Gjør tilgjengelig, koble til, integrer og analyser data fra en rekke programmer

Spectrum Enterprise Data Integration Module

Dataintegrering i serier eller sanntid krever mulighet for å koble til data fra flere kilder enten direkte eller gjennom integrering med eksisterende teknologier for datatilgang. Muligheten til å slå sammen og sende spørringer i data fra en rekke ressurser og samtidig integrere med SAP og Siebel er helt avgjørende.

Programvare for dataintegrering


Enterprise Data Integration Module gir deg funksjonene du trenger for å koble til data i flere kilder, enten direkte eller gjennom integrering med din eksisterende datateknologi.Med Enterprise Data Integration Module kan du bruke Spectrum™ Technology Platform for datalagring, datakvalitetssystemer, integrering og overføring.

Hovedfunksjonene til vår programvare for dataintegrering

Spectrum™ Enterprise Data Integration Module tilbyr flere utmerkede integreringsfunksjoner som kan hjelpe deg med å få bedre innsikt og optimalisere dataressursene dine.Få samlet tilgang og send spørringer til diverse dataHovedfunksjonene er som følger:

 • Gir én enkelt plattform for en rekke integreringsbehov, blant annet serie- og sanntidsdata
 • Fullstendig integrert datakvalitet og funksjoner for stedsinformasjon
 • Kan integreres med en rekke datakilder, blant annet standard RDBMS-systemer, XML- og CSV-formater og spesifikke kilder som HL7 og Hadoop
 • Kan integreres med de fleste REST- eller SOAP-tjenester for å integrere data fra en rekke internt utviklede eller eksterne SaaS-programmer
 • Distribuert arkitektur gjør at systemet kan skaleres for å møte de fleste datautfordringer
 • Et fullstendig funksjonsbibliotek gjør at programvaren passer utmerket til datalagring, MDM-datatjenester, systemoverføringer eller andre dataintegreringsbehov
 • Spectrums SOA-arkitektur gjør det enkelt å integrere data fra ulike kilder i nesten alle programmiljøer

Enkel tilgang til en rekke datakilder

 • Relasjonelle databaser (SQL Server, IBM DB2, Oracle, Informix, Netezza, Sybase m.fl.)
 • Tekstbaserte data som XML, CSV, filer med fast bredde og de fleste hierarkiske tekstfilstrukturer
 • Helsevesenstandarden HL7
 • Webtjenester (SOAP og REST)
 • Filsystemet Hadoop

Opprett effektive datalagringsprosjekter

 • Global og lokal hurtigbufring for raske oppslag
 • Rask opprettelse av tidsdimensjon
 • Støtte for endrede registreringer
 • Støtte for bulklaster
 • Enkel logging og rapportering av unntaksregistreringer, som også kan håndteres av Spectrum Business Steward Module
 • Visuell designer for SQL-spørring
 • Enkelt å opprette tilpassede transformasjoner ved hjelp av Java

Funksjoner for integrert datakvalitet og enhetsoppløsning (tilleggsmoduler kan være nødvendige)

 • Enkel identifisering og håndtering av dupliserte registreringer
 • Standardisering av kunde- eller stedsregistreringer via adresse eller geografisk plassering

Opprett datatjenester for enkel integrering av data i sanntid

Designet fra bunnen av som en tjenesteorientert plattform (SOA) for å gjøre det enkelt å publisere data til eksterne programmer

 • Svært skalerbar arkitektur
 • Enkelt å bruke eksterne programkilder gjennom en rekke API-er