Maksimer omsetningen og markedsposisjonen ved å optimalisere de strategiske salgsbeslutningene

I dagens marked er innsikt i dine kunder og konkurrenter selve nøkkelen til å maksimere omsetningen og markedsposisjonen. Enten du gjennomgår en eiendomsportefølje eller følger en kundeakvisisjonsstrategi, trenger du å vite at de beslutningene du tar vil støtte de overordnede forretningsmessige målene.

  • Bestem optimale steder for plassering av butikker og videre vekst
  • Forstå påvirkningskraften til konkurrerende butikker og reduser kannibaliseringen
  • Analyser kunde- og markedsdata for kundeprofilering og salgsprognoser for butikker
  • Lever konsekvent, relevant og tidsriktig kommunikasjon gjennom de riktige kanalene
  • Få en enkel oversikt over kunden, slik at du kan segmentere og forutsi kundeatferd

Ved å skille deg ut fra konkurrentene gjennom en enhetlig kundestrategi kan du ta markedsandeler og forbedre kundelojaliteten.

Detaljsalgsløsninger

Optimise Customer Relationships

Maximise customer lifetime value by achieving true customer centricity.

Kundekommunikasjon integrert flere kanaler

Integrer kommunikasjonskanalene og skap et konsistent, relevant, tidsriktig budskap i kanalene kundene foretrekker. Kommuniser sømløst i flere kanaler og gi kunden en bedre brukeropplevelse. (187)