Käytöstä poistettavan laitteen kierrätysohjeet

Euroopan Unionin WEEE-Direktiivi on saatettu täytäntöön Suomessa ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys on ollut toiminnassa 13. elokuuta 2005 alkaen. Pitney Bowes Oy on sopinut EARN Service GmbH (Europen Advanced  Recycling Network) kanssa myymiensä tuotteiden kierrätyksestä Suomessa. EARN:n toimijana suomessa toimii Stena Technoworld Oy.PB:n asiakkaat voivat palauttaa käytöstä poistamansa Pitney Bowes -tuotteet PB:n ilmoittamiin keräyspisteisiin tai uuden tuotteen asennuksen yhteydessä PB:n huoltoedustaja huolehtii vanhan toimistotuotteen kuljetuksesta kierrätyspisteeseen tai postimaksukoneen kuljetuksesta PB huoltopisteeseen.

Käytöstä poistettavan laitteen kierrätysohjeet

Kun postimaksukoneen käyttö lopetetaan, on sen asianmukaisesta käytöstä poistosta huolehdittava Itella Oyj:n antamien ohjeiden mukaisesti. Itella velvoittaa tähän liittyvät toimenpiteet suoritettavaksi maahantuojan tiloissa Itellan valvonnassa. Näistä postimaksukoneen lisenssinpoistoon liittyvistä töistä veloitamme voimassa olevan huoltohinnastomme mukaisesti, mikäli lisenssinpoisto ei ole mukana missään asiakkaan ostamassa lisäpalvelussa (esim. Palvelupaketti). WEEE-Direktiivin mukaisesta kierrätyksestä emme veloita erikseen.

Ennen postimaksukoneen lähettämistä lopetukseen asiakkaan on tehtävä irtisanomisilmoitus Itellaan. Irtisanomisilmoituksen saatuaan Itella lähettää asiakkaalle irtisanomislomakkeen, joka on täytettynä ja allekirjoitettuna liitettävä palautettavan postimaksukoneen mukaan. Itellan ohjeet irtisanomisesta: itella.fi

Asianmukainen koneen käytöstä poisto on tärkeää, koska:

  • näin postimaksukoneen laiton käyttö estetään, ja asiakkaan vastuu mahdollisesta virheellisestä käytöstä poistuu
  • asiakkaalle palautuvat kaikki koneessa olleet käyttämättömät varat. Mikäli asiakas ottaa käyttöönsä uuden postimaksukoneen, siirtää Itella käyttämättömät varat uuden koneen tilille
  • asianmukaisella käytöstä poisto -toimenpiteellä varmistetaan, että asiakasta ei laskuteta latauskeskuksen käytöstä, ja mahdollinen koneen kunnossapitosopimus loppuu
  • käytöstä poistetun postimaksukoneen konekohtaiset tilit ja lisenssit lopetetaan asianmukaisesti
  • käytöstä poistettu postimaksukone on ongelmajätettä, jonka kierrätyksessä on noudatettava viranomaismääräyksiä. Kun lähetätte Pitney Bowes Oy:lle koneen lopetettavaksi, varmistatte sen asianmukaisen kierrätyksen.


Toimittakaa käytöstä poistettu postimaksukone keskuskorjaamollemme osoitteeseen:

Pitney Bowes Oy
”Käytöstä poisto”
Melkonkatu 18
00210 Helsinki

Epäselvissä tapauksissa voitte kysyä lisäohjeita numerosta (09) 6824 060.

Pitney Bowes Oy on tehnyt sopimuksen elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä European Advanced Recycling Network (EARN) kanssa. EARN kumppani Stena Technoworld Oy (www.stenatechnoworld.com/fi/) huolehtii Elektroniikkalaitteidemme kierrätyksestä Suomessa.

Toimittakaa käytöstä poistettu laite keskuskorjaamollemme osoitteeseen:

Pitney Bowes Oy
”Käytöstä poisto”
Melkonkatu 18
00210 Helsinki

Palauttaessanne Pitney Bowesin keräyspisteeseen laittakaa koneen mukaan lähete, josta selkeästi ilmenee yrityksen- ja tilaajan yhteystiedot. Kierrätettävät laitteet otamme vastaan veloituksetta ja huolehdimme niiden kierrätyskustannuksista.

Vaihtoehtoisesti voitte käyttää Stena Technoworld Oy:n noutopalvelua sovittuanne siitä ensin Pitney Bowesin kanssa, puh. (09) 6824 060. Sen jälkeen voitte lähettää noutopyyntönne suoraan Pitney Bowesin kierrätyksen sopimuskumppanille EARN (European Advanced Recyling Network) oheisesta linkistä: http://earn-service.com/pitneybowes/pitney.cgi.

Epäselvissä tapauksissa voitte kysyä lisäohjeita numerosta (09) 6824 060.