Optimaliser driftsprosessene for maksimal effekt for bedriften

I et konkurransepreget marked må forsikringsselskapene vurdere sine driftsprosesser for å sikre at virksomheten er bærekraftig og lønnsom. Fra datastyring til risikostyring og kundekommunikasjon kan prosesser optimaliseres for maksimal virkning.

Hvordan få til bedre driftseffektivitet:

  • Data Management - datastyring
    Dårlig datakvalitet påvirker mulighetene til å gjennomføre risikovurderinger. Uten nøyaktige data er du ikke i stand til å vurdere risikonivået. Maksimal nøyaktighet oppnås ved å lagre dataene på et sentralt sted for styrking, analyse og visualisering.
  • Risikostyring
    Ved å øke den geografiske nøyaktigheten, kan du forbedre katastrofemodelleringen og produsere mer nøyaktige resultater og risikoberegninger. Den forbedrede innsikten og risikorapporteringen hjelper deg med å oppfylle kravene Solvency II-regelverket stiller til riktig tid.
  • Kundekommunikasjon
    Kundekommunikasjonen innen salg og administrasjon av skadeforsikring må overvåkes og revideres. Overholdelse av regler og standarder krever at all fysisk og digital kommunikasjon skal arkiveres og gjøres tilgjengelig for myndighetene. Digitale arkiver er plassbesparende og papirbruken reduseres også. Direkte tilgang til de arkiverte og lagrede dokumentene øker effektiviteten. Volumet med papirkommunikasjon til kunden kan være enormt. Driftsbesparelser oppnås ved å standardisere malene som brukes, utnytte hustrykkerier bedre og gå over til digitale kommunikasjonskanaler.