Få et robust repositorium for å forstå og administrere de aller viktigste dataressursene.

Spectrum Data Hub Module

Effektiv datamodellutvikling krever en robust hub med tilgang til samtlige prosesser, interaksjoner, hierarkier, roller og domener for å gi bedre innsikt og forretningsresultater.

Datamodellutvikling og innsikt

Optimaliser prediktive-, sosiale-, spatiale- og kundedata for administrering av hoveddata og initiativer for forretningsinformasjon.


Datahub-repositorium

Vår Data Hub Module gir et stabilt repositorium som kan hjelpe deg med å administrere og forstå de aller viktigste dataressursene. Den støtter administrering av hoveddata og forretningsinformasjonsinitiativer.

Data Hub Module er bygget oppå en diagramdatabase og gjør det mulig for virksomheter å innhente og utvikle datamodeller basert på komplekse forhold i den virkelige verden. Den kan omfatte prosesser, interaksjoner, hierarkier, roller og domener og trekke ut innsikt som gir grunnlag for handling og kan drive forretningsresultater.

Hovedfunksjonene til Data Hub Module

Spectrum™ Data Hub Module tilbyr en rekke komponenter som kan hjelpe deg med å forstå og administrere de aller viktigste dataressursene.Innhent og utvikle datamodeller basert på komplekse forhold i den virkelige verdenBruk datahub-funksjonene til å utføre følgende oppgaver:

  • Intuitivt opprette en modell ved hjelp av inndata for å definere enheter, relasjoner og egenskaper og skrive dataene inn i huben når de kjøres
  • Bruke to innkommende datakanaler (én for enheter og én for relasjoner) til å definere en ny modell eller fylle ut en eksisterende modell
  • Bruke en lagret eller ny spørring for å lese dataene i en eksisterende modell og deretter returnere de samme dataene som felter i dataflytens fase for utdata og gjøre dem tilgjengelige for bruk i andre faser eller prosesser
  • Bruke innkommende datarader til å definere spørringer som trekker ut spesifikke enheter og relasjoner fra en modell

Et nettleserverktøy gir et visuelt grensesnitt for å:

  • Vise relasjoner og hierarkier innenfor huben
  • Oppdage skjulte eller mindre åpenbare relasjoner
  • Opprette "tenk om"-scenarioer
  • Utføre temporal eller geospatial analyse
  • Opprette regeldrevne utløsere av hendelser
  • Kjøre sentralitetsalgoritmer for å fastslå påvirkningsskår enten mot hele nettverket eller mot dataene som blir visualisert i klienten