Global e-handel

Maksimer den internasjonale salgsstrategien.

Veikart for global netthandel: Finn ut hvordan du identifiserer lønnsomme muligheter for ditt produktsortiment og hvordan du velger pålitelige, kostnadseffektive leveringsalternativer.

De fleste butikkene i USA har nå begynt å fokusere på hvilke internasjonale markeder de bør etablere seg på, og hvordan de enklest kan gjøre dette. Globalt sett vokser netthandelen mer enn 3,5 ganger så mye som salget i tradisjonelle butikker i USA (11,8 % mot 18,3 %, som ble estimert for 2014). Asia-Pacific var forventet å vokse i Nord-Amerika og bli verdens største marked for netthandel i 2013. De globale mulighetene har vist seg å være så store at butikker som  etablerte seg tidlig på nett, ser på mulighetene for å styrke leveransekjeden, slik at de blir bedre rustet til å betjene sine internasjonale kunder.

Så hvordan maksimerer du bedriftens internasjonale strategi? Nøkkelen er å identifisere lønnsomme muligheter i produktsortimentet og velge pålitelige, kostnadseffektive leveringsalternativer. 

Vår forskning og våre data viser at internasjonale kunder vanligvis handler fra de følgende ti kategoriene: klær, sko, skinnvarer, smykker, elektronikk, interiørvarer, klokker og ur, tepper og stoffer, datamaskiner og kosmetikk. Som en tommelfingerregel vil kundene først kjøpe rimelige varer, og gå over til et bredere utvalg av varer etter hvert som de blir mer kjent med prosessen. Dette er informasjon som kan være viktig å ha i bakhodet, når man skal gjøre det første fremstøtet på det internasjonale markedet.

Det er tre forhold amerikanske forhandlere bør ta hensyn til i arbeidet med å optimalisere butikkens internasjonale strategi, og kunne tilby kundene en positiv kjøpsopplevelse. 

Første trinn: Vurdere etterspørselen etter produktene
Amerikanske forhandlere må sørge for at de vet hva de selger, og kjenner etterspørselen etter disse varene. Bør du fokusere på bestemte internasjonale markeder? Bør du tilby hele produktsortimentet, eller fokusere på bestemte produkter som er spesielt lønnsomme, eller som det er høy etterspørsel etter.

Andre trinn: Teste markedet
Før du stuper ut i internasjonal netthandel, bør du vurdere rimelige løsninger med lav risiko, slik at du kan teste den globale etterspørselen etter varene og gjøre deg kjent med de tilhørende utfordringene innen frakt. Flere butikker har etablert nettbutikker på nettbaserte markedsplasser, slik at de kan lansere et utvalg av produktsortimentet, se hvem som handler og hvilke produkter det er største etterspørsel etter. Denne tilnærmingen gjør det mulig å tilegne seg betydelig kunnskap om både muligheter og prosesser.

Hvis du har behov for internasjonal synlighet, ønsker et tydeligere bilde av etterspørselen eller bare har behov for å få varene raskt ut på markedet, kan denne typen løsninger gi enklere tilgang til internasjonale markeder. Dette kan være til hjelp i utformingen av netthandelsstrategien.

Tredje trinn: Sørge for kostnadseffektiv service med høy kvalitet
Nettkunder kan være prissensitive. Vår forskning viser at flertallet oppgir pris som den viktigste faktoren når de skal handle på nettet, og høye fraktkostnader som den største hindringen mot å gjennomføre kjøpet. Det er derfor svært viktig å finne rimelige fraktalternativer.

Forbrukerne forventer at netthandel skal være enkelt. Produktene må være enkle å finne. Prisene, inkludert fraktkostnader, skatter og avgifter må være fullt synlige. Estimert leveringsdato må være nøyaktig. Retur- og reklamasjonsprosessen må være enkel å forstå. Tilbud om flere ulike fraktalternativer med ulik pris, gjør det mulig for kundene å velge den leveringhastighet de er villige til å betale for. Forbrukerne setter pris på den kontrollen dette gir dem, og ulike fraktalternativer representerer en god løsning for å styre forventningene til leveringstid. Forbrukerne ønsker pålitelig levering, og siden leveringsproblemer kan føre til mange henvendelser til kundesenteret og potensielt skade butikkens omdømme, er dette også viktig for deg.

 

Den virkelige utfordringen innenfor internasjonal netthandel er å identifisere og håndtere de beste alternativene for hvert leveringssted. Postmyndighetene i hvert enkelt land har angitt regler som styrer hvordan leveranser skal være adressert og emballert. Alle land har sine egne import- og eksportlover. De finnes til og med spesifiserte forskrifter i ulike land, som omhandler hva som kan, og ikke kan fraktes over landegrensene. Det er for eksempel ikke lov til å sende spaserstokker og paraplyer til Brasil, Sri Lanka har forbud mot lærvarer, Italia forbyr belter, klokker og spillkort, mens Kina har forbud mot sending av walkie-talkier, armbåndsur, kamera, sykler og symaskiner. Toll og avgifter, størrelse, vekt og vektgrenser har også innvirkning på fraktmulighetene og kostnadene.

Noen forhandlere velger å benytte en kostbar leverandør som tilbyr dør til dør-tjenester. Andre prøver å håndtere de ulike import- og eksportreglene, forskriftene og kravene på egen hånd, ved å bygge opp egen kompetanse. Amerikanske forhandlere vender seg i stadig større grad til leverandører av globale netthandelsløsninger for å få hjelp til å etablere attraktive kjøps- og fraktløsninger for kundene, slik at man reduserer utfordringene knytte til internasjonal netthandel. 

Dette inkluderer hjelp til å beregne fraktkostnader, og få informasjon om skatter og avgifter direkte under betalingsprosessen, slik at kundene får informasjon om hva kjøpet vil koste. Visning av totalkostnad inkludert skatter og avgifter samt frakt, sikrer at kjøperen ikke blir overrasket av ekstrakostnader. Rimelige fraktkostnader og nøyaktige estimater på leveringsdato er viktig. Andre vurderinger inkluderer håndtering av betaling i kundens foretrukne valuta, og muligheten til å kunne tilby en enkel prosess for retur og reklamasjoner.

Fordelene med å arbeide med en global leverandør av netthandelsløsninger er tredelte:

For det første, internasjonale netthandelsløsninger og globale frakttjenester kan minimere investeringsbehovet for forhandleren, og levere den nødvendige teknologien og de nødvendige tjenestene til en pris basert på omsetning. 

For det andre tilbyr disse leverandørene etablert ekspertise på tvers av landegrenser og fraktselskaper. De innebygde prosessene bidrar til å sikre at de holder seg oppdaterte med de siste endringene og utfordringene innenfor pakkelevering, i opptil 200 forskjellige land og territorier.

For det tredje bidrar disse løsningen til å redusere tid til marked, redusere kostnadene, og etablere kjøpsopplevelser som oppmuntrer internasjonale kunder til å vende tilbake. 

Ved å bruke en global leverandør av netthandelsløsninger med mulighet for internasjonal frakt, kan amerikanske butikker sende pakker til sentraliserte anlegg i USA. Den eksterne leverandøren overtar deretter, og sender pakkene til mottakerne rundt om i verden.

Dette sikrer en effektiv kjøpsprosess, og butikken har en partner som hjelper dem å unngå fellene forbundet med internasjonal handel. Fra å levere oppdatert informasjon om produkter med restriksjoner, håndtere regler for import og eksport, til å levere funksjonalitet for sporing av pakker, kan leverandører av globale netthandelsløsninger bidra til enkel etablering og drift.

Riktig tid er nå
Endringen har begynt. Netthandel endrer detaljhandelen over hele verden, og forhandlere må agere raskt for å sikre sin andel av dette raskt voksende markedet. 

I tilknytning til denne utviklingen har de fleste forhandlerne besluttet om de skal satse globalt eller ikke. For de som velger å satse globalt, er det viktig å kjenne produktkatalogen, ha de riktige løsningene og tjenestene for å kunne ekspandere internasjonalt, og tilby kundene den beste internasjonale kjøpsopplevelsen innen e-handel.

Kontakt oss Kontakt oss +47 95 96 47 32