Customer Information Management

AAA reduserte tiden det tok å lage modeller fra fem måneder til bare seks uker.

The Auto Club Group’s Advanced Analytics-team analyserer nå data effektivt og oppnår rask innsikt med hjelp av Portrait Self Service og Spectrum Miner™.

Kundeprofil

Organisasjon av autoklubber med 50 millioner medlemmer

ACG er AAAs nest største klubb

6 millioner kunder i sørlige USA

Forretningsmål

Raskere reaksjon på bestillinger

Produsere flere modeller med mindre tidsforbruk

Analysere store mengder kundedata for å styrke virksomheten

Fordeler

Økte nøyaktigheten i prediktive modeller

Sparte 1,5 timer per prosjekt 126 timer per måned

Økte produktiviteten til 13 prosjekter per ansatt per måned

Benyttet teknologi

Spectrum Miner™

Spectrum Miner™ gir deg praktisk og hurtig innsikt i kundene dine og hjelper deg med å identifisere salgsmuligheter - alt i 3D.

Lær mer

Oversikt

"De stadige ad-hoc-bestillingene av dataanalyser gjorde det vanskelig for oss å utvikle de dypere statistiske analysene og modellene vi hadde behov for. Samtidig tok prosessene for lang tid. Vi hadde behov for verktøy som kunne gi forretningsenhetene direkte datatilgang. Dette frigjorde tid hos teamet mitt, slik at de heller kunne modellere." Kristin Rahn, Director,
AAA Advanced Analytics,
The Auto Club Group

Auto Club Group’s Southern Region – som betjener statens Florida, Georgia og vestlige deler av Tennessee, tilbyr veihjelp, reiseplanlegging, forsikring og andre økonomiske tjenester til mer enn 6 millioner kunder. Med ni forretningsenheter (inkludert medlemsverving, fornyelse, reise, veihjelp, medlemsfordeler, markedsdata, forsikring, annet produktsalg og PR), analyserer den frivillige medlemsorganisasjonen enorme mengder kundedata, som grunnlag for videre utvikling av forretningsstrategien. 

Hver forretningsenhet i organisasjonen er avhengig av Advanced Analytics-teamet for datatilgang og dataanalyse, samt for utvikling av statistiske modeller. Selskapet hadde behov for en brukervennlig teknologi som kunne gjøre modelleringsteamet i stand til å respondere raskere på innkomne bestillinger, og en løsning som støttet selvbetjening for mange av disse bestillingene.

Virksomhetens behov

The Auto Club Group Southern Region sto overfor utfordringen å måtte fordoble salget for å nå omsetningsmålet. The Advance Analytics team, som støtter de interne forretningsenhetene med prediktive modeller og ad-hoc-analytics, hadde imidlertid konkludert med at det tok opptil seks måneder å fullførte bare ett modelleringsprosjekt med tradisjonelle statistikkverktøy.

The Advanced Analytics team hadde behov for en løsning som kunne forkorte modelleringssyklusen (inkludert klargjøring og transformering av data, korrigeringer for manglende verdier og utestående, kontroll av tilgjengelighet av data, utforskende dataanalyse og utvikling av modeller), og samtidig gjøre det mulig å produsere flere analyser. Presset på analyseteamet kom fra to hold:

  1. De måtte produsere flere modeller på betydelig kortere tid
  2. De måtte frigjøre tid ved å la forretningsenhetene selv finne svar på  enkelte spørsmål

Løsning

Selskapet valgte Spectrum Miner til å forenkle modelleringsprosessen for analyse-teamet og gjøre behandlingen av data raskere. Ved hjelp av Spectrum Miner kan Advanced Analytics-teamet opprette én stor sammensatt tabell som inkluderer alle relevante data, samt bruke Spectrum Miner på denne tabellen til å generere modeller på en mer effektiv og nøyaktig måte.

Selskapet valgte også Portrait Self Service Analytics for å gi forretningsenhetene mulighet til selvbetjening. Etter innføringen av Portrait Self Service Analytics klargjør teamet ni analysetabeller per måned. Disse tabellene er klargjort for bruk av medarbeiderne på hver forretningsenhet, slik at de kan gå igjennom sin egne forretningsdrift. Økonomiavdelingen kan for eksempel vurdere kostnader per utført veihjelp etter område og type medlemsskap, for å finne lønnsomheten for de ulike leverandørene av veihjelp.

Som er resultat av dette, holder personopplysningene til Nationwide’s kunder svært høy kvalitet, og selskapet har forbedret verdien av hver kunde ved å maksimere mulighetene for kryssalg. Samtidig er kundetilfredsheten økt gjennom mer relevante tilbud. 

Pitney Bowes Portrait-løsninger er også integrert med organisasjonens fakturaløsning, slik at de ansatte i skranken har direkte tilgang til kundeopplysninger under rutinemessige økonomiske transaksjoner.

Fordeler

"Implementeringen av Pitney Bowes Software’s løsninger, var en dobbel suksess. Vi klarte å løse 75 % av innkommende bestillinger fra forretningsenhetene på dataanalyser og vi reduserte tiden det tok å opprette modeller fra fem måneder til bare litt over seks uker." Kristin Rahn, Director,
AAA Advanced Analytics,
The Auto Club Group

Auto Club Group’s Advanced Analytics team, analyserer nå data på en rask og effektiv måte. Teamet har også økt nøyaktigheten i de prediktive modellene og redusert tiden det tar å utvikle en modell fra fem måneder til litt over seks uker.

Teamet sparte rundt 1,5 timer per prosjekt. Dette betyr 126 sparte timer per måned, hvor hver ansatt i gjennomsnitt arbeider på 13 prosjekter per måned.

150 medarbeidere har nå tilgang til Portrait Self Service Analytics, slik at de kan hente ut og analysere data som er relevante for deres forretningsenhet.

Kontakt oss Kontakt oss +47 95 96 47 32