Global e-handel

Forstå utfordringene med global e-handel

Finn ut hvordan du kan overkomme utfordringene med global e-handel

Problemfri global e-handel krever samarbeid mellom flere parter. Problemet oppstår når hver av disse partene har forskjellig grad av forståelse, motivasjon og syn på hva som haster.

Det er likevel mulig å forberede seg på og overkomme utfordringene når du har forstått dem. De fleste utfordringene kan deles inn i følgende hovedkategorier:

  • Lover og forskrifter
  • Betalingsmetoder og betalingsprosessen
  • Levering og retur
  • Virksomhetens modenhet
  • Inkonsistens

Det er som et absolutt minimum nødvendig med en viss grad av forutsigbarhet i lovverket.

Økt e-handel gir imidlertid myndighetene visse utfordringer, som kan føre til jevnlige endringer. Selv i utviklede land som i USA diskuteres statlige skatter på nettbaserte transaksjoner, så du kan bare tenke deg de mange endringene i både forskrifter og tollsatsene i mindre utviklede land. 

Lokale virksomheter:
Flere land behandler lokale virksomheter på en helt annen måte enn utenlandske selskaper. Så hvis du mener alvor med å selge til kunder i et bestemt land, bør du tenke alvorlig over lokal etablering.

Juridiske begrensninger på salg:
Alle land har har sitt eget unike sett med regler for hva som kan selges til hvem. De fleste land anser kjøpsavtaler inngått av mindreårige som ugyldige, men myndighetsalderen varierer fra land til land. På samme måte finnes det spesielle krav til salg av produkter fra bestemte varekategorier, som bl.a. matvarer, alkohol, våpen og antikviteter. Som eier av en nettbutikk kan du bli holdt ansvarlig for at disse kravene ikke blir overholdt.

For eksempel kan tollvesenet i et land kreve at all emballert mat på ha ingredienser, næringsverdi, produksjondato og utløpsdato trykt på etiketten. Hvis du sender varer fra et land som ikke tilfredsstiller disse forskriftene, kan du komme til å bryte de lokale lovene i kundens land.

Tydelighet og styrke i juridiske rammeverk:
Det handler ikke bare om å overholde lokale forskrifter, det handler også om å ha ressurser til å håndtere søksmål og spørsmål fra myndighetene. Flere land rundt om i verden har et forholdsvis svakt juridisk rammeverk. Selv når rammeverket er sterkt, er det ofte problemer med forsinkelser i de juridiske prosessene.

Så mens en e-handelaktør som selger til et annet land vil være bundet av lover og forskrifter i dette landet, vil aktøren for alle praktiske hensyn ikke nødvendigvis klare å forsvare sine juridiske rettigheter i det aktuelle landet.

Betalingsmetoder og betalingsprosessen:
En robust betalingsprosess er helt nødvendig innenfor e-handel. Foretrukket betalingsmetode varierer fra land til land, og det er derfor helt nødvendig å innhente informasjon om markedet før du gjør antagelser om betalingssystemet. 

I Japan står den lokale betalingsmetoden Konbini for en sjettedel av alle transaksjoner på nett. Mens nesten 100 % av alle betalinger i nettbutikker i Spania foretas med Visa, MasterCard og American Express, er tallet i Frankrike rundt 60 % og i Tyskland bare 30 %. Interessant nok har Tyskland en godt utviklet infrastruktur for e-handel med et høyt antall kredittkort. India og andre asiatiske land har vist en sterk preferanse for kontant betaling ved levering.

Som leverandør må du kunne motta betaling på den måten som kundene foretrekker. Det eneste virkelige globale betalingsmåten som finnes er kredittkort.

Levering og retur:
Med mindre du utelukkende selger digitale nedlastinger, er det nødvendig at butikken kan tilby rask og effektiv frakt. Effektiv logistikk har gjentatte ganger vist seg å være et sterkt konkurransefortrinn både for fysiske butikker og nettbutikker. Fraktkostnadene i forbindelse med global e-handel kan avgjøre om du lykkes eller ikke, men det handler ikke bare om kostnader. Det handler også på pålitelighet og forutsigbarhet.

Jeg har vært i kontakt med flere små nettbutikker som arbeider ut fra at deres rolle er avsluttet i det de kan dokumentere at varene er levert til transportselskapet, men dette stemmer ikke overens med kundenes oppfatning. Kundene mener at du er ansvarlig for å sikre at produktet kommer frem, og hvis logistikken i forbindelse med levering er kompleks, tenk på da logistikken i forbindelse med retur. Gitt fraktkostnadene, toll og kravene til dokumentasjon, vil mange nettbutikker ikke klare å tilby retur på internasjonale ordre.

Virksomhetens modenhet:
Enhver diskusjon vedrørende problemene forbundet med global e-handel vil ikke være fullstendig hvis vi ikke inkluderer virksomhetens modenhet. Enten det gjelder forståelse for lokale preferanser eller kulturelle faktorer må virksomheten utvikle en dypere forståelse for alle markeder man ønsker å etablere seg på. 

Til tross for de mange utfordringene som er diskutert i denne artikkelen, representerer global e-handel et stort potensial i voksende økonomier rundt om i verden. En fornuftig tilnærming vil hjelpe deg med å høste fruktene av global e-handel.

– Les mer på: http://blogs.pb.com

Kontakt oss Kontakt oss +47 95 96 47 32