Customer Information Management

Tilkoblet overalt: Tingenes internett (The Internet of Things) og eksplosjonen i mengden data.

Ved å kjøre analytics på dine innsamlede kundedata kan du forutsi kundenes atferd når det gjelder hva, når, hvordan, hvor og hvorfor de gjennomfører en handel.

På midten av 2000-tallet begynte vekstraten på nettilkoblede enheter, hovedsaklig datamaskiner og mobiltelefoner, å overstige økningen i verdens befolkning. 

I 2008 var det flere enheter med nettfunksjonalitet enn mennesker i verden. Denne trenden vil tillat i styrke, men det vil ikke være datamaskiner og mobiltelefoner som står for denne økningen. Ifølge Gartner vil det i 2020 være 26 mrd. andre enheter enn PC og mobiltelefoner koblet til tingenes internett (IoT), dette omfatter alt fra termostater og biler til medisinsk diagnostisk utstyr til basketballer.

Selv om tallene er høye, skraper de bare overflaten. Cisco estimerer at det samlede antallet tilkoblede IoT-enheter vil være så høyt som 50 mrd. i 2020, mens IDC slår til og sier 212 mrd. enheter.

Det eneste aspektet større enn antall IoT-enheter er den vannvittige mengden data som følger med. IoT-enhetene vil aldri sove og flere milliarder nettilkoblede enheter vil fungere som datainnsamlere og produsere enorme mengder informasjon. Denne konstante datastrømmen kan tilby kontekst- og sentimentinformasjon om kunder i sanntid.

Hvordan kan bedrifter høste dette potensialet uten å drukne?

Dilemmaet med de enorme datamengdene er ikke nytt

Mye av denne informasjonsoverfloden kommer i form av "mørk data". Som Pitney Bowes skrev om forrige uke er mørk data et begrep (utviklet før fremveksten av IoT) for informasjon som bedrifter samler og lagrer, men som tradisjonelt bare blir liggende ubrukt og ikke benyttet i videre analyser. Mørk data kan inkludere informasjon om kundenes demografi, kjøpshistorikk og tilfredshet eller generell produktdata.

Tenk på det enorme potensialet som finnes i din eksisterende mørke data.

Når brukt selektivt som f.eks. til å forstå kundene, er mørk data uvurderlig for virksomheten, fordi disse dataene raskt gir ytterligere innsikt.

Men finnes det noe som kan sies å være "for mye av en god ting" når det handler om data? Tingenes internett kan like gjerne generere nye muligheter for dem som benytter denne informasjonen på en gjennomtenkt måte som utviklingen kan vanskeliggjøre bruken av mørk data for aktører som samler inn uvesentlig data.

Vær en som får dataene til å skinne, ikke en som bare samler inn data

Etter hvert som tingenes internett vokser, har mange observatører vært raskt ute med sine advarsler. Noen er så bekymret for overfloden av informasjon og medfølgende sikkerhetstrusler at de har krevd nye lover, som skal styre hvordan data blir samlet inn og delt på tvers av IoT.

Selv om disse tiltakene skulle lykkes, vil ansvaret til slutt ligge hos virksomhetene, for at de ikke skal bli "datainnsamlere". Pitney Bowes hjelper virksomheter med utarbeidelsen av en strategi for bruk eller sletting av mørk data. I stedet for å drukne virksomheter i mer data, hjelper vi dem med å identifisere og velge ut nyttig informasjon, og deretter konvertere informasjonen til praktisk innsikt.

For eksempel kan vår kraftige analytics-plattform Spectrum Uplift™, hjelpe virksomheter med å hente ut informasjon om viktige markeder og tidligere kundekjøp, og på denne måten identifisere de personene som mest sannsynlig vil foreta et nytt kjøp som følge av markedsaktiviteter, fremfor å kaste bort ressurser på kunder som vil kjøpe uansett, kunder som helt sikkert ikke vil kjøpe og dem som kan reagere negativt på markedsføring.

Uten et verktøy for å aggregere data og hente ut trender og mønstre, vil informasjonen benyttet til å utforme disse verdifulle markedssegmentene bare bli liggende ubrukt. Denne enorme mengden data distraherer mange virksomheter og hindrer dem i å foreta selv de enkleste dataanalysene, som var vanlige før fremveksten av IoT. Disse dataene er et konkurransefortrinn man ikke må gå glipp av.

Mørk data inneholder store mengder informasjon, og med riktig verktøy kan virksomheter avdekke potensialet i dataene.

Les mer om dette her.

Kontakt oss Kontakt oss +47 95 96 47 32