Finansinstitusjonene har hatt utfordrende tider de siste årene. Med fokus på :

  • Øke kundelønnsomhet og nye markedsandeler
  • Redusere driftskostnadene
  • Oppfylle regelverk og krav

Banker og andre finansinstitusjoner trenger 360-graders visning av sine kunder for å kunne redusere risikoen og finne nye vekstmuligheter. Mer effektiv og målrettet kundekommunikasjon i flere kanaler kan gi bedre kundelojalitet. Avdelingsvis optimalisering kan måles og forbedres gjennom stedsintelligens og utvidete data for bedre nettverksstrategier og nye markedsandeler.

Hva er DINE utfordringer?

Optimaliser kundeforhold for økt lønnsomhet

Finansinstitusjoner trenger en kundefokusert organisasjon som fokuserer på hvordan de skaffer nye kunder, beholder lønnsomme kunder og maksimerer verdien av kundeforholdet.

Overhold regelverk og styr risiko

Bedre styring og forbedring av data og forsterkning gir bedre risikostyring og gjør det lettere å overholde gjeldende regelverk, som for eksempel Basel II.