Øke lønnsomheten og maksimere verdien av kundene i hele deres levetid gjennom kundefokus

I et konkurranseutsatt marked hvor kunden har mange alternativer, er konkurranse på pris ingen levedyktig strategi på lang sikt. Finansinstitusjoner trenger en kundefokusert organisasjon som fokuserer på hvordan de skaffer nye kunder, beholder lønnsomme kunder og maksimerer verdien av kundeforholdet.

Hvordan optimalisere kunderelasjonene

 • Erverve og beholde
  Nøyaktige data er nøkkelen til å identifisere kundene som vil være mest lønnsomme for deg. Å engasjere kunden som individ gjennom dialog i flere kanaler vil sikre at kunden føler seg verdsatt og at deres behov blir forstått. En førsteklasses kundeopplevelse gir sterkere kundelojalitet.
 • Maksimer verdien over kundens levetid
  Du kan maksimere lønnsomheten av kundeforholdet ved å optimalisere hver kundeinteraksjon gjennom å levere av nøyaktige og relevante tjenester og produkter.
 • Kundekommunikasjon
  Ved å levere riktig budskap til rett tid på riktig måte kan du skille deg ut fra konkurrentene dine. Dagens kunde har tilgang til flere kommunikasjonskanaler enn noen gang før. Kunnskap om kundens foretrukne kanal har aldri vært viktigere. Dette kan utgjøre forskjellen mellom en tapt kunde og et salg.
 • Data
  For å sikre kundefokus trenger du nøyaktige data. Herfra kan du forutsi kundenes behov, identifisere muligheter for kryssalg, lansere nye tjenester og tilbud til den riktige målgruppen og gi eksepsjonell kundeservice.