Integrert kundeopplevelse i flere kanaler

Den nye tiden med kommunikasjon på flere plattformer og i flere kanaler gir også store muligheter, i tillegg til store utfordringer. Hvordan kommuniserer du i flere kanaler og eliminerer overlapping, repetisjon og "negative tilbud", samtidig som du sikrer at strategien fungerer både for din egen organisasjon og for kundene dine?

Utvikle en multikanalstrategi:

 • Kundeinnsikt
  Ved å bruke eksisterende kundedata, kan du profilere hver enkelt kunde og gi et konsistent budskap. Med kraftige analyseverktøy konverterer du data til verdifull kundeinnsikt. Denne dypere kundeforståelsen gir en bedre kommunikasjonsstrategi. I stedet for å stole på historiske trender og data, kan analyseverktøy forutsi om du vil klare å holde på en kunde eller ikke. Dermed kan du fokusere innsatsen der det gir en positiv innvirkning, samtidig som du får mer igjen for investeringen.
  Learn more
 • Kundekommunikasjon
  Ved å bruke kommunikasjonspreferanser kan u kommunisere med kundene i deres foretrukne kanal, og dermed øke svarprosenten. Å levere riktig budskap til de rette folkene til rett tid vil maksimere salg og markedsføring ved å forbedre kundens engasjement.
  Learn more
 • Sanntids beslutningstaking
  Sanntids beslutningstaking gjennom dyptgående markedsføring er en viktig del av din kunderesponsstrategi. Til gang til kundeinformasjon på responspunktet gir et oppdatert, helhetlig syn på kunden og større tilfredshet. Samtidig får man muligheter for personlig kryssalg og oppsalg basert på individuelle preferanser.
  Learn more