Gjør tilgjengelige, koble til, integrer og analyser data fra en mengde bruksområder

Sagent Data Flow

La Sagent Data Flow ta seg av de to mest utfordrende delene av rapportskrivingen – å innhente data fra flere kilder og å behandle dataene slik at de kan brukes i meningsfulle rapporter.

Sagent Data Flow fra Pitney Bowes Software er en kraftig og fleksibel integreringsmotor som sorterer data fra ulike kilder og leverer et fullstendig sett av datatransformeringsverktøy for å øke dataenes forretningsverdi. Med Sagent Data Flow kan du analysere informasjon og opprette meningsfulle rapporter som gir deg en bedre forståelse av virksomheten. Sagent Data Flow er en av Pitney Bowes' løsninger for stedsinformasjon og tilbyr kundeprofilering, datalagring, ETL og forretningsinformasjon – og utnytter virkelige data for å ta smartere avgjørelser.

Gjengi data visuelt med Sagent Data Flow

Sagent Data Flow inneholder et kraftfullt miljø for visuell utvikling som bidrar til å øke hastigheten og forenkle opprettelsen av avanserte datatransformasjoner, til støtte for både bedriftsbrukere og tekniske brukere. Sagent Data Flows nye og bedre grensesnitt reduserer læringskurven, ettersom sluttbrukere kan mestre løsninger langt raskere enn med andre verktøy for forretningsinformasjon.

Sagent Data Flow støtter mange dataformater og øker effektiviteten

Tilgjengelige moduler innenfor Sagent Data Flow omfatter Mainframe, AS/400 og R/3(SAP). Sagent Data Flow kan håndtere alle større RDBM-systemer, for eksempel Oracle, IBM DB2 og Microsoft SQL Server, samt de fleste større tekstbaserte dataformatene, inkludert XML. Denne evnen til å lese data i det opprinnelige formatet fjerner den tidkrevende og kostbare oppgaven med å skreddersy programmer for utpakking.

64-biters prosessor for raskere behandling

Med 64-biters behandlingskraft gir Sagent Data Flow høyere ytelse og større skalerbarhet. Den støtter også et større antall samtidige brukere, gir raskere behandling og håndterer større datamengder.

Hvis du vil ha mer informasjon om databehandlingsløsninger som forbedrer systemene for forretningsinformasjon, kan du kontakte oss i dag.

Gjør tilgjengelig, transformer og analyser data raskere med Sagent

Med Sagent Data Flow kan brukerne raskt gjøre tilgjengelig, koble til, integrere og analysere data fra en rekke programmer, databaser og datafiler. Systemet kan også raskt og enkelt innarbeide enhver kombinasjon av disse datakildene i én enkelt prosess, der andre systemer krever at du utfører funksjonene innenfor databasen.

Få enklere overføring mellom miljøer

Hvorfor bruke kodede tilkoblingsparametere? Med Sagent Data Flow er ikke det nødvendig. Bare pek planen mot det ønskede miljøet for å eliminere behovet for å opprette flere planer. Hvis du arbeider i et stort program, kan du også arbeide på fysisk adskilte arenaer.

Støtte for gjenbruk av underkomponenter

Øk produktiviteten ved å gjenbruke utviklede moduler på samme måte som en underrutine – en svært brukervennlig funksjon for utviklere og forretningsanalytikere. Felles funksjonalitet som kan brukes på forskjellige steder, kan utvikles, vedlikeholdes og administreres sentralt for å redusere redundans som er bortkastet tid og kan føre til feil.

Støtte for Unicode

Globale virksomheter som må samle inn data fra hele verden, vil oppleve store fordeler ved Sagent Data Flows støtte for Unicode. Unicode, som åpner for alle internasjonale tegnsett, betyr at arbeidet kan innhentes og lagres fra hvor som helst i verden, uansett hvor det er blitt utført.

Bedre oppslagsytelse og funksjoner

Den kanskje mest brukte transformasjonen i Sagent Data Flow er "nøkkeloppslag", som er forbedret for å gi økt produktivitet og brukervennlighet. Nå kan du returnere flere kolonner i én transformasjon, noe som forenkler planen. Sagent Data Flow har fått nye sammenligningsoperatorer, noe som reduserer betydelig antallet manuelle endringer. Og minnet og hurtigbufringen for nøkkeloppslaget er blitt konfigurert på nytt for å gi bedre ytelse.

Nye transformasjoner som øker effektiviteten

Den siste versjonen av Sagent Data Flow omfatter tre nye transformasjoner som er utformet spesifikt på forespørsel fra brukersamfunnet. De er: Mark Duplicate Rows, Filtered Splitter og Multi-Condition Filter. Disse transformasjonene øker produktiviteten og får utviklingsprosessen til å gå atskillig raskere.

Automatisk dokumentasjon av flyten

Eliminer dokumentasjonsbyrden for utvikling samtidig som kvaliteten på utviklingsprosessen som helhet, økes. Med Sagent Data Flow utføres dokumentasjonen automatisk, og det genereres en HTML-fil.

Spor planendringer

Hvordan kom vi egentlig hit? Alle dataanalytikere vet at nitid registrering av planendringer kreves av hensyn til etterretteligheten. Sagent Data Flow dokumenterer nå dette automatisk, slik at du kan konsentrere deg om å gjennomføre planen med økt effektivitet og produktivitet.