Forbedre risiko- og katastrofestyringen gjennom data- og stedsintelligens

Forståelse av og håndtering av risiko og eksponering er et godt fundament for nesten alle aktiviteter i forsikringssektoren. En bedre forståelse muliggjør riktigere prising, gunstigere tapsforhold og gir en mer bærekraftig virksomhet. Bransjeforskrifter krever innsikt i eksponeringsnivåene.

Hvordan du kan forbedre risikostyringen:

  • Data Management - datastyring
    Dårlig datakvalitet påvirker mulighetene til å gjennomføre risikovurderinger. Uten nøyaktige data er du ikke i stand til å vurdere risikonivået. Maksimal nøyaktighet oppnås ved å lagre dataene på et sentralt sted for styrking, analyse og visualisering.
  • Stedsintelligens
    Nøyaktig og rettidig geo-intelligens og -data viser nøyaktig plasseringen av eiendommer og virksomheter i forhold til lokale risikoer som flom, innsynking, kriminalitet og andre farer. Du kan kombinere disse dataene med andre datasett for større innsikt og nøyaktighet.

Telematikk – et paradigmeskifte for bilforsikring

Telematikk er et nytt slagord i skadeforsikringsmarkedet. På grunn av EU-lovgivning kan ikke premiene baseres på kjønn, men hvordan kan et skadeforsikringsselskap i et slik konkurransepreget marked forbli konkurransedyktig og holde seg foran konkurrentene?

Telematikk gir grunnlag for et paradigmeskifte for motorvogn. Det gir forsikringsselskapene muligheten til å bevege seg bort fra tradisjonelle segment-orienterte modeller mot en modell som er basert på individuell kjøreatferd. Videre, ved å utvikle et helhetlig bilde av hvordan, hvor og når et kjøretøy kjøres, kan man oppnå en langt mer nøyaktig beregning av risiko.

Med denne innsikten kan forsikringsselskapene skreddersy produkter på individnivå, noe som gir en bedre kundeopplevelse, bedre tilfredshet og betydelig forbedret grad av kundelojalitet.