Forbedre risikostyringen og gi eksepsjonell kundeservice ved å styre data på en bedre måte

Forsikringsbransjen står overfor mange utfordringer,
og man tvinges til å:

  • Bygge en bærekraftig og lønnsom drift
  • Håndtere risiko, eksponering og kapitalbehov
  • Gi eksepsjonell kundeservice
  • Overholde forskrifter og regelverk

Teknologi kan være løsningen på disse utfordringene, men det er også behov for utvikling av nye forretningsprosesser for å møte endringene i markedet. Samtidig får man krav til effektiv forvaltning av data, kunder og risiko.

Forsikringsløsninger

 

Overhold regler og standarder på en førsteklasses måte

Strengere standarder gir effektivitet og bidrar til at man oppfyller eksisterende krav på en førsteklasses måte

 

Få kundefokus

Forsikringsselskapene trenger en kundefokusert organisasjon som fokuserer på hvordan de skaffer nye kunder, beholder lønnsomme kunder og maksimerer verdien av kundeforholdet.

 

Oppnå driftseffektivitet

Optimaliser driftsprosessene for maksimal effekt for bedriften

 

Oppnå driftseffektivitet

Optimaliser driftsprosessene for maksimal effekt for bedriften