Strengere standarder gir effektivitet og bidrar til at man oppfyller eksisterende krav på en førsteklasses måte

Man oppnår langsiktige fordeler og bedre lønnsomhet ved å styrke leveringsevnen, gjennom for eksempel dataintegrasjon, datakvalitet, geokoding og romanalyse. Dette hjelper forsikringsselskapene med å oppfylle gjeldende regler samt levere merverdi i hele virksomheten.

Hvordan overholde regler og standarder på en førsteklasses måte:

  • Data Management - datastyring
    Dårlig datakvalitet påvirker risiko- og solvensvurderinger negativt. Det kan forsinke modelloppdateringer, gi negative standardverdier, gjøre det umulig å foreta beregninger og kreve manuell inngripen. Med god datastyring vil du kunne profilere, validere, standardisere, slå sammen, forbedre, romanalysere, integrere og overvåke. Alt uten å måtte bytte ut eksisterende back-office-programmer.
  • Revisjon av kundekommunikasjon
    Kundekommunikasjonen innen salg og administrasjon av skadeforsikring må overvåkes og revideres. Overholdelse av regler og standarder krever at all fysisk og digital kommunikasjon skal arkiveres og gjøres tilgjengelig for myndighetene. Du må være i stand til å få tilgang til disse dokumentene raskt og effektivt.
  • Risikostyring
    Ved å øke den geografiske nøyaktigheten, kan du forbedre katastrofemodelleringen og produsere mer nøyaktige resultater og risikoberegninger. Den forbedrede innsikten og risikorapporteringen hjelper deg med sette kravene i Solvency II-regelverket på dagsordenen.