitä ympäri maailmaa. Näissä Tietosuojatiedoissa määritellään maailmanlaajuiset periaatteemme (siinä määrin kuin laki sallii ja/tai vaatii) sivustojemme kautta kerättyjen tietojen keräämisestä, käytöstä ja paljastamisesta. Maassa, jossa teet liiketoimia kanssamme tai jossa käyttämäsi sivusto sijaitsee tai sitä ylläpidetään, voi olla henkilötietoja koskevia erityisiä edellytyksiä, jotka on lueteltu alla.

Australia

Kansainvälinen tiedonsiirto

Australiasta vastaanotettujen henkilötietojen osalta henkilötietosi voidaan luovuttaa Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muissa maissa sijaitseville tahoille, jos se on tarpeen näiden Tietosuojatietojen tavoitteiden täyttämiseksi. Noudatamme henkilötietoja koskevia lakeja ja määräyksiä. Kuten edellä todettiin, tähän sisältyvät tarvittaessa tiedonsiirtosopimusten ja mallisopimuslausekkeiden käyttö yritystemme, kumppanimme ja asiakkaidemme välillä.  

Luottotiedot

Kuten kohdassa ”Henkilötietojen kerääminen sivuston käyttäjiltä” on kuvattu, ​​voimme myös kerätä luottotietojasi luottohakemuksen arvioimista tai viivästyneiden maksujen perintää varten. Voimme kerätä luottotietoja yritykseltä, joka tarjoaa tietoja kaupallisista luotoista, luottohakemuksessa nimetyltä lainanantajalta, mahdollisilta muilta hakijoilta tai luottotietoyritykseltä, joka tarjoaa kuluttajaluottotietoja, vaikka kyseessä on kaupallisen luoton hakemus.

Kun haet luottoa meiltä, hyväksyt sen, että pääsemme tarkastelemaan luottotietoyrityksellä olevia henkilötietojasi (mukaan lukien luottoon liittyvät tiedot), vaikka on olemassa kieltojakso, luottohakemuksen arvioimista tai viivästyneiden maksujen perintää varten.

Luottotietoyritykset voivat käyttää hallussaan olevia luottotietoja ”esiseuloakseen” sinut suoramarkkinointia varten meiltä tai muilta luotonantajilta tulevien pyyntöjen seurauksena. Voit pyytää, että luottotietoyritys ei tee näin. Jos olet lainaaja, saatat silti saada meiltä suoramarkkinointia (ellet pyydä, että emme lähetä sitä), joita ei ole ”esiseulottu”.

Eurooppa

Henkilötietojen siirtäminen muihin maihin

Jos olet Euroopan talousalueella (”ETA”), sinulta keräämämme tiedot voidaan siirtää ja tallentaa ETA-alueen ulkopuolella olevaan sijaintiin. Myös ETA-alueen ulkopuolella toimiva henkilöstö, joka työskentelee meille tai yhdelle palveluntarjoajistamme, voi käsitellä niitä. Tällainen henkilöstö voi muun muassa täyttää tilauksesi, käsitellä maksutietojasi ja tarjota tukipalveluja. Lähettämällä henkilötietosi hyväksyt tällaisen henkilötietojen siirron, tallentamisen tai käsittelyn ETA-alueen ulkopuolella. Suojaamme kaikkia ETA-alueen ulkopuolelle siirrettyjä henkilötietoja näiden Tietosuojatietojen tai sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti.

Latinalainen Amerikka

Pitney Bowes Inc. on kansainvälinen yritys, jolla on liiketoimintayksiköitä ja tytäryhtiöitä ympäri maailmaa, ja se on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä ja suojaamisesta. Näissä Tietosuojatiedoissa määritellään Pitney Bowesin maailmanlaajuiset periaatteet sivustojemme (mukaan lukien Pitney Bowes Brasil ja Pitney Bowes Puerto Rico) kautta kerättyjen tietojen keräämisestä, käytöstä ja paljastamisesta. 

Valinnanvapaus

Sinulla on oikeus tarkastella henkilötietojasi, korjata ja/tai perua ne, vastustaa niiden käsittelyä sekä rajoittaa niiden käyttöä tai paljastamista ja/tai peruuttaa meille antamasi suostumus tällaisten tietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä meihin alla olevassa kohdassa ”Ota yhteyttä” kuvatulla tavalla.

Samoin ja jollet nimenomaisesti ole eri mieltä ja lähetä kirjallisesti tietoa asiasta alla olevassa kohdassa ”Ota yhteyttä” kuvatulla tavalla, annat nimenomaisesti luvan Pitney Bowesille henkilötietojesi siirtoon kolmansien osapuolien käsiteltäväksi Pitney Bowesin Tietosuojatietojen ehtojen mukaisesti.

Yhdysvallat

Käyttäjän tietosuojaoikeudet Kaliforniassa – Shine the Light -laki

Kaliforniassa asuvat henkilöt ovat lakisääteisesti oikeutettuja (maksutta ja enintään kerran vuodessa) pyytämään tietoja siitä, miten olemme jakaneet näiden henkilöiden tietoja muiden kanssa suoramarkkinointitarkoituksiin.  Jos haluat saada nämä tiedot tai tehdä muutoksia henkilötietoihisi, tutustu alla olevassa kohdassa ”Ota yhteyttä” annettuihin ohjeisiin.

10. Valinnanvapaus

Jos olet Pitney Bowes -asiakas, saat edelleen tapahtumiin liittyvää viestintää tilistäsi ja Pitney Bowes -tuotteista ja -palveluista, joita omistat, liisaat, vuokraat, lisensoit tai tilaat.Joillakin lainkäyttöalueilla saatat joutua antamaan erikseen suostumuksen, jotta saat muuta markkinointiviestintää meiltä.Jos et halua saada markkinointiviestintää Pitney Bowesilta, voit kieltäytyä siitä (i) noudattamalla markkinointiviesteissä olevia ohjeita tai (ii) muuttamalla asetuksia asiaankuuluvassa tiliprofiilin/asetusten osassa (kuten Oma tili) tai (iii) noudattamalla alla olevan kohdan ”Ota yhteyttä” ohjeita. 

Osa tuotteistamme ja palveluistamme sisältää asetuksia, joiden avulla käyttäjät tai järjestelmänvalvojat voivat hallita, miten tuotteet keräävät tietoja. Jos haluat pyytää henkilötietojesi muuttamista, voit tehdä tämän (i) muuttamalla asetuksia asiaankuuluvassa tiliprofiilin/asetusten osassa (kuten Oma tili) tai (ii) noudattamalla alla olevan kohdan ”Ota yhteyttä” ohjeita. Huomaa, että jos et jaa tiettyjä henkilö​​tietoja kanssamme, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle kaikkia sivustojemme kautta tarjottavia toimintoja. 

Jos laki niin edellyttää, voit pyytää tarkastella omia henkilötietojasi, joita säilytämme. Lain niin salliessa voimme veloittaa tällaisesta henkilötietojen tarkastelusta kohtuullisen maksun, mutta emme veloita maksua pyynnön tekemisestä.

11. Oikeutesi tarkastella henkilötietoja

Jos laki niin edellyttää, voit pyytää tarkastella ja/tai korjata omia henkilötietojasi, joita säilytämme. Kun tarkastelet tai päivität henkilötietojasi, voimme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön toteuttamista. Huomaa, että voimme hylätä pyynnöt tai rajoittaa tietoja, joihin tarjoamme pääsyn, jos tämä mielestämme saattaa vaarantaa muiden tietosuojan tai jos pyynnöt ovat kohtuuttomia tai toistuvia tai jos tästä aiheutuisi kohtuutonta vaivaa. Lain niin salliessa voimme veloittaa tällaisesta henkilötietojen tarkastelusta kohtuullisen maksun, mutta emme veloita maksua pyynnön tekemisestä. 

12. Muutokset näihin Tietosuojatietoihin

Pitney Bowes voi muuttaa näitä Tietosuojatietoja ajoittain harkintansa mukaan. Viimeisin päivityspäivä on merkitty Tietosuojatietojen alkuun. Emme käytä henkilötietojasi tavoilla, jotka poikkeavat olennaisesti näistä Tietosuojatiedoista ilman etukäteisilmoitusta ja emme missään tapauksessa käytä henkilötietojasi laissa kielletyillä tavoilla. Jos jatkat sivustojen käyttöä, olet hyväksynyt nämä Tietosuojatiedot ja niiden mahdollisen päivitetyn version.

13. Ota yhteyttä

Jos et halua saada markkinointiviestintää, napsauta tätä ja lopeta niiden tilaus, jolloin sinut poistetaan Pitney Bowesin tarjous- ja markkinointisähköpostien luetteloista.Huomaa, että jos olet Pitney Bowes -asiakas, saat edelleen tapahtumiin liittyvää viestintää tilistäsi ja Pitney Bowes -tuotteista ja -palveluista, joita omistat, liisaat, vuokraat, lisensoit tai tilaat.

Jos haluat tehdä muutoksia henkilötietoihisi (kuten osoitetietoihin ja puhelinnumeroon), napsauta tätä.

Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta näistä Tietosuojatiedoista, ota yhteyttä osoitteeseen:

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Inc.
3001 Summer St
Stamford, CT USA 06926-0700

tai

Lähetä sähköpostia osoitteeseen privacyoffice@pb.com

Alla olevia yhteystietoja on käytettävä, jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai valituksia näistä Tietosuojatiedoista alla olevissa maissa:

Australia

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai jos uskot, ettemme ole noudattaneet tietosuojalain (ja erityisesti Australian tietosuojaperiaatteiden) mukaisia velvoitteitamme tai jos uskot, että hallussamme olevat henkilötiedot ovat vaarantuneet millään tavalla, ota yhteyttä alla kuvatulla tavalla. Vastaamme kysymyksiin tai valituksiin mahdollisimman pian.  

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Australia Pty Ltd
Level 1, 68 Waterloo Road, Macquarie Park,
NSW 2113, Australia

tai

Lähetä sähköpostia osoitteeseen privacymatters.au@pb.com

Puh.: +61 2 9475 3500

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit valittaa Australian tietoturvakomissaarille sähköpostitse osoitteessa enquiries@oaic.gov.au tai puhelimitse 1300 363 992.

Saksa

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta näistä Tietosuojatiedoista, ota yhteyttä osoitteeseen:

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Germany GmbH
Poststr. 4-6
D-64293 Darmstadt, Germany

Or

Lähetä sähköpostia osoitteeseen datenschutzbeauftragter@pb.com

Intia

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta näistä Tietosuojatiedoista, ota yhteyttä osoitteeseen:

Global Data Protection Office
c/o Pitney Bowes Software India Pvt. Ltd.
5th Floor, Tower- B, Logix Cyber Park,
C 28-29, Sector-62,  Noida – 201307, India
Attn: Ruchi Bhalla

Tai sähköpostitse:

Paikallinen vastuuhenkilö: ruchi.bhalla@pb.com

Maailmanlaajuinen tietosuojatoimisto: privacyoffice@pb.com