Opprett nyttig og repeterbar håndtering av dataunntak

Spectrum Business Steward Module

Dokumentasjon av unntak for adressegodkjenning, geokoding, dupliserte sammenslåinger og annet krever manuell gjennomgang av en dataansvarlig. Et nettleserbasert verktøy for manuell gjennomgang av unntaksregistreringer bidrar til å korrigere, godkjenne og gjeninnsette unntak i datakvalitetsprosessen.

Programvare for håndtering av dataunntak 


Spectrum™ Business Steward Module gir et nettleserbasert verktøy for manuell gjennomgang av unntaksregistreringer som Spectrum™ Technology Platform ikke kunne gi tilstrekkelig behandling. Når disse registreringene først er korrigert og godkjent manuelt, kan de gjeninnsettes i datakvalitetsprosessen Spectrum™ Technology Platform.

Unntaksregistreringer er registreringer, og de krever manuell gjennomgang av en dataansvarlig. De viktigste eksemplene på unntak er:

  • Mislykket bekreftelse av adresse
  • Mislykket geokoding
  • Tvilsomt samsvar
  • Beslutninger om sammenslåing / konsolidering

Hovedfunksjonene til vår programvare for håndtering av dataunntak

Spectrum™ Business Steward Module tilbyr en rekke utmerkede funksjoner for raskere og enklere gjennomgang og behandling av unntaksregistreringer.

Opprett en effektiv rutine for håndtering av unntak

Vår Business Steward Module utfører følgende oppgaver:

  • Evaluerer registreringer mot et sett av betingelser for å avgjøre om manuell gjennomgang er nødvendig, og varsler dataansvarlige via e-post
  • Skriver unntaksregistreringer til unntaksrepositoriet
  • Leser registreringer fra unntaksrepositoriet inn i en dataflyt for ny behandling av unntaksregistreringer som er blitt rettet av virksomhetens dataansvarlige

Et nettleserbasert instrumentbord viser en oversikt over statistikk og diagrammer for unntakene, med et redigeringsverktøy for endring av unntaksregistreringene og godkjenning for ny behandling. Flere nettleserbaserte verktøy:

  • Aktiverer gjennomgang og administrering av unntaksregistreringsaktivitet for alle brukere
  • Gir informasjon om trender i unntaksregistreringene, som gjør det mulig å identifisere nøkkelindikatorer og sende varsler når visse betingelser er oppfylt