Maksimer verdien av kunderelasjonene gjennom kundefokus

I et konkurranseutsatt marked hvor kunden har mange alternativer, er konkurranse på pris ingen levedyktig strategi på lang sikt. Forsikringsselskapene trenger en kundefokusert organisasjon som fokuserer på hvordan de skaffer nye kunder, beholder lønnsomme kunder og maksimerer verdien av kundeforholdet.

Hvordan få til kundefokus:

 • Maksimer kunderelasjonene
  Man øker antall nye kunder og beholder kundene best ved å optimalisere hver kunde-interaksjon ved å levere nøyaktige og relevante tjenester og produkter i flere kanaler.
 • Kundekommunikasjon
  Ved å levere riktig budskap til rett tid på riktig måte kan du skille deg ut fra konkurrentene dine. Dagens kunder har tilgang til flere kommunikasjonskanaler enn noen gang før, så det har aldri vært viktigere å vite hva som er deres foretrukne kanaler. Dette kan utgjøre forskjellen mellom en tapt kunde og et salg.
 • Data Management - datastyring
  For å kunne fokusere på kunden trenger man kundedata. Mange organisasjoner har sprikende data og er ikke i stand til å se kunden entydig. Man oppnår størst verdiskapning i bedriften ved å konsolidere, utlede og styrke data.
 • Kundeinnsikt
  Slike data gir deg bedre innsikt. Herfra kan du forutsi kundenes behov, identifisere muligheter for kryssalg, lansere nye tjenester og tilbud til den riktige målgruppen og gi eksepsjonell kundeservice.