Customer Information Management

Dataadministrasjon og integrasjon

Bedre beslutninger avhenger av en enkeltvisning.

Få et robust repositorium for å forstå og administrere de aller viktigste dataressursene.

Gjør tilgjengelige, koble til, integrer og analyser data fra en mengde bruksområder

Opprett nyttig og repeterbar håndtering av dataunntak

Gjør tilgjengelig, koble til, integrer og analyser data fra en rekke programmer

Enable location-intelligent decision making

Gain insight by eliminating the cost, risk and effort of physically combining different data sets.