Generer merverdi gjennom å overholde regelverk og styre risiko

Man oppnår langsiktige fordeler og bedre lønnsomhet ved å styrke leveringsevnen, gjennom for eksempel dataintegrasjon, datakvalitet og kundekommunikasjon. Dette hjelper finansinstitusjoner med å oppfylle gjeldende regelverk, som eksempel Basel II, samt levere merverdi i hele virksomheten.

Hvordan bli best på å overholde regelverket og styre risiko:

  • Data Management - datastyring
    Dårlig datakvalitet og sprikende datasett går ut over risikovurderingen av kapitalbasen. Ved å bruke avanserte dataanalyseverktøy kan du raskt vurdere kapitalbasen din. Nøyaktige data kan forbedres ved å lagre dataene på et sentralt sted. Dette gir mer komplette data og forenkler analyse og presentasjon.
  • Revisjon av kundekommunikasjon
    Kundekommunikasjonen må overvåkes og revideres. Overholdelse av regler og standarder krever at all fysisk og digital kommunikasjon skal arkiveres og gjøres tilgjengelig for myndighetene. Du må være i stand til å få tilgang til disse dokumentene raskt og effektivt.
  • Risikostyring
    Å forstå risiko er et godt fundament for det meste av det som skjer i bransjen. Ved å bestemme faktorer som kreditthistorikk, kundeatferd, demografi og markedstrender, får du ha større innsikt og kan ta bedre beslutninger.